หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผู้ประกันตนเฮ ครม.ไฟเขียว คุ้มครองคู่สมรส-บุตร
 

Pic_30275

ครม.ไฟเขียวขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตน ดำเนินการตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านแรงงานของรัฐบาล โดยจะปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง...

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่คู่สมรสและบุตรของ ผู้ประกันต้น และให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายจากเดิม 90 วัน เป็น 120 วัน โดยกระทรวงแรงงานเสนอว่า เนื่องจากการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตน เป็นการดำเนินการตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตด้านแรงงานของรัฐบาล โดยจะปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การขยายความคุ้มครองดังกล่าวเป็นการออกเงินสบทบโดยรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตน เมื่อปี 2551 ดังนี้ จำนวนคู่สมรส ข้อมูลจากกรมการปกครอง 2.88 ล้านคนจำนวนบุตรรับเงินสงเคราะห์บุตร อายุ 0-6 ปี จำวน 1.30 ล้านคน บุตรอายุมากกว่า 6 ปี 1.70 ล้านคน รวมจำนวนคู่สมรสและบุตร จำนวน 5.88 ล้านคน ขณะเดียวกันได้ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2552 สำหรับสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่คู่สมรสและบุตรผู้ประกันตน รวมเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,452 บาทต่อต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 14,416 ล้านบาท แบ่งเป็น การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ทุพพลภาพ และเงินทดแทนการขายรายได้กรณีเจ็บป่วย ยกเว้นกรณีคลอดบุตรและค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย เฉลี่ยคนละ 192 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ่ายประโยชน์ทดแทน 1,127 ล้านบาท ค่าบริการทางการแพทย์กรณีทั่วไป ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,046 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12,030 ล้านบาท ค่าบริการทางการแพทย์กรณีพิเศษ 214 บาทต่อคนต่อปี รวมค่าใช้จ่าย 1,259 ล้านบาท

นายวัชระ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานะเงินกองทุนประกันสังคม 4 กรณี คือกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย มีเงินสะสมตั้งแต่ปี 2534- 2551 ประมาณ 88,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2552 คาดว่าจะมีรายจ่ายประมาณ 31,110 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการจ่ายสำหรับประโยชน์ทดแทนให้แก่คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเกิด 2,202 บาทต่อคนปี ซึ่งเป็นเงินเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแม้จะปรับค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสูงกว่าเล็กน้อย ดังนั้นหากมีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่คู่สมรสและบุตรของผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมก็ต้องได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเพื่อให้เกิดความรอบคอบในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาสิทธิ์ประโยชน์ดังกล่าว โดยให้มีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นประธานอนุกรรมการ.

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185