หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การท่องเที่ยวไทย เห็นความสำคัญ การละหมาด สนับสนุนการท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism)
การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism)
การท่องเที่ยวไทย เห็นความสำคัญ การละหมาด สนับสนุนการท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism)

ชาวอิหร่าน นิยมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปี มีชาวอิหร่านเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยกว่าปีละแสนคน อย่างไรก็ดี อิหร่านเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด การบริการท่องเที่ยวสำหรับชาวอิหร่านจะต้องสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามเช่น กัน

การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มตั้งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง เช่น การโรงแรม, การขนส่ง, ร้านอาหาร, การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ จะต้องไม่ขัดกับหลักหรือกฎศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ การจัดเตรียมสถานที่เพื่อปฎิบัติภาระกิจทางศาสนา (ห้องละหมาด) ต้องมีตลอดการเดินทางอีกด้วย การให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานที่พัก อาหาร ฯลฯ จะต้องพิจารณาหลักการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ต้องละเว้นจากการให้บริการเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม, สระว่ายน้ำในโรงแรมต้องแยกบริเวณชาย-หญิงออกจากกัน เป็นต้น

หลักการของมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว คำนิยาม: หลักการทั่วไปของมาตรฐานฮาลาลในส่วนของการท่องเที่ยวหมายถึงการปฏิบัติหรือ การรักษากฎและระเบียบของศาสนาในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวด้านนันทนาการและสันทนาการ การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เฉพาะ เช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ การตลาด การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือการแสวงบุญที่เกี่ยวข้อง)
ข้อกำหนด:
๑. ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลามตลอดการเดินทาง
๒. มัคคุเทศน์และพนักงานต้องเคารพและรักษาระเบียบวินัยตามหลักศาสนาอิสลาม
๓. ห้ามให้บริการใดๆ ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
๔. เลือกสถานที่พักตามมาตรฐานฮาลาล เช่น โรงแรม ค่ายพัก และอื่นๆ
๕. เลือกใช้ภัตตาคารหรือร้านอาหารตามมาตรฐานฮาลาล
๖. เลือกใช้บริการการขนส่งตามมาตรฐานฮาลาล
มาตรา 1  ต้องให้บริการตามมาตรฐานฮาลาล
มาตรา 2  ต้องฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว

มาตรา 3  การให้บริการนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานให้บริการการรักษา หรือบ่อน้ำแร่ และอื่นๆ ต้องเลือกสถานที่ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของฮาลาล

มาตรา 4  ตลอดระยะเวลาการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถปฏิบัติภารกิจทางศาสนาได้ จึงจะต้องมีบริการด้าน เวลา สถานที่ ข้อบ่งชี้เพื่อการละหมาดหรือการถือศิลอด ไว้ด้วย

มาตรา 5 ห้ามมิให้มีการปะปนระหว่างสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ในกิจการที่ขัดต่อหลักการศาสนา

มาตรา 6 ห้ามจัดกำหนดการท่องเที่ยวในสถานที่ต้องห้ามหรือสถานที่ที่ขัดต่อหลักการศาสนา
หลักการของมาตรฐานฮาลาลการโรงแรม

คำนิยาม: วัตถุประสงค์ของการใช้หลักฮาลาลในเรื่องของโรงแรม ก็เพื่อให้บริการต่างๆ เช่นการท่องเที่ยว ร้านอาหาร การสันทนาการ นันทนาการ การขนส่ง มัคคุเทศน์ การชำระล้าง การใช้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และการแต่งกาย สอดคล้องกับหลักฮาลาล
ข้อกำหนด:
๑. การบริการด้วยน้ำและสุขลักษณะตามมาตรฐานฮาลาล
๒. ให้บริการด้านการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา
๓. หลีกเลียงการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก
๔. ร้านอาหารจะต้องเป็นไปตามหลักฮาลาล
๕. พนักงานโรงแรมจะต้องประพฤติตามหลักศาสนาอิสลาม
๖. หลีกเลี่ยงการนำเสนอบริการที่ขัดกับกฎอิสลาม

มาตรา 1 น้ำจากท่อน้ำ (ที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำสะอาด) จะต้องมีในที่ทุกสถานที่ที่กำหนด เช่น ที่พักอาศัย ทั้งที่ส่วนตัวหรือสาธารณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ร้านอาหาร ห้องซักแห้ง ห้องซักผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอน ฯลฯ

มาตรา 2 มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ได้แก่ บ่งชี้ทิศในทุกห้อง และมีห้องละหมาด

มาตรา 3 การจัดห้องสำหรับฮาลาลต้องไม่มีบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไม่ว่าจะในตู้เย็นหรือบาร์หรือร้านอาหาร)
มาตรา 4 การบริการอาหาร เครื่องดื่ม จะต้องปฎิบัติตาม "มาตรฐานอาหารฮาลาล"
มาตรา 5 พนักงานจะต้องปฎิบัติตามและเคารพกฏอิสลาม

มาตรา 6 ห้ามให้บริการต้องห้ามตามกฏอิสลาม (เช่น การจัดงานพิธีรวมชายหญิง การจัดงานเต้นรำ การจัดงานผิดกฎหมายทางเพศ การเยือนสถานที่ผิดกฎหมาย ในการท่องเที่ยวหรือการเดินทาง)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน เห็นว่าการท่องเที่ยวฮาลาลน่าจะเป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยวไทยได้ เนื่องจากครอบครัวชาวมุสลิมจะพิจารณาเลือกการท่องเที่ยวตามหลักฮาลาลก่อน  ซึ่งตุรกีและมาเลเซียได้ใช้การท่องเที่ยวฮาลาล เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมให้ไปท่องเที่ยวในประเทศของตน
รายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน
ที่มา: http://www.depthai.go.th

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185