หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 9 ข้อ คลอดแล้วเกณฑ์ผลิตครูพันธ์ใหม่

คลอดแล้วเกณฑ์ผลิตครูพันธ์ใหม่

ป.บัณฑิตต้องเรียนในที่ตั้งเท่านั้น

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้ยืนยันมติการผลิตครูพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 6,200 คน โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรครู 5 ปี 3,700 คน โดยรับผู้จบชั้น ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาและประกันการมีงานทำ 1,100 คน ประกันการมีงานทำอย่างเดียว 1,600 คน และรับนิสิต-นักศึกษา ปี 4 โดยประกันการมีงานทำ 1,000 คน และ 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต (4+1) 2,500 คน โดยรับผู้จบปริญญาตรีสาขาขาดแคลนตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แบ่งเป็นให้ทุนและประกันการมีงานทำ 1,300 คน และประกันการมีงานทำอย่างเดียว 1,200 คน
    
เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันเข้าร่วมโครงการหลักสูตร 5 ปี ได้แก่ เป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับรองมาตรฐานจากคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรและ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรองคณะที่ร่วมรับผิดชอบการจัดหลักสูตรการรับนิสิต-นักศึกษารับหลัก สูตรละไม่เกิน 5 สาขาโดยแต่ละสาขารับได้ไม่เกิน 30 คน เป็นต้น 
    
ดร.สุเมธ กล่าวว่า ส่วนหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิต ป.บัณฑิต เช่น หลักสูตรที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา หลักสูตรที่เสนอต้องจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งเท่านั้น สถาบันแต่ละแห่งรับนักศึกษาได้ไม่เกินหลักสูตรละ 100 คน และต้องจัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียนปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหา วิทยาลัยต่าง ๆ ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นสถาบันฝ่ายผลิตเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อได้ เนื่องจากต้องรอ สพฐ.ส่งจำนวนความต้องการครูในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ มาก่อน เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้พิจารณามหาวิทยาลัยที่เหมาะสมและประกาศรายชื่อสถาบันฝ่ายผลิตต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศได้ในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ 
    
“สำหรับผู้ที่จะเข้าโครงการทุน 5 ปีได้นั้นต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนวิชาเอกสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องมีผลการเรียนวิชาชีพครูสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีบุคลิกดี มีจิตอาสา ส่วนหลักสูตร ป.บัณฑิต ต้องมี  GPAX ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.00 ผลการเรียนวิชาเอกสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ากับ TOEFL Paper based ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน และเมื่อเรียนจบต้องบรรจุเข้ารับราชการในสถานศึกษาที่กำหนดเป็นเวลา 2 เท่าของเวลาที่รับทุน โดยไม่มีการขอย้ายสถานศึกษาในระหว่างใช้ทุน หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องใช้ทุนคืน 2 เท่า” ดร.สุเมธ กล่าว.-เดลินิวส์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185