หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เครื่องหมายฮาลาล บันได 3 ขั้น เจาะตลาด..ฮาลาล

บันได 3 ขั้น เจาะตลาด..ฮาลาล

อุตสาหกรรมฮาลาลมีความสำคัญในตลาดโลก เนื่องจากมีจำนวนประชากรชาวมุสลิมประมาณ 1,800 ล้านคนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกปัจจุบันมูลค่าสินค้าฮาลาลในตลาดโลก ไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้แน่ชัด แต่จากการประมวลข้อมูลจากหลายแหล่งทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า มีมูลค่ากว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในขณะที่คนหนุ่มสาวมีกำลังซื้อสูงกว่าในอดีต ดูเฉพาะกำลังซื้อของคนอเมริกันที่เป็นมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูงประมาณ 170,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ประเทศผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลสำคัญ ของโลกส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่จะเป็นประเทศอย่างเช่นบราซิลที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 14% สหรัฐ ส่วนแบ่งตลาด 10% อินเดียส่วนแบ่งตลาด 9% ฝรั่งเศส และจีนส่วนแบ่ง 7% ส่วนไทย อาร์เจนตินา และฮอลแลนด์ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ 5% อังกฤษก็มีการจำหน่าย halal vitamins ที่ปราศจาก gelatin และสารสังเคราะห์จากสัตว์อื่นๆ ที่ต้องห้ามโดยหลักศาสนาอิสลาม จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ประเทศในกลุ่มนับถือศาสนาอิสลามโดยตรง

จึงเท่ากับว่าสินค้าฮาลาลในตลาดโลกกว่าร้อยละ 90 เป็นสินค้ามาจากประเทศนอกกลุ่มมุสลิมผู้ค้ารายใหญ่พาเหรดลงสนามแข่งขันบริษัทข้ามชาติที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น เทสโก้ โลตัส KFC และ Nestle ได้ขยายสินค้าสำหรับคนมุสลิม ตอบรับกระแสกำลังซื้อที่สูงกว่าในอดีต

สำหรับความต้องการสินค้าและบริการ ฮาลาลปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่อง จากจำนวนประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลกที่มี 6,659 ล้านคน คาดว่าภายในปี 2568 จำนวนประชากรมุสลิมจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของประชากรโลก

โดยในส่วนของยุโรปและออสเตรเลีย จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ ประชากรมุสลิมมากที่สุด และจะเป็นตลาด ฮาลาลที่มีศักยภาพในอนาคต เนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่านี้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวค่อน ข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ

สิงคโปร์/จีน/อินเดีย/มาเลเซียโชว์วิสัยทัศน์ถ้าพูดถึงสินค้าฮาลาลก็ต้องยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูง ผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริโภคที่ห่วงใยเรื่องของสุขภาพจึงหันมานิยมมากขึ้น แม้ไม่ใช่ชาวอิสลาม นับเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

นอกจากสินค้าในกลุ่มอาหารแล้ว ผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์เคมี สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการบริการด้านต่างๆ เช่น ระบบการเงิน การธนาคาร การประกันชีวิต การประกันภัย ระบบบริการทางการแพทย์ ระบบการศึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม สปา ร้านอาหาร และ ภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งสินค้าและบริการฮาลาลดังกล่าวยังไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ แสดงให้เห็นว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกในอนาคต

ปัจจุบันมีหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจในการขยายตลาด เช่น สิงคโปร์ได้ประกาศวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหาร ฮาลาล พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างจริงจังในตลาดตะวันออกกลาง

ประเทศบรูไนก็ร่วมกับประเทศออสเตรเลียเพื่อหวังเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายใหญ่ให้โลกมุสลิม ส่วนจีนก็มีแผนรุกเจาะตลาดสินค้าและอาหารกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางฮาลาลนานาชาติ โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา

อินเดียเร่งดำเนินการเพื่อให้ได้ตราฮาลาลและใบรับรองมาตรฐานเพื่อใช้ในการส่งออกสินค้าฮาลาล จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศได้ให้ความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างจริงจัง ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม ฮาลาลอย่างเป็นระบบ และทันท่วงทีเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ ไทยสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

ไทยเปี่ยมศักยภาพแต่ขาดแรงหนุนปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลอันดับ 8 ของโลก การผลิตและการจำหน่ายส่วนใหญ่ยังคงเน้นเฉพาะอาหารฮาลาล โดยมีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น อาหาร ทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์ ข้าวสาลี อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เป็นต้น

โดยยังมีสินค้าและการบริการฮาลาลอื่นๆ ที่มีศักยภาพทางการตลาด แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความสำคัญเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การบริการ โรงพยาบาล โรงแรม การประกันภัย การประกันชีวิต และธนาคารอิสลาม เป็นต้น

ในส่วนของการผลิตเสื้อผ้าฮาลาล ซึ่ง เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพทางการตลาด มีการดำเนินการอยู่บ้างแล้ว เช่น การผลิตเสื้อผ้าฮาลาลในภาคใต้ แต่ยังไม่ขยายตัวมากนัก เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งหากประเทศไทยสามารถพัฒนาสินค้าฮาลาลอื่นๆ ควบคู่กับการพัฒนาอาหารฮาลาล ก็จะช่วยให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นไปอย่างครบวงจรและมีโอกาสสร้างรายได้เข้า ประเทศมากขึ้น

MIHAS ทางลัดเจาะกลุ่มมุสลิมS.Jai Shankar หัวหน้าสำนักงาน MATRADE กรุงเทพฯ เปิดเผย สยามธุรกิจิ ว่า วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ส่งออกไทยในการขยายตลาดกลุ่มนี้คือการออกงานแสดงสินค้า โดยในวันที่ 6-8 เมษายน 2554 จะมีงานแสดงสินค้าฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย คืองาน Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 527 ราย จาก 32 ประเทศ และผู้เข้าชมงานจาก 59 ประเทศทั่วโลก

การจัดงานในปีที่ผ่านมามียอดขายเกิน 1 หมื่นล้านบาท ปีนี้มูลค่าทางการค้าก็ไม่น่าจะต่างกันิ Jai กล่าว พร้อมอธิบาย ว่า MIHAS เป็นทางเชื่อมที่ดีที่สุด เป็นประตูผ่านสำหรับธุรกิจที่มุ่งมั่นเจาะตลาดมุสลิมโลก แถมยังมีแคมเปญพิเศษสำหรับ กลุ่มบายเออร์หรือผู้ประกอบการไทยที่เดินทางไปงานนี้เพื่อหาซื้อสินค้าฮาลาลมาทำตลาด โดยผู้จัดงานจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ ฟรี แต่ต้องแจ้งความจำนงภายในเดือนนี้

ในปี 2551 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่ง ออกสินค้าอาหารฮาลาลมีมูลค่า 664,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14% ของสินค้าส่งออกทั้งหมด สินค้าส่งออกหลักๆ ประกอบด้วย ข้าว น้ำตาล อาหารทะเลกระป๋อง น้ำมันพืช กุ้ง ปลาแช่แข็ง ผลไม้กระป๋อง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ผักสด และนม เป็นต้น

งานนี้นับเป็นทางลัดในการเจาะตลาดฮาลาล หรือการขึ้นบันได 3 ขั้นแล้ว บรรลุเป้าหมายนั่นเอง!!!

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185