หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้ กับตรรกะเรื่องผลประโยชน์จากงบประมาณ

ปัญหา 3 จังหวัดภาคใต้กับตรรกะเรื่องผลประโยชน์จากงบประมาณ

เมื่อหลายวันผ่านมาแล้วได้เปิดดูรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เห็นคุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ หนึ่งในนักการเมืองทั้งลายครามและอาวุโสในฐานะปัญญาชนมุสลิมไทย ท่านแสดงความคิดเห็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาใน 3 จังหวัดภาคใต้?

เป็นแง่คิดมุมมองในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งหลายรัฐบาลได้โถมทุ่มลงไปในพื้นที่ค่อนข้างมหาศาลนับตั้งแต่ปี 2547 กะประมาณเป็นตัวเลขกลมๆคงจะเกิน “แสนล้านบาทกระมัง?” แล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ต่างเห็นว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้น แม้ฝ่ายกองทัพกับฝ่ายรัฐบาลจะมีมุมมองที่คิดต่างออกไป ท่านกลับเห็นว่าสภาพการณ์มีความคลี่คลาย ข้อนี้จะจริงเท็จอย่างไรผมขอออกเป็นกลางเอาไว้ก่อน เพราะค่อนข้างห่างพื้นที่ ไม่ใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารเหมือนเมื่อครั้งเป็นผู้สื่อข่าวในอดีตร่วม 30 กว่าปีมาแล้ว?

สิ่งที่คุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ให้ข้อสังเกตคือ “งบประมาณที่ใช้ลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่จะเป็นงบประจำอยู่ร่วม 70%” คุณอารีเพ็ญพูดถึงเพียงเท่านั้นจริงๆ ผมเอามาคิดต่อถึงความเป็นเหตุและผล มีข้อสรุปที่ชัดเจนอยู่ประการหนึ่งว่า “งบประจำที่สูงถึงขนาดนี้ย่อมเท่ากับรัฐได้เหลืองบประมาณจริงๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อการขับเคลื่อนคลี่คลายวิกฤตเห็นจะตกอยู่ในจำนวนไม่เกิน 30%” นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ควรคำนึงถึงยิ่งนัก

มิใช่รัฐจะเหลือเม็ดเงินน้อยเกินไปสำหรับเป็นเครื่องมือ แต่น่าพิจารณาถึงผลประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณเหล่านั้น ไปๆมาๆแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์แท้จริงก็ไม่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “ประชาชน”

ฝ่ายที่ได้รับไปเต็มๆเราต้องบอกแบบระบุตัวตนว่าหนีไม่พ้นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้วยมุมมองอย่างนี้จึงอิงกันได้ และมีเหตุผลที่สนับสนุนสมมุติฐานเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์อยู่กับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้?

คุณอารีเพ็ญไม่ได้พูดอะไรหรอกครับ? แต่ผมคิดต่อและเอามาพูดต่อ ข้อเท็จจริงในเรื่องงบประจำที่เป็นเงินเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงต่างๆสามารถอธิบายในเชิงตรรกะได้ ชี้ให้เห็นถึง “กลุ่มอำนาจรัฐ” เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางตรงที่แท้จริง

แล้วด้วยตรรกะเช่นนี้ยังมีเหตุผลที่เชื่อมโยงเข้าสู่สมมุติฐานบางด้าน ซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์อันไม่ปรกติภายในพื้นที่

ความหมายตรงนี้ถ้าหากเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะพูดถึง “การสร้างสถานการณ์หรืออะไรในทำนองนั้น?” แต่ปัจจุบันคงไม่อยากจะไปสรุปให้กลายเป็นพฤติกรรมและความเลวร้ายกันในระดับนั้น? เพียงการปล่อยเลยตามเลย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้าง แค่เท่านี้ก็สามารถเปิดช่องและปล่อยโอกาสให้เกิดความรุนแรงสนับสนุนสถานการณ์ที่ไม่ปรกติให้ดำเนินต่อไป?

ด้วยตรรกะข้างต้น ซึ่งผมถามถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงจากงบประมาณไปตกอยู่ในมือใคร? อันนี้ทำให้เป็นคำถามเชื่อมโยงต่อไปว่า “สำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เรื่องจะหากันง่ายๆ แล้วคนเหล่านี้จะมีความรู้สึกอย่างไร? ให้สถานการณ์ความขัดแย้งหรือให้ภาพของความขัดแย้งยังดำรงคงอยู่ตามระดับที่ตัวเองคิดคาดที่จะสามารถจำกัดหรือควบคุมเอาไว้ได้ในระดับหนึ่ง”

ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นการวิเคราะห์และมุมมองส่วนตัว คงไม่ได้หมายถึงว่าคนเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จะคิดอยู่กับผลประโยชน์เช่นนั้นไปทั้งระบบ หากรับรองคงต้องมีผู้จริงจังต่อผลประโยชน์ด้านงบประมาณอยู่เป็นจำนวนหนึ่งแน่นอน ถ้าสถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีสงคราม ไร้การก่อการร้าย ต้องถามว่าแล้วผลประโยชน์จากงบประมาณจะหลั่งไหลลงไปสู่พื้นที่ได้หรือ?

สมมุติฐานของผมค่อนข้างหนัก เนื่องจากได้พูดถึงสภาวะของสงครามผลประโยชน์

ในการหากินกับงบลับ งบประมาณพิเศษ เรื่องเหล่านี้มีอยู่จริงเมื่อยุค 30-40 ปีในอดีต ผมไม่ได้ถึงกับหมายความให้สถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้เป็นเรื่องของสงครามผลประโยชน์ แต่เป็นการตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไร? คือทั้งประสบการณ์ในอดีตยุคสงครามเย็น บุคลากรในกองทัพไทยสมัยนั้น รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง ผู้นำรัฐบาล แต่ละฝ่ายก็มีอานิสงส์อยู่กับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องสืบจากงบประมาณการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ นั่นเป็นอดีตที่ผ่านมานาน...

เมื่อคิดจากบทเรียนเทียบเคียงก็ต้องตั้งคำถามว่าเรื่องราวแบบนั้นยังจะเป็นไปได้หรือเปล่าในภายใต้ห้วงเวลาโลกปัจจุบัน...ข้อนี้ผมไม่ตอบ?

นอกจากร่องรอยผลประโยชน์เช่นนั้นในอดีต ข้อเท็จจริงพื้นฐานจาก “งบใช้จ่ายประจำ” จำนวนเงินเหล่านี้ต่างล้วนเป็นผลตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเกี่ยวข้อง

มองเชื่อมโยงภาพทั้งระบบก็ต้องตั้งคำถามว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หรืออาจจะเป็นนักการเมือง คนเหล่านี้ต่างหากมิใช่หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหานับแสนล้านบาทในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาสำหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้...

ประเด็นคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณกับสงครามเพื่อผลประโยชน์นั้นเป็นคนละเรื่อง ซึ่งสามารถกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้ ผมได้แต่หวังว่าเราคงมีเพียงปัญหาผู้ได้รับประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน ไม่น่าจะเข้าไปลึกถึงขั้นสงครามแห่งผลประโยชน์...ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น?

ที่มา เดลินิวส์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185