หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เปิดการศึกษาโลกมุสลิมตอน : สมาคมนักเรียนไทยในเมืองอลิการ์ อินเดีย

อดีตตำแหน่งกีฬาของสมาคม นักเรียนไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในกรุงไคโร เกี่ยวกับที่มาและจุดประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมของนักศึกษาไทยในดินแดนแห่ง อารยธรรมที่หลากหลายเชื้อชาติศาสนาและมีทัชมาฮาลเป็นเอกลักษณ์ประจำประเทศ เป็นประเทศหนึ่งที่มีการเปิดกว้างทางการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมอย่างเสรี

 อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในเมืองอลิการ์ เล่าว่า สมาคมเริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี ค.ศ.1984 ใช้ชื่อว่า The Islamic Movement Association มี ศ.ดร. อิมรอน และดร.จรัญ มะลูลีม ดร.กิติมา อมรทัต อ.ไพบูลย์ เจ๊ะยอเด ร่วมก่อตั้งสมาคม ต่อมา ดร.ดาวุด อารีย์ ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมนี้ เป็น The Thai Students Association (Aligarh Branch) และใช้บ้านทานเวียร์ มานซิล (Tanveer Manzil) เป็นศูนย์รวมบรรดาสมาชิก และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัย อลิการ์มุสลิม ช่วยประสานงานกับทางองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีศิษย์เก่า นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วคอยช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์ กระจายข่าวสาร ให้คำแนะนำ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์กับนักศึกษาระหว่างประเทศอีกด้วย

 มีการรวมกลุ่มกันในทุกระดับชั้น ตั้งแต่นักศึกษาปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก จากหลากหลายสถาบัน หลากหลายภูมิภาค จากสถาบันภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อิสลามศรีอยุธยา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยจอร์แดน มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์   

 ทั้งนี้ นายกสมาคม และคณะกรรมการของสมาคม ผ่านการเลือกตั้งเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสม และเป็นผู้นำนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน คณะกรรมการบริหารสมาคม มีวาระไม่เกิน 1 ปี และต้องเป็นนักศึกษาในระดับ ปริญญาเอก หรือปริญญาโทเท่านั้น เพื่อความเหมาะสมกับคุณวุฒิและวัยวุฒิในการบริหารสมาคมให้ถูกต้องในครรลอง ของวัฒนธรรม ประเพณี ที่ปฏิบัติกันมาช้านาน

 เดชา อธิบายว่า การศึกษาของนักศึกษาไทยในอินเดียจะมุ่งเน้นไปด้านสายสามัญ(ทางโลก)และด้าน ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ก้าวตามโลกให้ทัน ควบคู่ไปกับด้านจริยธรรมด้วย หลังปี 2002 มหาวิทยาลัยอลิการ์มุสลิมมีนโย บายดึงชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยลดค่าเล่าเรียน 50% ทำให้นักศึกษาไทยมีความสนใจ และแจ้งความจำนงไปที่มีสมาคม ทำให้จำนวนสมาชิกมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 120 คน

 สำหรับคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทยในอลิการ์ ปี 2009 -2010 ประกอบด้วย อาจารย์อะหมัด ศักรินทร์ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ และกรรมการอีกหลายท่าน ที่พร้อมใจกันที่จะส่งเสริมและผลักดันสังคมให้เดินไปข้างหน้า  ตลอดจนหมู่มวลสมาชิกทุกท่านที่พร้อมจะร่วมขบวนในเส้นทางเดียวกัน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185