หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ตู้น้ำหยอดเหรียญ ดื่มภัยจากน้ำสะอาด?

 

ภาพผู้คนในชุมชนถือขวดน้ำพลาสติกมุ่งหน้าไปที่ตู้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อกดน้ำมาดื่ม คงเป็นภาพที่ชินชาของใครหลายๆ คนเมื่อธุรกิจหยอดเหรียญกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นทำกับเครื่องจักรไปซะทั้งหมด แม้กระทั่งตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีกันเกลื่อน แค่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีถึงกว่า 20,000 ตู้ กระจายตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะหอพักหรือแหล่งชุมชนที่มีคนอาศัยกันอยู่อย่างชุกชุม
       
       ตู้น้ำหยอดเหรียญ โฆษณาคุณสมบัติไว้ว่า สะอาดกว่าน้ำประปา ราคาย่อมเยา ผ่านขั้นตอนการกรองน้ำหลายขั้นตอน ระบบกรอง RO (Reverse Osmosis) ซึ่งน้ำดื่มระบบ RO เป็นระบบกรองน้ำซึ่งจะทำให้น้ำที่ได้มา ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูง จนแทบจะเรียกว่า ไม่มีสารอะไรตกค้างอยู่เลยนอกจากน้ำเปล่าๆเ ท่านั้น หรือแทบจะเรียกว่ามีคุณภาพเทียบเท่าน้ำกลั่น บวกกับการผ่าน UV (รังสีอัลตราไวโอเลต - Ultraviolet สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะในน้ำดื่ม) เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ใครหลายคนเลือกที่จะเดินไปกดน้ำที่ตู้น้ำฯ เพื่อนำมาดื่ม เพราะสะดวก ราคาถูก แถมประหยัดดีด้วย
       
       ในวารสาร 'ฉลาดซื้อ' ของมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ฉบับที่ 117 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 มีการยกประเด็นเรื่อง 'น้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญกับเรื่องที่ต้องระวัง' มานำเสนอไว้ว่า ช่วงที่ผ่านมามีการสำรวจจากหลายหน่วยงานพบว่า ตู้น้ำหยอดเหรียญมีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรค ที่จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาได้
       
       ความไม่สะอาดของอุปกรณ์กรองน้ำ ภาชนะที่เก็บและการเก็บน้ำที่กรองออกมาจากตู้น้ำหยอดเหรียญอย่างไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และโคลิฟอร์ม แถมด้วยบางตู้น้ำฯ ยังพบสาหร่ายและตะไคร่บริเวณหัวจ่ายน้ำอีกต่างหาก
       
       เห็นรายละเอียดข้างบนแล้วทำให้นักบริโภคที่นิยมดื่มน้ำจากตู้น้ำหยอดเหรียญหวาดผวา ที่เคยเข้าใจว่าน้ำดื่มที่คิดว่าสะอาดจริงๆ แล้วสะอาดสมคำโฆษณาหรือไม่ก็ต้องพิจารณาไตร่ตรองกันให้ถี่ถ้วน
       
       เมื่อน้ำดื่มต้องหยอดเหรียญ
       
       ในช่วงปี 2547 รัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดหาตู้น้ำฯ ตามโครงการตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสหน่วยงานและชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลและที่ชุมชนที่มีประชาชนอยู่จำนวนมาก สามารถซื้อตู้น้ำฯ ไปติดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในลักษณะตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อเพื่อจำหน่ายโดยตรง
       
       สุรีย์ วงศ์ปิยชน ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเรื่องงการตรวจสอบความสะอาดของตู้น้ำฯ ว่า ในปี 2552 กรมอนามัยได้ทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนโดยการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญด้วยจำนวน 6 ตัวอย่าง จาก 19 จังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งเขตเมืองและชนบท พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านแบคทีเรีย จำนวน 4 ตัวอย่าง
       
       ทั้งนี้อาจเกิดจากการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้น้ำหยอดเหรียญ เช่น การไม่ล้างทำความสะอาดเยื่อกรอง เมื่อเยื่อกรองมีสิ่งอุดตันมากๆ ทำให้เยื่อกรองแตก ไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกหรือแบคทีเรียได้ หรือเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนมีฝุ่นละออง ตลอดทั้งความสะอาดของตู้ ที่มีคราบสกปรก เศษดิน จึงอาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนทางแบคทีเรียได้
       
       ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดมีการศึกษากันอีกครั้งโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการสุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ 350 ตัวอย่าง พบว่าคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 264 ตัวอย่าง นอกจากนี้บริเวณหัวจ่ายน้ำของตู้หยอดเหรียญมีตะไคร่น้ำกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
       
       หามาตรฐานยาก
       
       ปิยะศักดิ์ พิเชษฐนาวิน หนึ่งในผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญพูดถึงกระแสข่าวความไม่สะอาดของน้ำดื่มจากตู้น้ำฯ ว่า กังวลใจกับข่าวนี้ในระดับหนึ่ง แต่ในส่วนของผู้บริโภคเองก็ควรมีความระวังในการเลือกตู้น้ำฯ เพราะดูจากตาเปล่าได้ยาก จึงอยากให้สังเกตว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำหรือไม่ จากเอกสารที่ติดข้างตู้ว่ามีการระบุวันที่เปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่
       
       “สุดท้ายมันก็เหมือนสินค้าบริโภคทั่วๆ ไป ที่เราก็ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่พอสมควร เช่น น้ำดื่มบรรจุขวดถ้ามันวางไว้กลางแดด มีตะไคร่น้ำขึ้น ฉลากดูเก่าๆ ก็ไม่ควรไปซื้อมาดื่ม แต่ส่วนตัวแล้วมองว่าถ้าเรามั่นใจว่าเรามีการดูแลที่ดีตรงนี้คิดว่าคงไม่มีผลอะไรกับยอดขาย”
       
       โดยภาพรวม ปิยะศักดิ์มองว่า หากจะหามาตรฐานน้ำดื่มจากตู้น้ำฯ เป็นเรื่องยาก เพราะน้ำดื่มที่ไม่ได้บรรจุขวดมีโอกาสปนเปื้อนได้ตลอดเวลา ทั้งตัวอุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง ไปจนถึงภาชนะที่ลูกค้าเอามาใส่น้ำ แม้กระทั่งคุณภาพน้ำดิบ (น้ำประปา) ที่เอามาบำบัด เพราะแต่ละที่คุณภาพน้ำต่างกัน
       
       ร่วมด้วยช่วยกันดูแล
       
       จากสถานการณ์น้ำดื่มจากตู้น้ำฯ พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) บอกว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบตู้น้ำฯ ตามชุมชน และให้ความรู้แก่ประชาชน
       
       “ทุกวันนี้ มีการระแวดระวังมากขึ้น ที่สำคัญเรามีชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กทม. ที่เป็นประชาชนที่มีจิตอาสา อยู่ทั้ง 50 เขต ซึ่งเขาจะคอยมาบอกเรา ฟ้องร้อง ก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
       
       “ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาเราก็มีการเรียกบริษัทผู้ผลิตมาแล้ว แล้วก็ชี้แจงให้เขารู้ว่า ต้องไปตรวจสอบตู้เขาด้วย พอตรวจสอบเสร็จก็ต้องติดสติกเกอร์ให้ชัดเจนว่า มาตรวจวันไหน แล้วเราก็จะให้เปิดดูด้วย เพราะบางทีเปิดมาตะกอนเยอะเลย ซึ่งถ้าเขาไม่ทำตามเราก็อาจจะมีการฟ้องร้องต่อไป แต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยถึงขั้นนั้น”
       
       สำหรับเรื่องสถานการณ์ของการใช้งานตอนนี้ พญ.มาลินี เองมองว่ายังอยู่ในขั้นที่จัดการได้ เห็นจากที่ผ่านมายังไม่มีรายงานมาถึงเลย และลำพังน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพฯ เองก็สามารถดื่มได้อยู่แล้ว
       
       คิดจะดื่ม ดื่มน้ำจากตู้หยอดเหรียญ (แน่ใจรึ)
       
       นิลยา สุกรินทร์ พนักงานบริษัท ผู้ที่เคยลิ้มรสน้ำดื่มจากตู้น้ำฯ มาแล้วหนึ่งครั้ง เล่าว่า หลังจากนั้นไม่คิดจะดื่มอีกเลย เพราะพิจารณาจากสายตาแล้วเห็นว่ามันดูสกปรก
       
       “เคยดื่มครั้งเดียวค่ะ รู้สึกว่าน้ำมีรสชาติแปลก ๆ ไม่สะอาด และเคยเจอตะกอน เลยไม่ใช้บริการอีกเลย”
       
       ถึงแม้จะเคยเห็นตู้น้ำฯ บ่อยครั้งจนจำหน้ากันได้แล้วแต่นิลยาก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำดื่มจากตู้น้ำฯ นี้มาจากไหน และมีวิธีการกลั่นกรองน้ำดีและมีคุณภาพแค่ไหน แต่จากการสังเกตของเธอเอง ก็พอรู้ว่ามีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่พักอาศัยตามอพาร์ตเมนต์หรือหอพักต่างๆ
       อย่างไรก็ตามในมุมของนิลยามองว่า ควรจะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำฯ นี้ เพราะใครๆ ก็อยากดื่มน้ำสะอาดกันทั้งนั้น หากใครที่ร่างกายมีภูมิต้านทานน้อยก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก
       
       “ใคร ๆ ก็อยากที่จะดื่มน้ำสะอาดกันทั้งนั้น ยิ่งถ้ามีราคาถูกด้วยแล้ว ก็จะเป็นที่น่าสนใจ จะได้ลดค่าครองชีพ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็ก ๆ แต่ถ้าเราสามารถดื่มน้ำที่มีมาตรฐานความสะอาดในราคาที่ถูกก็จะดี”
       
       จุฑามาศ หิรัญรังษี นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกหนึ่งคนที่ใช้บริการจากตู้น้ำฯ เพราะอาศัยอยู่หอพัก มองว่าราคาถูกและสะดวก
       
       “ใต้หอพักจะมีตู้น้ำฯ อยู่ค่ะเราก็ใช้บริการประจำ ราคาถูกดี 2 บาทได้น้ำเยอะดี แต่ก็ไม่รู้ว่าน้ำที่เราดื่มมาจากไหน”
       
       ก่อนหน้านี้จุฑามาศใช้บริการตู้น้ำฯ เป็นประจำ แต่มาหลังๆ เริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงหยุดการใช้บริการทันที
       
       “มันมีรสชาติแปลกๆ และบางครั้งมีตะกอนน้ำอยู่ด้วย”
       
       ……..
       
       เมื่อตู้น้ำหยอดเหรียญกลายเป็นหนึ่งสินค้าที่ผู้บริโภคต้องตระหนักถึงความสะอาดด้วยตัวเอง ใครที่ต้องใช้บริการจากตู้น้ำฯ ก็ควรพิจารณากันให้ถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิม เพราะของถูกแล้วดีนั้นหายาก 
       >>>>>>>>>
       ……..
       
       เรื่อง : ทีมข่าว CLICK
       ภาพ : วรวิทย์ พานิชนันท์
       ที่มา : ผู้จัดการรายวัน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185