หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผลการเลือกตั้ง กรุงเทพฯ (รายชื่อ สส.ทั้งหมด และคะแนน)

เว็บไซต์เดลีนิวส์

คนกรุงตื่นตัวแห่ใช้สิทธิกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ หวังพลิกโฉมการเมืองใหม่ ตีกระแสโหวตโนแตกยับเหลือเพียง 4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลการนับคะแนนผ่านไปเกินครึ่งทาง ปชป.ยังครองใจคนกรุงเหมือนเดิม

เมื่อเวลา 22.30 น.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัด กทม. แถลงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่รวมผลคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ว่า สำหรับสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่า แบบบัญชีรายชื่อจากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 4,260,951 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 3,019,407คน  คิดเป็นร้อยละ   71.62%  บัตรดี 2,826,083 บัตร คิดเป็น 93.61 %  บัตรเสีย 58,962 บัตร คิดเป็น 1.95 % ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 133,945 บัตร คิดเป็น 4.44%

แบบแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์เท่ากัน พบว่า มีบัตรดี 2,676,628 คิดเป็น 88.66 %บัตรเสีย 161808 คิดเป็น 5.36% ไม่ประสงค์จะลงคะแนน 180,547 คิดเป็น 5.98 %สรุปจำนวน ส.ส. กทม.จาก 33 เขตเลือกตั้งพบว่า ปชป.ได้ 23 คน พท.ได้ 10 คน โดยเขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ มากที่สุดคือเขตทวีวัฒนา คิดเป็น 77.21% ส่วนเขตที่มีผู้มาใช้สิทธ์น้อยที่สุดคือเขตดุสิต 63.73 % ทั้งนี้จากปี  2550 พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 69.37 %
ผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. กรุงเทพมหานคร 33 เขต (อย่างไม่เป็นทางการ)

เขต1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ  ปชป.  40,328 คะแนน  พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์   พท. 20,230  คะแนน
เขต2  นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์  ปชป.  52178 คะแนน  ม.ล.ณัฎฐพล  เทวกุล  พท.  26,956 คะแนน
เขต3 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล ปชป.  47,982 คะแนน  นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ  พท.  29,976 คะแนน 
เขต4  นายอนุชา  บุรพชัยศรี  ปชป. 44,621 คะแนน  นายวรพงษ์  ตันติเวชยานนท์  พท.  29,749 คะแนน 
เขต5 นางสาวลีลาวดี วัชโรบล  พท. 38,206  คะแนน  นางสาวจิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี  ปชป. 37,528 คะแนน 
เขต6  นายธนา ชีรวินิจ  ปชป  51,501  คะแนน  นายกวี ณ ลำปาง  พท.  45,792  คะแนน
เขต7  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  ปชป. 38,470 คะแนน  นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  พท.  32,692   คะแนน
เขต8  นายสรรเสริญ  สมะลาภา  ปชป. 43, 293 คะแนน  นายสิงห์ทอง  บัวชุม  พท.  38,187 คะแนน 
เขต9 นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี  ปชป. 42,352  คะแนน   นางสาววิลาวัลย์  ธรรมชาติ พท.  37,602  คะแนน
เขต10 นายชื่นชอบ  คงอุดม  ปชป 32,306 คะแนน  นายเฉลิมชัย  จีนะวิจารณะ  พท.  30,596  คะแนน
เขต11 นายสุรชาติ  เทียนทอง พท.  27,843  คะแนน   นายสกลธี  ภัททิยกุล   ปชป. 25,192 คะแนน
เขต12  นายการุณ  โหสกุล พท. 37,858  คะแนน  นายแทนคุณ  จิตต์อิสระ  ปชป. 30,185  คะแนน
เขต13 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  พท. 51,765  คะแนน  นายก้องศักดิ์  ยอดมณี  ปชป. 33,805 คะแนน
เขต14  นายอนุสรณ์  ปั้นทอง  พท.  49,829  คะแนน  นายวิทเยนทร์  มุตตามระ  ปชป. 41,735 คะแนน
เขต15 นายณัฐ  บรรทัดฐาน   ปชป. 37,260  คะแนน นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ  พท.  32,737   คะแนน
เขต16 นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ  พท.  48,690  คะแนน  นายพนิช  วิกิตเศรษฐ์  ปชป.  47,425 คะแนน
เขต17 นายวิชาญ  มีนชัยนันท์  พท.  42,450 คะแนน  นายชาญวิทย์ วิภูศิริ  ปชป.  39,634   คะแนน
เขต 18 นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ พท.  39,058  คะแนน  นายสมัย  เจริญช่าง   ปชป.  37,910  คะแนน
เขต19 นายไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์  พท.  36,262  คะแนน  นายวสันต์  มีวงษ์  ปชป. 32,450 คะแนน
เขต20 นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์  พท.  44,539 คะแนน  นางสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์  ปชป. 25,964   คะแนน
เขต21 นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ  ปชป. 42,754 คะแนน  นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ  พท.  33,317  คะแนน
เขต 22 นายสามารถ  มะลูลีม ปชป.  50,467  คะแนน  นายภัทรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์  พท.  39,437  คะแนน
เขต23 นายสุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์  ปชป.  47,993 คะแนน  นายวัฒนา  เซ่งไพเราะ  พท.  39,668  คะแนน
เขต 24  นายสุรันต์  จันทรพิทักษ์  ปชป.  44,689 คะแนน  นายอเนก หุตังคบดี  พท.   35,789 คะแนน
เขต25 นางนันทพร  วีรกุลสุนทร  ปชป.  44,140 คะแนน  นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ  พท.  38,399  คะแนน
เขต 26 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ ปชป.  46,910 คะแนน  นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล พท.   45,092  คะแนน
เขต 27  นายสากล  ม่วงศิริ  ปชป.  38,137 คะแนน  นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์    พท.   33,475  คะแนน 
เขต 28 พ.ต.อ.นพ.สามารถ  ม่วงศิริ  ปชป. 41,272 คะแนน  นายวัน  อยู่บำรุง  พท.  40,129 คะแนน
เขต 29 นายเอกณัฐ  พร้อมพันธุ์  ปชป. 37,932 คะแนน  นายแสวง  ฤกษ์จรัล  พท.  34,457  คะแนน
เขต 30  นางอรอนงค์  คล้ายนก  ปชป. 47,886 คะแนน  ร.ท.หญิงสุณิสา  เลิศภควัต  พท. 43,086  คะแนน 
เขต 31นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์   ปชป. 49,650  คะแนน   นายมานะ  คงวุฒิปัญญา พท.   46,349 คะแนน
เขต 32 นายชนินทร์ รุ่งแสง  ปชป.  43,407  คะแนน  นายปิติพงษ์  เต็มเจริญ  พท.  40,942  คะแนน
เขต33 นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก  ปชป. 35,906 คะแนน  นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ  พท.  31,867 คะแนน

****พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ชนะ 23 เขต เพื่อไทย (พ.ท.) ชนะ 10 เขต ****

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185