หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สงกรานต์ หรือ สงครามอนาจาร

สงกรานต์กรุง - ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลมาเล่นน้ำสงกรานต์ใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณถนนสีลมจนแน่นขนัดคึกคักตลอดทั้งวัน เมื่อวันที่ 15 เม.ย.

สงกรานต์ 4 วัน ตายแล้ว 148 ราย เจ็บอีก 2,316 คน เทียบสถิติปก่อนผู้เสียชีวิตลดลง 64 ราย หรือเกือบ 15 เปอร์เซ็นต์ ปภ.ปรับคุมเข้มอุบัติเหตุเตรียมรับคนเดินทางกลับบ้าน กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจกวดขันเมาแล้วขับ-ไม่สวมหมวกกันน็อก-ขับเร็ว รฟท.เพิ่มเที่ยวรถไฟอีกวันละ 12 ขบวนรับผู้โดยสารเข้ากรุง สำหรับบรรยากาศฉลองสงกรานต์ทั่วประเทศยังคึกคัก ส่วนปัญหาวัยรุ่นเมาทะเลาะวิวาทยังมีอยู่หลายจังหวัด โดยเฉพาะราชบุรีถึงขั้นไม่มีที่ขังบรรดาโจ๋ซ่า

ปภ.แจ้งยอด 14 เม.ย.ตาย 32

เมื่อ เวลา 11.00 น. วันที่ 15 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายกมล รอดคล้าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แถลงว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เม.ย. ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" เกิดอุบัติเหตุ 515 ครั้ง เปรียบเทียบกับวันเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลง 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.17 จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีเสียชีวิต 32 คน ลดลง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 บาดเจ็บ 556 คนลดลง 57 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30

นายกมล กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราร้อยละ 45.44 พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่ สุดร้อยละ 35.88 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.87

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นคร สวรรค์ 23 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ พิษณุโลก แพร่ สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 2 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 23 คน รองลงมาได้แก่ แพร่ 22 คน ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,505 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 70,337 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 724,768 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 100,711 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 31,813 รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ 29,693 ราย

รวม 4 วันเสียชีวิต 148 ราย

นายกมล กล่าวว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-14 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุรวม 2,141 ครั้ง ลดลงจากที่แล้ว 374 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.87 ผู้เสียชีวิตรวม 148 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.19 ผู้บาดเจ็บรวม 2,316 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 418 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรม ราช 97 ครั้ง รองลงมา เชียงราย 93 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุง เทพฯ 8 คน รองลงมา สุพรรณบุรี เชียงใหม่ จังหวัดละ 7 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 103 คน รองลงมา เชียงราย 100 คน

นายกมลกล่าวว่า ได้ประสานให้จังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้มงวดกวดขันการเมาแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย การขับรถเร็ว กวดขันการห้ามขาย ห้ามดื่ม และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยให้สุ่มตรวจตามสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายสุรา และเตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันที่ 16-17 เม.ย. โดยปรับแผนการปฏิบัติงาน และเฝ้าระวังตามจุดทางร่วม ทางแยก รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ขนส่งให้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้เตรียม พร้อมของพนักงานขับรถและรถโดยสาร กรณีวิ่งในระยะทางมากกว่า 400 ก.ม. ให้จัดพนักงานขับรถผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งคุมเข้มพนักงานขับรถโดยสารให้มีระดับแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ หากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ นอกจากพนักงานขับรถจะถูกจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ 2,000-10,000 บาทแล้วผู้ประกอบการยังมีโทษถูกปรับไม่เกิน 40,000 บาท จะมีผลต่อการต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า กำชับเจ้าหน้าที่ขนส่งตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถอย่างเข้ม งวด ทั้งสถานีต้นทางและปลายทาง โดยพนักงานขับรถต้องรายงานตัวต่อผู้ตรวจการ ณ จุดตรวจบนถนนสายหลัก สายรอง สถานีขนส่งและจุดจอดที่กำหนด เพื่อตรวจสภาพ ความพร้อมของร่างกายพนักงานขับรถ

เพิ่มรถไฟส่งคนกลับ 12 เที่ยว/วัน

นางนวล อนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า หลังจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การรถไฟเพิ่มขบวนรถช่วยการโดยสาร นอกจากขบวนรถรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินรถเป็นประจำ 250 ขบวนแล้ว โดยเพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟเส้นทางสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 16-18 เม.ย. อีก 12 ขบวน รองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมเฉลี่ย 40,000 คนต่อวัน

ขบวน รถเที่ยวกลับ 12 ขบวน มีดังนี้ ขบวน 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.30 น. ถึง 04.45 น. ขบวน 976 ศรีสะเกษ-กรุงเทพฯ ออกเวลา 16.30 น. ถึง 03.30 น. ขบวน 936 อุดรธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 20.40 ถึง 08.30 น. และ ขบวน 934 อุบล ราชธานี-กรุงเทพฯ ออกเวลา 19.45 น. ถึง 08.10 น.

นางนวลอนงค์ กล่าวอีกว่า ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์คาดว่าประมาณผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟจะมีความหนา แน่น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนที่โดยสารรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน อย่าฝากสิ่งของไว้กับบุคคลแปลกหน้า ห้ามขึ้นรถในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารเพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถได้

ศรีสะเกษทยอยกลับแล้ว

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.ศรีสะเกษ ว่า บรรยา กาศที่บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งพากันมานั่งรอรถไฟ เพื่อที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อกลับไปทำงานตามปกติ หลังจากที่กลับมาฉลองสง กรานต์กับครอบครัวและญาติพี่น้องแล้ว ซึ่งชาวศรีสะเกษจะพากันนำเอาข้าวสาร อาหารแห้งบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยอย่างมิดชิด เพื่อนำกลับไปเป็นอาหารระหว่างที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อรถไฟเข้าเทียบชานชาลาสถานีแล้วชาวศรีสะเกษพากันแบกกระสอบข้าวสารขึ้นไป โดยสารบนรถไฟอย่างโกลาหล โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟศรีสะเกษคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ จากการที่มีประชาชนชาวศรีสะเกษเดินทางโดยทางรถไฟเป็นจำนวนมากนี้ ทำให้สถานีรถไฟศรีสะเกษต้องเพิ่มขบวนรถไฟเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ขึ้นอีกประมาณ 5 เที่ยว เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งขณะนี้ตั๋วจองที่นั่งรถไฟเต็มยาวเหยียดไปถึงวันที่ 17 เม.ย.

นาย ตนุพล แซ่ว่อง อายุ 23 ปี ชาวศรีสะ เกษคนหนึ่งที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ กล่าวว่า การที่ตนและคณะเดินทางกลับในวันนี้ เนื่อง จากกลับก่อนจะได้ไม่ต้องเบียดเสียดแย่งที่นั่งบนรถไฟ ซึ่งในช่วงวันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นไปจะมีคนเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การเดินทางกลับก่อนจึงไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมี ที่นั่งหรือไม่นั่นเอง

ผู้ สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ที่บริเวณสถานีขนส่งศรีสะเกษ ซึ่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารของรถทัวร์ทุกบริษัท ปรากฏว่ามีบรรดาประชาชนทยอยมาขึ้นรถทัวร์เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกันอย่างคึกคักเช่นกัน โดยบริษัททัวร์ทุกบริษัทก็ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถรับส่งผู้โดยสารให้มากกว่า เดิมประมาณวันละ 8 เที่ยว คาดว่าจะเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนชาวศรีสะเกษที่เดินทางกลับไปทำงานที่ จังหวัดต่างๆ

สุ่มตรวจคนขับรถทัวร์ยังมีฉี่ม่วง

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา ว่า ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จัดระเบียบสังคมเมืองโคราช โดย ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ที่ปรึกษานายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.นครราชสีมา ทำหน้าที่หัวหน้าชุด สนธิกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ โดยตั้งชุดปฏิบัติการที่ บริเวณทางแยกเข้าตำบลบ้านโพธิ์ ถ.มิตรภาพ อ.เมืองนครราชสีมา มีเป้าหมายตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่และพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ โดยสุ่มตรวจจากรถโดยสารสาธารณะ ที่จอดรถรอสัญญาณไฟจราจร

ดร.สุวัฒ น์กล่าวว่า ผลการสุ่มตรวจวันแรกตรวจรวม 256 ราย พบสารเสพติด 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 จากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพ โดยอ้างจำเป็นต้องใช้ยาบ้าเนื่องจากต้องขับขี่รถในระยะทางไกลจึงต้องลักลอบ เสพยาบ้าเพื่อให้ร่างกายตื่นตัว อาชีพเขาต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารหลายสิบราย เมื่อผู้ขับขี่มีการเสพยาจึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูง รวมทั้งผู้ใช้เส้นทางจราจรบนท้องถนนที่ไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วม ปัญหานี้ถ้าสังคมยังไม่ตระหนักจะเกิดปัญหาตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยตนได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บริหารสูงสุดในประเทศไทยรับทราบ เพื่อให้ออกคำสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเร่งรัดดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมชัดเจน

สงกรานต์สีลม-ข้าวสารยังแน่น

สำหรับ บรรยากาศการเล่นสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณถนนสีลม โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางพนักงาน กทม.ช่วยกันระดมฉีดน้ำทำความสะอาดถนนสีลม ทางเดินสกายวอล์กและบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เนื่องจากพื้นที่เต็มไปด้วยขยะและคราบแป้งดินสอพองที่ถูกทิ้งไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเดิน ทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันในช่วงบ่าย ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในย่านถนนสีลมก็เริ่มเปิดร้านขายสินค้าบริเวณเกาะกลางถนน และตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อุปกรณ์เล่นน้ำ แป้งและดินสอพอง ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ระบุว่าสงกรานต์ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา มากกว่าทุกปี ทำให้การจำหน่ายสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะแป้ง ดินสอพองและปืนฉีดน้ำ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมาก ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้

ฉวยโอกาส - หญิง สาวขึ้นรถเล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง ถูกชายเมาสุราลวนลามกอดรัดจับหน้าอกอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ส่วน การเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสาร ทางผู้ประกอบการยังคงพากันตั้งร้านค้า เพื่อจำหน่ายสินค้าและรองรับการเล่นสงกรานต์ในวันสุดท้าย ซึ่งยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาร่วม เล่นน้ำสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเล่นสงกรานต์ในถนนข้าวสารประมาณวัน ละ 30,000 คน

รูดม่านสาดน้ำแค่คืน 15 เม.ย.

ส่วน มาตรการรักษาความปลอดภัยจะมีตำรวจและเทศกิจคอยทำหน้าที่ตรวจค้นประชาชนที่จะ เดินทางผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าว เพื่อป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยในปีนี้สถิติการทะเลาะวิวาทถือว่าลดลงอย่างมาก แต่ยังพบนักท่องเที่ยวที่ลักลอบนำแป้งและดินสอพองเข้าไปเล่นในบริเวณถนนข้าว สาร พร้อมทั้งยังมีผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าเดินทางเข้ามาแจ้ง ความร้องทุกข์ที่ สน.ชนะสงคราม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ได้ถึงเวลา 22.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพ มหานคร ยังมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ที่อัญเชิญมาจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ซึ่งในวันนี้จะเปิดให้ประชาชนได้มาสรงน้ำและสักการะเป็นวันสุดท้าย ก่อนอัญเชิญกลับในเวลา 15.00 น. นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค การละเล่นพื้นบ้าน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี 50 เขต ให้กับประชาชนที่เดินทางมาได้รับชมและซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก

กรุงเก่าคาดเงินสะพัด 50 ล.

สำหรับ บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในวันที่ 15 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จังหวัดต่างๆ จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักในทุกจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า การเล่นสาดน้ำวันสงกรานต์ในวันสุดท้ายมีประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นนับหมื่นคน เดินทางไปรวมตัวเล่นสาดน้ำที่บริเวณถนนอู่ทอง ต.หอรัตนไชย ช่วงใต้สะพานปรีดี-สามแยกสาธารณ สุข ความยาวกว่า 2 ก.ม.ด้วยการเดินเล่นสาดน้ำ และใช้รถบรรทุกน้ำเข้าไปเล่น ซึ่งจุดนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานำถังน้ำขนาดใหญ่แล้วเปิดน้ำใส่ตลอด เวลาให้เล่นกันอย่างเต็มที่ มีกลุ่มวัยรุ่นหญิงบางคนที่แต่งกายในชุดล่อแหลมขึ้นเต้นแบบโคโยตี้บนรถ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำเสื้อผ้ามาให้กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่แต่งกายไม่สุภาพ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวัยรุ่นบางคนร้อนจัดถึงกับกระโดดน้ำเล่นบริเวณท่าน้ำใต้ สะพานปรีดี

น.ส.จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผอ.ททท. สำนัก งานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดได้ห้ามรถบรรทุกถังน้ำเข้ามาเล่นในเกาะเมือง ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะช่วยลดอุบัติเหตุ นักท่องเที่ยวมีทางเลือก เห็นควรสนับสนุนให้เป็นประเพณีอย่างนี้ทุกปี ดูแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ดีขึ้นมาก น่าจะมากกว่าปีที่แล้วเสียด้วยเพราะเกิดความคล่องตัวในด้านการจราจร ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ตลาดน้ำทั้ง 4 แห่งคนแน่น การค้าขายดีขึ้น คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอยุธยา ทั้งที่มาชมโบราณสถานและมาเล่นสาดน้ำไม่ต่ำกว่า 40,000 คน คาดว่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

สิงห์บุรีแห่สรงน้ำพระจนรถติด

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.สิงห์บุรี ว่า ที่วัดพิกุลทอง หมู่ที่ 5 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี จัดให้มีการสรงน้ำพระประจำปี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ขึ้น ซึ่งทางวัดจะจัดให้มีการสรงน้ำพระขึ้นในวันที่ 15 เม.ย. ของทุกปี โดยจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูปนั่งประทานพรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือพระพุทธสุวรรณมงคลมุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว และเชิญรูปหล่อเหมือนของพระเทพมุนี หรือหลวงพ่อแพ ออกมาให้ประชาชนสรงน้ำพระกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วย ว่า ในวันนี้มีประชาชนทั่วสารทิศเดินทางมาสรงน้ำพระ และพักผ่อนในช่วงวันสงกรานต์นับพันคน ทำให้การจราจรทั้งในวัดพิกุลทอง และเส้นทางที่ผ่านวัดพิกุลทองติดขัดถึงขั้นเป็นอัมพาต รถที่จะขับผ่านเส้นหน้าวัดพิกุลทองต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงจะผ่านหน้าวัดพิกุลทองไปได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.ท่าช้าง ต้องทำงานกันอย่างหนัก และเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนต้องออกมาตั้งด่านที่บริเวณสามแยกพิกุลทอง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหรือพวกที่จะเข้าไปสรงน้ำไม่ ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว

ปราจีนฯฉลองเจดีย์ทราย

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี ว่า ที่วัดโคกมะกอก หมู่ 1 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสงกรานต์เป็นวันที่ 3 หรือปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นวันออกสงกรานต์ หลังทำบุญตักบาตรได้จัดพิธีฉลองพระเจดีย์ทราย หลังชาวบ้านได้ร่วมกันขนทรายเข้าวัดและชาวบ้านร่วมก่อเจดีย์ทราย

นาย ประสิทธิ์ พรหมวิหาร อายุ 72 ปี ไวยาวัจกรวัดโคกมะกอก กล่าวว่า ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายในหมู่บ้านสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปีแล้ว หลังก่อพระเจดีย์ทรายได้บวชพระเจดีย์ทราย และฉลอง มีการเวียนเทียนรอบพระทราย โดยเวียนขวารวม 3 รอบ จากนั้นจะมอบรางวัลน้ำใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมก่อพระเจดีย์ทรายด้วย และในช่วงบ่ายจะมีพิธีสรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับที่ทำงานกันต่อไป

ประจวบฯฉลองร่วมกับพม่า

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า สงกรานต์ปีนี้ ทางฝั่งไทยและฝั่งพม่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ ที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ซึ่งฝั่งพม่าได้เปิดให้ชาวไทยได้นั่งรถชาวบ้าน จากด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบ คีรีขันธ์ ชายแดนไทย เดินทางผ่านบ้านมูด่อง เข้าไปที่พระมหาเจดีย์สะพานสาม เป็นระยะทางลึกเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกราบไหว้ หลวงพ่อโอบะ ซึ่งเป็นพระที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือ

สำหรับ พระมหาเจดีย์สะพานสาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองมะริด 80 กิโลเมตร ปกติไม่เคยเปิดให้ชาวไทยหรือ ชนชาติใดเข้าไปเยี่ยมชม โดยสร้างขึ้นตามแบบจำลองพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 8 เส้น ตามตำนานเชื่อว่าสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว และเนื่องจากชาวพม่าฝั่งเมืองมะริด ต้องเดินทางไกลกว่าจะไปถึงเมืองย่างกุ้ง จึงมีการสร้างพระมหาเจดีย์สะพานสาม ขึ้นเพื่อให้ชาวพม่าในเมืองสิงขร และเมืองมะริด ได้นมัสการ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่ด่านสิงขรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงสามารถเดินทางเข้าไปนมัสการได้ ตั้งแต่วันที่ 13-17 เม.ย. นี้

สาวอ่างทองโดนจับอก

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.อ่างทอง ว่า บรรยา กาศเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสุก จ.อ่างทอง วันสุดท้ายคึกคักกว่า 2 วันที่ผ่านมา โดยวันนี้มีประชาชนและวัยรุ่นจำนวนมากหลั่งไหลกันมาเล่นสาดน้ำตั้งแต่ช่วง เช้าเป็นจำนวนมาก จนทำให้รถติดกว่า 2 ก.ม. ซึ่งบรรยากาศบนถนนข้าวสุกวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในเทศกาลสงกรานต์ในปี นี้ ทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเดินทางมาเล่นโดยเฉพาะใน คลองชลประทานจะมีผู้ลงไปเล่นน้ำกันเต็มคลอง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วย ว่า ในส่วนบนถนนข้าวสุกนั้นมีทั้งการใช้ปืนเดินฉีดน้ำ ประแป้ง บางกลุ่มก็ตั้งเครื่องสูบน้ำขึ้นมาจากคลองฉีดสายไปทั่ว มีการเปิดเพลงเต้นกันอย่างเมามัน โดยในกลุ่มของผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์มีหญิงสาววัยรุ่นส่วนหนึ่งที่ใส่เสื้อ สีขาวเนื้อบางยืนเต้นอยู่บนรถ และมีกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีอาการเมาสุราเข้าไปขอประแป้ง ขณะที่บางคนกระโดดขึ้นรถไปเต้นด้วย โดยมีรายหนึ่งใช้มือจับที่หน้าอกและโอบกอด จึงถูกกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนของหญิงสาวกระชากดึงลงมารุมล้อมบนถนน นอกจากนั้นยังพบหญิงสาวอีกหลายรายที่ถูกลวนลาม

เข้าวัดทำบุญก็คึกคัก

ด้าน พ.ต.อ.ทวีรัชต์ ศรีธวัชพงศ์ ผกก.สภ. วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง กล่าวว่า ปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมเข้มเรื่องการตรวจค้นการยึดอาวุธการยึด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ปีนี้การเล่นสงกรานต์บนถนนข้าวสุกเรียบร้อยกว่าทุกปีไม่มีเรื่องทะเลาะ วิวาทกันเลย ไม่เหมือนทุกปีที่จะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่วันแรก ในส่วนการเมาสุรานั้นมีส่วนหนึ่งที่ซื้อดื่มจากที่อื่นและขับรถมาเล่นบนถนน ข้าวสุก และก็มีที่แอบหลบซ่อนเข้าไปกินระหว่างเล่นสงกรานต์บ้าง ในส่วนเรื่องการลวนลามหญิงสาวนั้นน่าจะเกิดจากการเมาของวัยรุ่น ที่สำคัญการแต่งตัวของวัยรุ่นหากแต่งตัวมิดชิดก็จะไม่ไปยั่วยุจะไม่เกิดการ ลวนลามขึ้น แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลทุกพื้นที่บนถนนข้าวสุกและได้ประชาสัมพันธ์ ให้เล่นสงกรานต์กันอย่างสุภาพ

ที่วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ ทอง จ.อ่างทอง ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล หรือหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวมากที่สุดของประเทศ และเป็นอันดับสองของโลก ศิลปะสุโขทัย อายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ปรากฏว่านักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางไปสักการะและสรงน้ำขอ พรเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างคึกคัก นอกจากนี้ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประดิษฐ์ม่านเมฆ หมอก โดยวางท่อน้ำประปาพ่นละอองไอน้ำ นอกจากนี้ประชา ชนยังไปนมัสการพระมหาพุทธพิมพ์ หรือหลวงพ่อโต และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี วัดไชโยวรวิหาร พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร ซึ่งมีพระพักตร์ยิ้มแห่งเดียวในประเทศ รวมทั้งหลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง พระพุทธรูปปูนปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งพระพุทธรูปตามวัดวาอารามต่างๆ

อนาจาร - สาวประเภทสองใน จ.พิจิตร แต่งกายโป๊เปลือยหน้าอกเล่นน้ำสงกรานต์อย่างไม่อายฟ้า ดิน เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเมืองชาละวันถึงความไม่เหมาะสมราชบุรีโรงพักไม่พอขังโจ๋ซ่า

พล.ต.ต.บวร นันทะยาวงศ์ รอง ผบช.ภาค 7 ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังได้รับรายงานว่าเมื่อวันสงกรานต์จับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 82 ราย จนห้องขังไม่สามารถรองรับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด ต้องนำไปฝากขังที่ สภ.กรับใหญ่ ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนอกพื้นที่บ้านโป่งที่เข้ามาเที่ยวเล่น สาดน้ำสงกรานต์ อาทิ จากโพธาราม ลูกแก นครปฐม ผู้ต้องหาที่จับได้ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถขณะเมาสุรา มีอาวุธปืนในครอบครอง จำหน่ายยาบ้า และเสพยาบ้า

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 15 เม.ย. ร.ต.อ.ยุทธนา ภูเก้าแก้ว ร้อยเวร สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รับแจ้งพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำ บริเวณประตูน้ำคลองชลประทานโพธิ์คู่ ม.4 ต.ปากแรต จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพ ด.ช. วิชา ศรีสงสาร อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 39/5 ม.5 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี สอบ สวนทราบว่า เมื่อวันที่ 14 เม.ย เวลาประมาณ 10.00 น. ด.ช.วิชาขออนุญาตผู้ปกครองออกไปเล่นน้ำสงกรานต์กับเพื่อนๆ บริเวณสะพานคลองชลประทานลูกแก ม.3 ต.ดอนขมิ้น และได้ลงเล่นน้ำในคลองชลประ ทาน แต่เกิดจมลงไปบริเวณกลางคลองชลประ ทานโดยไม่ทราบสาเหตุ เพื่อนและผู้เห็นเหตุการณ์ต่างช่วยกันงมหาแต่ก็ไม่พบ จนกระทั่งมาพบร่างของด.ช.วิชาดังกล่าว

คนแห่เที่ยวพนมรุ้ง

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.บุรีรัมย์ ว่า บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์วันสุดท้ายที่ จ.บุรีรัมย์ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะถนนรมย์บุรีข้างคลองละลมโบราณในเขตเทศบาลเมือง ที่กำหนดเป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์มีประชาชน วัยรุ่น หนุ่มสาว มาเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ขณะที่ยังมีวัยรุ่นบางกลุ่มที่ดื่มสุรามึนเมา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทยกพวกชกต่อยกันหลายครั้ง ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดได้มีการจัดกำลังตำรวจทั้งในและนอก เครื่องแบบ มาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และคอยควบคุมระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทมากกว่า 10 นาย และคาดว่าในวันนี้จะมีผู้คนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์คึกคักไปจนถึงช่วงค่ำ เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการเล่นสงกรานต์

ส่วนที่ปราสาทพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ คึกคักตลอดช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ร้านจำหน่ายอาหาร และร้านขายของฝาก ของที่ระลึก บนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่มีมากกว่า 50 ร้านค้า ขายดีเป็นพิเศษ โดยเฉลี่ยแต่ละวันจะขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 5,000 บาท จากช่วงวันปกติจะขายได้เพียงวันละ 700-800 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้ง และจับจ่ายซื้อของฝาก ของระลึกคึกคักไปจนถึงวันที่ 17 เม.ย.ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้าย อย่างไรก็ตามถึงแม้ทางอุทยานฯ จะห้ามไม่ให้ร้านค้าบนประสาทพนมรุ้งจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องจากเป็นเขตโบราณสถานแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับยอดขายมากนัก

คนหลั่งไหลลงแช่"แม่มูน"

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.ศรีสะเกษ ว่า ส่วนการเล่นสาดน้ำในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ที่บริเวณถนนเข้าเย็น ซึ่งเริ่มจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษไปจนถึงสี่แยก ถ.วันลูกเสือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเล่นน้ำสงกรานต์ได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. จะปิดถนน ห้ามรถยนต์วิ่งเข้ามาภายในถนนเข้าเย็น เพื่อให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้ร่วมกันเล่นน้ำอย่างปลอดภัย และสนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์ ปรากฏว่ามีบรรดาประชาชนชาวศรีสะเกษซึ่งส่วนมากแล้วเป็นประชาชนที่อยู่ในวัย เด็กเยาวชนและคนหนุ่มสาวได้พากันมาออกมาเล่นสาดน้ำสง กรานต์กันอย่างสนุกสนานคึกคักมาก

ขณะที่บริเวณหาดทรายใต้สะพานบ้าน แก้ง อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำมูนไหลผ่าน แม้ว่าแม่น้ำมูนจะแห้งขอดเพราะภัยแล้ง แต่มีชาวศรีสะเกษและนักท่องเที่ยวทั่วไปนำครอบครัวมาเล่นน้ำสงกรานต์และเล่น น้ำในแม่น้ำมูนเพื่อคลายร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องพากันนั่งเล่นสงกรานต์ในแพที่ตั้งอยู่บนพื้นทรายเพราะ น้ำแห้งเหลือน้อยมาก โดยมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำเอาอาหารมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้ในหน้าแล้งและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

ส่วน ที่บริเวณปากทางเข้าบ้านบาก ต.คูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีเด็กน.ร.นำเอาโอ่งมังกรบรรทุกบนรถเข็น แล้วไปบรรจุน้ำไกลจากถนนประมาณ 1 ก.ม. เพื่อนำมาเล่นสาดน้ำสง กรานต์ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตามถนนสายศรีสะเกษ-บ้านคูซอด ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

กาฬสินธุ์ทอดผ้าป่าซื้อที่ให้วัด

นาย นิคม ปัญจวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่า ที่วัดป่าโคกสมบูรณ์ ชุมชนหัวคูพัฒนา เพื่อถวายปัจจัยจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมพื้นที่บริเวณวัดให้กว้างขึ้นเพื่อ เป็นการเอื้อประโยชน์ในการประกอบพิธีทางศาสนกิจ โดยมีพระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายธรรมยุต และพระปริยัติสารเวที เป็นกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์

การจัดประกอบพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ทางวัดยังได้จัดให้มีพิธีสรงน้ำพระสงฆ์และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชน ที่ได้ถือเอาเป็นกิจกรรมในการรวมญาติภายในชุมชน ทางกลางบรรยากาศที่มีความสุข ทั้งนี้ พระปริยัติสารเวทียังได้แสดงพระธรรมเทศนา ให้ประชา ชนระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ และร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วย

ร้อยเอ็ดจัดกีฬาสงกรานต์

เมื่อ เวลา 07.30 น. กลุ่มเยาวชนและชาวบ้านป่ายาง หมู่ 9 ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสงกรานต์บ้านป่ายาง ครั้งที่ 15 ที่สนามกีฬาบ้านป่ายาง เพื่อสร้างความสามารถด้านทักษะการเล่นกีฬา รวมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่บ้าน และไม่ให้ลูกหลานออกไปเล่นนอกบ้าน เพื่อป้องกันอันตรายซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และการละเล่นต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และความปลอด ภัยทางถนน ออกจากวัดบ้านป่ายางแห่รอบหมู่บ้านเข้าสู่สนามกีฬาบ้านป่ายาง และจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขอพรเนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย และสงกรานต์ประจำปี 2554 ด้วย

สำหรับการจัดแข่งกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 คุ้ม ประกอบด้วย คุ้มวัด คุ้มกลาง คุ้มหนองเค็ง นักกีฬาที่จะลงแข่งขันต้องมีภูมิลำเนาในหมู่บ้านป่ายาง หรือเกิด หรือมีสายเลือดโดยตรง หรืออยู่เป็นประจำไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเป็นเขย สะใภ้บ้านป่ายาง กีฬาที่แข่งขันมี ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านที่สร้างสีสันได้แก่ วิ่งผลัดฮูลาฮูป, วิ่งผลัดท่อ, ขี่เรือแทงลูกโป่ง และตีกอล์ฟ เป็นต้น บรรยากาศของงานชุ่มฉ่ำด้วยรักสามัคคี และยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีการแข่งขันประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และสนุกสนานกับการเล่นสาดน้ำเปียกปอนไปตามๆ กัน

สุโขทัยสาดน้ำจนรถติด 4 กม.

นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.น่าน เป็นประธานพิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองน่าน และพิธีทำบุญสืบชะตาหลวงมหามงคลเมืองน่าน ในวันพญาวัน ซึ่งเทศบาลเมืองน่านร่วมกับคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดมิ่งเมือง จัดพิธีสำคัญนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาวน่าน และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยศาลพระหลักเมืองน่าน เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่านมาตั้งแต่โบราณกาลของบรรพบุรุษชาวน่าน มีความเคารพศรัทธาสักการะสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน จนถือเป็นประเพณีที่จะต้องประกอบพิธีบวงสรวงพระหลักเมืองน่าน ในวันพญาวันซึ่งเป็นวันปีใหม่เมือง ของชาวล้านนามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่านที่จะสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม เทิดทูนความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวที ต่อองค์พระมหากษัตริย์ และคุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สุโขทัย ว่า ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย หรือถนนสายเมืองเก่า-สุโขทัย กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นสถานที่เล่นสงกรานต์ ได้นำถังน้ำมาตั้งริมถนนและนำรถกระบะบรรทุกน้ำ พร้อมทั้งนำเครื่องเสียงมาเปิดและเต้นอย่างสนุกสนาน ทำให้บริเวณนี้เต็มไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวและประชาชนทั่วไป ที่มาเล่นสาดน้ำส่งท้ายในเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้าย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเก่า ต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น และในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีรถติดเป็นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณสามแยกบ้านนาไปจนถึงหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดตาก ต้องเลี่ยงไปใช้ถนนสายบายพาสกงไกรลาศ-จังหวัดตากแทนเพราะได้รับความสะดวก มากกว่าการเดินทางไปจังหวัดตากทางถนนสายสุโขทัย-อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และในเวลา 18.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตัดน้ำตัดไฟฟ้า เพื่อให้หยุดการเล่นสงกรานต์ในบริเวณหน้าอุทยานประวัติศาสตร์

กำแพงเพชร-รถชนศพแรก

เมื่อ เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.นเรศ พูลหน่าย สารวัตรเวรจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร รับแจ้งว่ามีเหตุรถชนกันบนถนนสายพหลโยธิน ม.6 ต.นครชุม อ.เมือง ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถยนต์เก๋งแบบแวน ยี่ห้อฟอร์ด เอสเคป หมายเลขทะเบียน สล.8813 กรุงเทพมหา นคร สภาพรถหลังคาเปิดพังยับเยินทั้งคัน นอกจากนั้นยังพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบแค็บ หมายเลขทะเบียน บฉ. 1088 ยะลา ถูกชนพังเสียหายอีก 1 คัน สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถเก๋งแวนมาจากจ.เชียงใหม่ มีนายเลอพันธ์ สุวรรณวัฒนะ อายุ 28 ปี เป็นคนขับ มี น.ส.โชติกา สุวรรณวัฒนะ อายุ 33 ปี โดยสารมาด้วย เมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง รถเกิดเสียหลักพุ่งข้ามราวเหล็กกั้นข้างทางและยังเลยข้ามในเลนขาขึ้น พุ่งเข้าชนรถกระบะฝั่งคนขับที่นายเชิดชัย พงศกรธร อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 ม.3 ต.ตะกั่วทุ่ง อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นคนขับ มีนางธนียา พงศกรธร อายุ 40 ปีภรรยานั่งคู่มาด้านหน้า ส่วนที่แค็บหลังมีลูกคือ ด.ญ.ชลลดา และด.ช.ภูริพัฒน์ พงศกรธร อายุ 8 และ 7 ขวบ นั่งมาด้วยทั้งครอบครัว ทำให้นายเชิดชัยถูกอัดก๊อบปี้ติดกับซากรถเสียชีวิต ส่วนคนอื่นอีก 5 คนได้รับบาดเจ็บคนละเล็กละน้อย อาสาสมัครกู้ภัยต้องช่วยกันงัดศพออกมาจากซากรถ ทำให้การจราจรติดขัดยาวเหยียด

สอบสวนนายเลอพันธ์ให้การว่า ทำงานอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนน.ส.โชติกาทำงานอยู่กระทรวงการต่างประเทศ กำลังขับรถจากทางเหนือมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ เมื่อถึงที่เกิดเหตุรถเกิดควบคุมไม่ได้ จึงเสียหลักลงข้างทางและชนราวเหล็กกั้นขอบทางข้ามมาในเลนขาขึ้น ชนกับรถกระบะ ส่วนนางธนียาให้การว่า ตนกับสามีและลูกกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมแม่สามีที่จ.เชียงใหม่เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ เมื่อ ถึงที่เกิดเหตุรถแวนได้พุ่งข้ามเลนมาชนจนสามีเสียชีวิต อุบัติเหตุในครั้งนี้ นับเป็นศพแรกของจ.กำแพงเพชรในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์

พิจิตรเมาเขม่นทั้งยิง-ฟัน

เมื่อ เวลา 11.30 น. ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ ไทย แก้ว ร้อยเวร สภ.บางมูลนาก จ.พิจิตร รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงที่บริเวณหมู่ที่ 1 ต.เนินมะกอก หลังจากที่ได้รับแจ้งจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พบ นายมลฑล เกียรติหอม อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/8 หมู่ที่ 1 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ถูกยิงด้วยปืนขนาด .32 เข้าสีข้างขวา 1 นัด อาการสาหัส ห่างออกไปยังพบนายปฎิพันธ์ โพธิ์ชนะ อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 271/1 ถ.ประเวศน์เหนือ อ.บางมูล นาก ถูกฟันด้วยของมีคมที่บริเวณแขนขวา 1 แห่ง นำตัวส่งร.พ.บางมูลนาก

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายมลฑลและนายปฎิพันธ์นั่งดื่มสุราและเล่นสาดน้ำสงกรานต์กับ ญาติพี่น้อง ปรากฏว่ามีกลุ่มของนายภานุวัตร ไม่ทราบนามสกุล กับพวกเล่นสาดน้ำอยู่ฝั่งตรงข้าม ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มเกิดเขม่นกันและก่อเหตุชกต่อย ปรากฏว่ากลุ่มนายภานุวัตรใช้มีดฟันนายปฎิพันธ์เข้าแขน นายมลฑลเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาห้ามปราม นาย ภานุวัตรจึงชักปืนยิงใส่นายมลฑลจนได้รับบาดเจ็บ

สงกรานต์เชียงใหม่ยังคึก

ผู้ สื่อข่าวรายงานจากจ.เชียงใหม่ว่า ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14.00 น. มีขบวนแห่รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่สี่แยกกลางเวียง และไปสิ้นสุดที่จวนผู้ว่าราช การจังหวัดเชียงใหม่ โดยขบวนแห่เป็นขบวนที่ทางภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขึ้น เป็นขบวนเครื่องบริขารต่างๆ ที่ใช้ในพิธีรดน้ำดำหัว และการแสดงศิลปะล้านนา เช่น กลองสะบัดชัย การฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมานานแล้ว โดยขบวนแห่รดน้ำดำหัวของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ส่วนบรรยากาศที่รอบคู เมืองยังมีประชาชนนั่งรถกระบะเล่นน้ำสงกรานต์กันปิดท้ายอย่างสนุกสนาน การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัด และที่ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน อ.สารภี จ.เชียง ใหม่ ตามสองข้างทางประชาชนก็ได้ออกมาเล่นน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำจากบ่อน้ำและนำมา สาด ทำให้การจราจรสายเชียงใหม่-ลำพูนติดขัดเช่นกัน

ตร.คุมเข้มหาดสมิหลา

นาย พีระ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร (ทน.) สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนเข้ามาพักผ่อนนับหมื่นๆ คน หวั่นจะเกิดอันตรายจากการลงเล่นน้ำทะเล จากสาเหตุเมาสุราและกระแสน้ำเชี่ยว จึงได้จัดเทศกิจทำงานร่วมกับตำรวจ 120 คน พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในส่วนของแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณชายหาดสมิหลาได้รับการ ร้องเรียนว่าจำหน่ายเกินราคาปกติ ขอความร่วมมือไม่ให้จำหน่ายเกินราคาเป็นอันขาด

พ.ต.อ.กัมปนาท พานิชประเสริฐ ผกก.สภ. เมืองสงขลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 14-16 เม.ย. จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบริเวณชายหาดสมิหลาและสวนสองทะเล ทำให้การจราจรติดขัดทั้งขาออกและขาเข้า จึงเพิ่มกำลังตำรวจสายตรวจ จราจรและชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ปัญหาที่พบคือวัยรุ่นทะเลาะวิวาทมาจากการดื่มสุราและของมึนเมา และการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร

นักท่องเที่ยวแห่ฉลองที่เบตง

ผู้ สื่อข่าวรายงานจากจ.ยะลา ว่า ที่อ.เบตง จ.ยะลา เทศบาลเมืองเบตงจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคัก โดยมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและการเล่นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ท่าม กลางบรรยากาศในพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเทศกาล สงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่

นายคุณวุฒิ มงคลปนะจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า หากการฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นในช่วงปีที่ผ่าน มา ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของ อ.เบตงจะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน มูลค่าการท่องเที่ยวกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมผู้ที่เดินทางเข้ามาค้างคืนในประเทศไทยโดยใช้บัตรผ่านแดน ทั้งนี้ เนื่องมาจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเรียกความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กลับคืนมา ได้ในหมู่นักท่องเที่ยวจากตลาดท่องเที่ยวระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย หลังจากที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยถดถอยลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

นาย คุณวุฒิกล่าวด้วยว่า แม้ว่าเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบทำให้ตลาดนักท่อง เที่ยวของไทยถดถอยลง แต่เนื่องด้วยแรงเกื้อหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการเร่งกระตุ้นตลาดท่อง เที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพ จะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น และสามารถทดแทนตลาดท่องเที่ยวที่หดตัวลงได้ระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2554 ว่าจะสามารถกลับมาคึกคักได้ตามปกติ

ขอนแก่นทำลายสถิติคลื่นมนุษย์

ผู้ สื่อข่าวรายงานจาก จ.ขอนแก่น ว่า บรรยากาศเล่นน้ำทั่วไปในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่มีถนนสายสำคัญ เช่น ถนนกลางเมือง ถ.หน้าเมือง ถ.หลังเมือง ถ.รอบเมือง ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ต่างประเทศ ได้ขับรถยนต์ปิกอัพบรรทุกน้ำเข้ามาเล่นอย่างสนุกสนาน จนถนนทุกสายแทบจะกลายเป็นอัมพาต และช่วงค่ำเวลาประมาณ 19.30 น. นักท่องเที่ยวยังได้ร่วมกันบันทึก "คลื่นมนุษย์" หรือฮิวแมน เวฟ (Human wave) บนถนนข้าวเหนียว ที่สร้างความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ไปร่วมงานสงกรานต์อย่างมาก โดยมีผู้ร่วมสร้างคลื่นมนุษย์มากกว่า 50,000 คนขึ้นไป โดยผู้เล่นสงกรานต์ "คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์" ได้มีส่วนร่วมบันทึกสถิติโลกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 นี้ งานนี้มีนวัตกรรมเครื่องนับจำนวนด้วยระบบแสงอินฟาเรดตรวจนับผู้เข้ามาร่วมใน ถนนข้าวเหนียวอีกด้วย

นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สรุปผลการดำเนินงานรณรงค์งานสงกรานต์ประวัติศาสตร์ถนนข้าวเหนียว บันทึกสถิติโลก Human waves NOAL world record ซึ่งเป็นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ในวันสงกรานต์ที่มีผู้ร่วมกิจกรรม 20,000 คน ว่า เวลา ประมาณ 17.00 น. สามารถนับจำนวนคนได้ครบ 20,000 คน จึงพร้อมประกาศสถิติโลก Guiness World Records อย่างเป็นทางการได้ ขณะที่เวลา 19.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ถนนข้าวเหนียวเพิ่มจำนวน มากขึ้น คำนวณความหนาแน่นของคนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คนต่อตารางเมตร รวมจำนวนคนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ปี 2554 เท่ากับ 45,024 คน สามารถทำลายสถิติปีที่แล้ว คือ 42,625 คนได้สำเร็จ

นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการ ค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น มีจำนวนนักท่องเที่ยวไทย-ต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่เมืองขอนแก่นไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185