หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
กระบี่ผุดงาน เล่าขานตำนานเกาะลันตา กระตุ้นการท่องเที่ยว
กระบี่ผุดงาน'เล่าขานตำนานเกาะลันตา'

เฉลิมพระเกียรติ-กระตุ้นการท่องเที่ยว
   
"เกาะลันตา"เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่าร้อยปี เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักเกาะลันตา อีกทั้งถนนก็เต็มไปด้วยถนนลูกรัง กันดาร แต่ ณ วันนี้ ทั้งชาวไทยและฝรั่งต่างฝันใฝ่ที่จะมาเที่ยวเกาะลันตา หรือใครที่เคยมาเยือนแล้วก็อยากกลับมาเยือนอีกครั้งด้วยความประทับใจในครั้งก่อน ณ วันนี้ เกาะลันตา มีถนนคอนกรีตรอบเกาะ มีโรงแรมรีสอร์ทมากถึง 130 แห่ง มีห้องพักประมาณ 8,000 ห้อง มีไฟฟ้าใช้ มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไร้สาย การเดินทางสะดวกสบายด้วยแพขนานยนต์หรือ เรือโดยสารจากเกาะพีพี, กระบี่, อ่าวนางและภูเก็ต ทุกวัน การเดินทางจากกระบี่หรือตรังไม่ว่าจะเป็นทางรถโดยสาร รถส่วนตัว หรือ เรือโดยสาร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมงจะถึงเกาะลันตา หากเป็นการเดินทางจากเกาะภูเก็ต ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4 ชั่วโมง
   
เกาะลันตา มีความยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 6 กิโลเมตร มีเกาะบริวารน้อยใหญ่ จำนวน 51 เกาะ มีชายหาดที่ขึ้นชื่อประกอบด้วยหาดทรายที่เรียงตัวอยู่ทางด้านตะวันตกทั้งหมด 10 หาด ซึ่งต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นกันออกไป อันได้แก่ หาดคลองดาว, หาดพระแอะหรือหาดลองบีช, หาดคลองโข่ง, หาดคลองโตบ, หาดคลองนิน, หาดนุ้ย, หาดบากันเตียง, หาดคลองจาก, อ่าวไม้ไผ่หรือลาสต์บีช และแหลมโตนด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะลันตา นอกจากนี้ มีชุมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในเกาะมาเป็นเวลานานคือกลุ่มคนแรกที่มาอาศัยในเกาะลันตา ได้แก่ ชุมชนชาวเล หรือชาวไทยใหม่ ซึ่งอาศัยร่วมกันอย่างกลมเกลียวกับชาวไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ด้วยความเงียบและเรียบง่ายของผู้คน และธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก เกาะลันตาจึงกลายเป็นที่หมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบและได้ชื่นชมกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
   
นายอุเทน ตันตรีบูรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เพื่อให้เกาะลันตา เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในอำเภอเกาะลันตาจึงได้จัดงาน โดยใช้ชื่องานว่า "เทศกาลลานตา ลันตา" ที่อำเภอเกาะลันตา ขึ้น โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2554 ในปีนี้เป็น ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่และอำเภอเกาะลันตา ซึ่งเสน่ห์ของเกาะลันตา ยังมีความงามทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติ ซึ่งการจัดให้มีเทศกาลดังกล่าว ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยังมีการรวบรวมการดำรงชีวิตในอดีต ที่ผสมผสานกับอารยธรรมที่หลากหลายของชาวไทย ชาวจีน มุสลิม และชาวเล ได้อย่างลงตัว ซึ่งไม่สามารถหาดูที่ไหนได้นอกจากเกาะลันตาเท่านั้น
   
ด้าน นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอเกาะลันตา กล่าวว่า การจัดงาน "ลานตา ลันตา" ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ภาคราชการ และราษฎร อำเภอเกาะลันตา เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา ภายใต้แนวคิด "เล่าขานตำนานเกาะลันตา" เพื่อสื่อให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงความเป็นมาของคน 4 ชาติพันธุ์ ที่เข้ามาอยู่ในเกาะลันตา ซึ่งมีความเป็นมา ประมาณ 500-600 ปี อีกทั้งเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่  5 ธันวาคม 2554 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ด้วย ซึ่งงานเทศกาลลานตา ลันตา จะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม สถานที่จัดจะอยู่ที่ชุมชนเมืองเก่าเกาะลันตา เพราะที่ตรงนี้ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากว่า 500 ปี โดยในปีนี้ครบรอบการก่อตั้งที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา 110 ปี สถานที่บ้านเรือนยังคงสถาปัตย์แบบบ้านจีนโบราณ มีลักษณะเป็นบ้านยาว มีบ่อน้ำอยู่กลางบ้าน และใกล้กันนั้น จะเป็นชุมชนของชาวเล หรือ ชาวไทยใหม่ หรือชาวอูรักลาโว้ย ซึ่งถือเป็นชุมชนแรกที่เข้ามาอาศัยในเกาะลันตา เมื่อประมาณ 500-600 ปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมการรำรองเง็ง จากกลุ่มชาวเลหรือชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นการรำที่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมยุโรปและเอเชีย โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาร้องในงานลานตา ลันตา นอกจากการแสดงพื้นบ้านทางภาคใต้แล้ว ยังมีการประกวดสาวงามเกาะลันตา และการแสดงบนเวที นักท่องเที่ยวจะได้ฟังแนวดนตรีผสานจากเครื่องดนตรีตะวันตก และเครื่องดนตรีตะวันออกจากวงดนตรีในพื้นที่ ในส่วนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวในงาน จะมีการออกร้านจากร้านค้า ราคาถูก ซึ่งจะมีการจัดร้านให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานคือสื่อถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนเกาะลันตา และที่ขาดไม่ได้ คือ การแสดงละครใบ้ ละครหุ่น สอนวิชาวาดเขียน ให้เด็ก ๆ ในงานได้ชม ตลอดตามถนนทางเดินประดับประดาไปด้วยโคมไฟจีนหลากสี
   
"งานลานตา ลันตา" ถือได้ว่าเป็นงานหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว และปัจจุบันก็ได้บรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัด และในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอีกจำนวนมาก.

วิชัย มังคะลา
เดลินิวส์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185