หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ล่าสุด ข่าวการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดต่างๆ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานผลผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. เสร็จสิ้นไปแล้ว 90% ซึ่งทาง กกต. ได้แถลงว่า เมื่อมีการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 90% จะได้ทำการปิดศูนย์ ซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า พรรคเพื่อไทยได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ 1 โดยมียอดรวมของ ส.ส. ทั้งหมด 264 ที่นั่ง แบ่งเป็น แบบแบ่งเขต 204 คน แบบบัญชีรายชื่อ 60 คน รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ 160 ที่นั่ง แบ่งเป็น แบ่งเขต 115 และแบบบัญชีรายชื่อ 45 คน

ตามด้วย พรรคภูมิใจไทย 34 ที่นั่ง แบบแบ่งเขต 29 คน แบบบัญชีรายชื่อ 5 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 19 ที่นั่ง แบ่งเป็น แบ่งเขต 15 คน แบบบัญชีรายชื่อ 4 คน พรรคพลังชล 7 ที่นั่ง แบ่งเป็น แบ่งเขต 6 คน และบัญชีรายชื่อ 1 คน พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7 ที่นั่ง แบ่งเป็น แบ่งเขต 5 คน และบัญชีรายชื่อ 2 คน พรรครักประเทศไทย 4 ที่นั่ง แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด พรรคมาตุภูมิ 2 ที่นั่ง แบ่งเขต 1 คน บัญชีรายชื่อ 1 คน พรรคมหาชน 1 ที่นั่ง พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง และพรรครักษ์สันติ 1 ที่นั่ง

ด้านผลของยอดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดยังคงเป็นที่ จ.ลำพูน ตามด้วย จ.ตรัง จ.เชียงใหม่ จ.สตูล และ จ.ราชบุรี และจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุด คือ จ.อุดรธานี ส่วนยอดบัตรเสีย พบมากที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน น้อยที่สุดที่ จ.ร้อยเอ็ด ผู้ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน มากที่สุดคือ จ.ภูเก็ต และน้อยที่สุดคือ จ.บึงกาฬ

ส่วนสรุปภาพรวมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีทั้งหมด 72.16 % จากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ 33 ล้านคน ทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงขอบคุณประชาชน ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยบอกว่า ขอให้ประชาชนยอมรับผลจากการเลือกตั้งครั้งนี้ (INN)

ผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เบื้องต้นนับไปแล้วร้อยละ 95.25 ผลคะแนน ส่วนรายชื่อผู้ที่ได้เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ อย่างแน่นอน มีดังต่อไปนี้ 

 พรรคเพื่อไทย ได้ 13,868,654 คะแนน ร้อยละ 44 จำนวน ส.ส. 61 คน ได้แก่

 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

 3.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

 4.นายเสนาะ เทียนทอง

 5.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

 7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี

 8.นายจตุพร พรหมพันธุ์

 9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

 10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

 11.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

 12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

 13.นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช

 14.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์

 16.พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน

 17.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

 18.นายวิรุฬห์ เตชะไพบูลย์

 19.น.พ.เหวง โตจิราการ

 20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

  21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

 22.นายวัฒนา เมืองสุข

 23.พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

 24.นายนิติภูมิ นวรัตน์

 25.น.ส.ภูวนิดา คุณผลิน

 26. นายสุนัย จุลพงศธร

 27.นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

 28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร

 29.นายอัสนี เชิดชัย

 30.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร

 31.พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย 

32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 

33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 

34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 

35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 

36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 

37.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ 

38.น.ส.ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 

39.นายสมพล เกยุราพันธุ์ 

40.นายพงศกร อรรณนพพร

41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 

42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 

43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 

44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 

45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล 

46.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 

47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกตุ 

48.นายพายัพ ปั้นเกตุ 

49.นางรังสิมา เจริญศิริ 

50.รศ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 

51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 

52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 

53.นายพิชิต ชื่นบาน 

54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 

55.นายนิยม วรปัญญา 

56.น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก 

57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 

58.นายเวียง วรเชษฐ์ 

59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 

60.นายวิเชียร ขาวขำ 

61.นายประวัฒน์ อุตโมท

 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 10,130,264 คะแนน  ร้อยละ 32 จำนวน ส.ส. 44 คน ได้แก่

 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 2.นายชวน หลีกภัย

 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

 4.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์

 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 6.นายกรณ์ จาติกวณิช

 7.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี

 10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์

 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 

12.นายอิสสระ สมชัย 

13.นายเจริญ คันธวงศ์ 

14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 

15.นายอาคม เอ่งฉ้วน 

16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 

17.นายสุทัศน์ เงินหมื่น 

18.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ 

19.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 

20.นายวิฑูรย์ นามบุตร

 21.นายถวิล ไพรสณฑ์ 

22.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 

23.พ.อ.วินัย สมพงษ์ 

24.นายสุวโรช พะลัง 

25.นางผุสดี ตามไท 

26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี 

27.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 

28.น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 

29.นายภุชงค์ รุ่ง โรจน์ 

30.นายนิพนธ์ บุญญามณี 

31.นางอานิก อัมระนันทน์ 

32.นายโกวิทย์ ธารณา 

33.นายอัศวิน วิภูศิริ 

34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 

35.นายเกียรติ สิทธีอมร 

36.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 

37.นายกนก วงศ์ตระหง่าน 

38.พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี 

39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 

40.นายประกอบ จิรกิติ 

41.นายพีระยศ ราฮิมมูลา 

42.นายกษิต ภิรมย์ 

43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล 

44.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคภูมิใจไทย ได้ 1,150,341 คะแนน ร้อยะ 3 จำนวน ส.ส. 5 คน ได้แก่ 

1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

2.นายชัย ชิดชอบ 

3.นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค 

4.นางนาที รัชกิจประการ 

5.นายศุภชัย ใจสมุทร

พรรครักประเทศไทย ได้ 859,567 คะแนน ร้อยละ 2 จำนวน ส.ส. 4 คน ได้แก่ 

1.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 

2.นายชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ 

3.นายโปรดปราน โต๊ะราหนี 

4.นายพงษ์ศักดิ์ เรือนเงิน

 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 811,570 คะแนน ร้อยละ 2 จำนวน ส.ส. 4 คน ได้แก่ 

1.นายชุมพล ศิลปอาชา 

2.พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ 

3.นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง 

4.นายยุทธพล อังกินันทน์

 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน  ได้  446,745  คะแนน  ร้อยละ 1 จำนวน ส.ส. 2 คน ได้แก่

1.ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธุ์ 

2.นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185