หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ตร.เฮสภาฯ ยกชั้นเงินเดือนเทียบทหาร
ตร.เฮสภาฯ ยกชั้นเงินเดือนเทียบทหาร
ตร.เฮสภาฯ ยกชั้นเงินเดือนเทียบทหาร      ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และมีมติเอกฉันท์ 342 เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเป็นรายมาตราของ พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ ก่อนที่จะส่งให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาในวาระ 2-3 และเพื่อลงมติเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวทั้งสองฉบับมีสาระสำคัญ คือการปรับขึ้นอัตราเงินเดือน และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งเป็นการเฉพาะ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการตำรวจบางตำแหน่งให้ได้ รับเงินเดือนที่สูงขึ้น โดยเป็นการขยายเพดานเงินเดือนให้กำลังพลที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ได้มีโอกาสเลื่อนไหลได้อีก เช่นเดียวกับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรัฐบาลได้มีการตราร่าง พ.ร.บ.แก้ไขไปแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
      1.ประเภทบริหารระดับสูง นายตำรวจระดับ พล.ต.อ. และ พล.ต.ท. 21,000 บาทต่อเดือน พล.ต.ต. 14,500 บาทต่อเดือน พ.ต.อ.อัตราเงินเดือนพิเศษ พ.ต.ท.(พิเศษ) 10,000 บาทต่อเดือน ผู้บริหารระดับกลางนายตำรวจยศ พ.ต.อ. 5,600 บาทต่อเดือน
      2.ประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) นายตำรวจระดับ พล.ต.อ. และ พล.ต.ท. 15,600 บาทต่อเดือน พล.ต.ต. 13,000 บาทต่อเดือน พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) 9,900 บาทต่อเดือน พ.ต.อ. 5,600 บาทต่อเดือน และ พ.ต.ท. 3,500 บาทต่อเดือน
      3.ประเภทวิชาการในโรงเรียนตำรวจ ศาสตราจารย์ (ศ.) ชั้นยศ พ.ต.อ. อัตราเงินเดือน พ.ต.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป 13,000 บาทต่อเดือน รองศาสตราจารย์ (รศ.) ชั้นยศ พ.ต.อ.อัตราเงินเดือน พ.ต.อ. (พิเศษ) 9,900 บาทต่อเดือน รศ.ชั้นยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท. 5,600 บาทต่อเดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ชั้นยศ พ.ต.อ. 5,600 บาทต่อเดือน และ ผศ.ชั้นยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต. 3,500 บาทต่อเดือน
      อย่างไรก็ตาม นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณเอาไว้พร้อมแล้ว เพื่อรองรับกับการออกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยจะมีข้าราชการตำรวจที่ได้รับประโยชน์ จาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ซึ่งอยู่ในข่ายอัตราเงินเดือนไม่สามารถขยับได้ จำนวน 31,014 นาย แบ่งเป็น นายดาบตำรวจ 27,000 นาย รองผู้กำกับ จำนวน 2,056 นาย นอกนั้นเป็นนายตำรวจยศจ่าสิบตำรวจ รองสารวัตร จนถึงสารวัตร โดยมีระดับผู้การตำรวจได้รับประโยชน์ 240 นาย
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185