หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เผยสถิติ คนไทยตายจากบุหรี่ปีละกว่า 4 หมื่นราย

สธ.เผยสถิติคนไทยตายจากบุหรี่ปีละกว่า 4 หมื่นราย

สธ.เผยสถิติคนไทยตายจากบุหรี่ปีละ กว่า 4 หมื่นราย ขณะที่สิงห์อมควันยังมากกว่า 10 ล้านคน “จุรินทร์”รับรางวัล World No Tobacco Day Awards เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 พ.ค.2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กทม. ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2554”โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เฝ้ารับเสด็จนายจุรินทร์ กราบทูลรายงานว่า สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และขอความร่วมมือไปยังนานาประเทศในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ ที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ที่สามารถป้องกันได้ ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ปีละประมาณ 5 ล้านคน โดยหากการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่เข้มแข็งเพียงพอ ในอีก 20 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มเป็นปี ละประมาณ 8 ล้านคน

ในการจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ ประจำปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดคำขวัญรณรงค์ว่า “พิทักษ์สิทธิตามกฎหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” (The WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ พร้อมเตือนภัยเกี่ยวกับพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่  สร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน ประการสำคัญเป็นการกระตุ้นเตือนพิทักษ์สิทธิ์ให้ประชาชนที่ไม่สูบบุหรี่ให้ ได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่ปนเปื้อนมลพิษจากควันบุหรี่ ที่มีสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพกว่า 4,000 ชนิด และมีสารพิษที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งกว่า 40 ชนิด โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ  รวมทั้งให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

อนึ่ง ในวันนี้พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลกหรือเวิร์ล โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด (World No Tobacco Day Awards ) ประจำปี 2554 ซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองความสำเร็จในระดับนานาชาติในการต่อสู้กับอันตรายของ การสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ โดยจะมอบให้ผู้ที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพทุกปี ปีละไม่เกิน 6 ราย

ในส่วนของประเทศไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากการผลักดันเชิงนโยบาย ในการดำเนินการควบคุมยาสูบของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และตามอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ได้ผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535  ผลักดันให้มี การพัฒนา แก้ไข และออกกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 หลายฉบับ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้มีคลินิกเลิกบุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ โดยเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล และเป็นผู้นำในการสร้างกระแส รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบในวงกว้าง

ที่มา : ไทยรัฐ

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185