หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สรุปผลประเมินคุณภาพรอบ2มหาวิทยาลัยระดับดี

คมชัดลึก :สมศ.สรุปผลการประเมินคุณภาพรอบ 2 มหา’ลัยกลุ่ม 3 เน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม และกลุ่ม4 เน้นผลิตบัณฑิต ชี้ส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่ในระดับดี ขณะที่แบ่งตาม10 กลุ่มสาขาวิชา “ม.รังสิต” คว้าคุณภาพดีมาก ทางกลุ่มสาขาวิศวกรรม- สถาปัตย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2552 ที่อาคารพญาไท พลาซ่า ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวัง     พิธิยานุวัฒน์    รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) แถลงข่าวผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 3 เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 15 แห่ง แบ่งเป็นม.รัฐ 9 แห่ง ม.เอกชน 6 แห่ง พบว่ามี 13 แห่งที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสมศ. ส่วนอีก 2 แห่ง รอพินิจ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และมหาวิทยาลัยปทุมธานี แต่หากแบ่งตามระดับคุณภาพแล้วนั้น ไม่มีสถาบันใดที่มีผลการจัดการศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก อยู่เพียงในระดับดีเท่านั้น

 ทั้งนี้ โดยสรุปคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 3 ถ้าจำแนกตามระดับมาตรฐานทั้งคุณภาพบัณฑิต การบริการวิชาการ การทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาสถาบันและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน และระบบประกับคุณภาพ จะอยู่ในระดับดี ส่วนทางด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจ

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวต่อไปว่า  สำหรับผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 4 เน้นผลิตบัณฑิต จำนวน 63 แห่ง ที่เข้ารับการประเมิน พบว่ามี 52 แห่ง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมศ. แบ่งเป็นม.รัฐ 34 แห่ง ม.เอกชน 18 แห่ง รอพินิจ 6 แห่ง ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยชุมชน(วชช.)ยะลา ม.โยนก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี และวิทยาลัยทองสุข ส่วนอีก 5 แห่งที่เหลือ ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมศ. ได้แก่ วชช.สมุทรสาคร วชช.ตราด วชช.กรุงเทพ ม.อิสลาม และวิทยาลัยนครราชสีมา

 ส่วนเมื่อจำแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า มีเพียง 4 แห่งที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วชช.หนองบัวลำภู วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก และม.รังสิต ขณะที่คุณภาพดี 55 แห่ง และพอใช้ 4 แห่ง โดยมาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระบบประกันคุณภาพ ส่วนใหญ่อยู่ระดับดีมาก แต่ในเรื่องของคุณภาพบัณฑิต การบริการวิชาการ การพัฒนาสถาบันและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอนอยู่เพียงระดับดีเท่านั้น และมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อยู่ในระดับพอใจ

 รักษาการผอ.สมศ. กล่าวอีกว่า ในระดับกลุ่มสาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม 3 ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 10 สาขาวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 3.สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 4.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5.สาขาวิชาครุศาสตร์ 6.สาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

  7.สาขาบริหารธุรกิจ 8.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ10. สาขาวิชาสหวิทยาการ มีเพียงสาขาวิชาบริหารธุรกิจเท่านั้นที่มี มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดีมาก 1 แห่ง คือ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขณะที่สาขาอื่นนั้น ไม่มีมหาวิทยาลัยใดได้ผลการประเมินระดับดีมาก และกลุ่ม 4 ใน 10 กลุ่มสาขาวิชา มีเพียงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีม.รังสิตเท่านั้นที่อยู่ในระดับดีมาก

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185