หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
จารุวรรณพ้นผู้ว่าฯสตง. ศาลปกครองกลางให้ พิศิษฐ์ รักษาการผู้ว่า สตง.
พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส


ศาลปกครองกลางให้ พิศิษฐ์ รักษาการผู้ว่า สตง. (ไอเอ็นเอ็น)

          ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคุณหญิงจารุวรรณ ยกเลิกตั้ง พิศิษฐ์ นั่งรักษากราชการผู้ว่า สตง. ชี้พ้นตำแหน่งไปแล้วเมื่ออายุครบ 65 ปี 


          ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง. มีคำสั่งเรื่องการยกเลิกคำสั่ง แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ประกาศของ คปค. ฉบับที่ 22 และ 29 ไม่มีผลบังคับใช้กับหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สตง. ปี 2542 ซึ่งระบุถึงคุณสมบัติต้องห้าม ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. จึงถือว่าคุณหญิงจารุวรรณ ได้พ้นตำแหน่งจากผู้ว่า สตง. ตั้งแต่ อายุครบ 65 ปี ทำให้คำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ นั้นฟังไม่ขึ้น 

          นอกจากนี้ศาลได้พิเคราะห์ถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ที่ไม่สามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.ได้ ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรา 301 วรรค 2 ได้ให้อำนาจผู้ว่า สตง. ปฏิบัติหน้าที่แทน คตง.ได้ ในช่วงมีการสรรหาใหม่ ซึ่งทำให้คำสั่งรักษาราชการแทนก็มีผลให้ นายพิศิษฐ์ มีอำนาจเทียบเท่าผู้ว่า สตง. จึงมีอำนาจของ คตง. ตามไปด้วย 

          อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งให้คำสั่งทุเลาที่ นายพิศิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า สตง. มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ขณะที่ล่าสุดตัวแทนของคุณหญิงจารุวรรณ ได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกรองสูงสุดแล้ว ภายใน 15 วัน

          ด้าน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวภายหลังการเข้ารับฟังการพิจารณาคดีว่าตนพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่คำพิพากษามีคำสั่งพิพากษา ซึ่งคำสั่งของศาล ทำให้ตนมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้ด้วยดี พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่า ขณะที่การดำเนินคดีได้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ทั้งนี้ตนมีความเคารพต่อคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็คงไม่ทำให้ข้าราชการลำบากใจ ในเรื่องของการคืนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่ง รวมถึงห้องทำงาน ส่วนกรณีที่คุณหญิงจารุวรรณ ยื่นอุทธรณ์นั้น นายพิศิษฐ์ คำสั่งทุเลาทำให้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งตนเชื่อว่า ฝันร้ายคงไม่เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม นายพิศิษฐ์ ยังกล่าวถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณว่า อำนาจของผู้ว่าการ สตง.เป็นอำนาจเฉพาะ ซึ่งที่จริงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่

จารุวรรณพ้นผู้ว่าฯสตง.

พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าฯสตง.แล้ว "คุณหญิง จารุวรรณ"ศาลปกครองชี้เหตุ อายุครบ 65 ปี ระบุ “พิศิษฐ์” มีอำนาจรักษาการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างแทนได้ ผู้ว่าการ คนใหม่ระบุ โล่งใจ ฝันร้ายที่ผ่านไปไม่น่าเกิดขึ้นอีก ระบุศาลมีแนวทางให้เดินไว้ชัดเจน พร้อมมั่นใจเดินหน้าทำงานต่ออยู่ เต็มที่ “ปธ.วุฒิฯ” ลั่นไม่เกี่ยวกระบวนการสรรหา เตรียมเดินหน้าถก กก.สรรหาคตง.-ผู้ว่าการ สตง.หลังล่าสุดองค์ประชุมไม่ครบ เปรย ขึ้นกับ “พิศิษฐ์” ดำเนินการ “คุณหญิงเป็ด” ไม่มีอำนาจออกคำสั่ง
    
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 19 ต.ค. นายสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะเจ้าของสำนวน ได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟ้องคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ที่ออกคำสั่ง สตง. ที่ 184/2553 ลงวันที่ 18 ส.ค. 53 นั้น เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการ สตง.เป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าการ สตง. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้คดีดังกล่าวนายพิศิษฐ์ได้เข้าร่วมร้องสอดกับผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานที่มีส่วน ได้เสีย 
    
ศาลได้พิเคราะห์คำฟ้องคำให้การ ของคู่กรณีแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องได้ใช้อำนาจผู้ว่าการ สตง.ออกคำสั่งเมื่อ มีอายุเกิน 65 ปีแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ขณะออกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหรือไม่ เห็นว่า ประกาศ คปค.ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 ก.ย. 49 ให้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ โดยประกาศ คปค.ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 30 ก.ย. 49 ข้อ 1 ให้ พ.ร.บ. ว่า ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงใช้บังคับอยู่ ยกเว้น ส่วนที่ 1 หมวด ที่ 1 จนกว่าจะมีการแก้กฎหมายใหม่ และให้ผู้ว่าการ สตง. ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ พ้นจากตำแหน่งวันที่ 18 ก.ย. 49 โดย ข้อ 2 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน นี้ โดยให้ผู้ว่า ดำรงตำแหน่งต่อไปพลางก่อนจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 50 และข้อ 3. ให้มีการสรรหา สตง. และ คตง.ใหม่ ภายใน 90 วัน ขณะที่พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 33 ได้บัญญัติให้ผู้ว่าการ สตง.ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินเวลา 5 ปีแล้ว 
    
นอกจากนี้มาตรา 34 ยังกำหนดว่านอกจากการพ้นวาระตามมาตรา 33 แล้ว ยังให้พ้นวาระเมื่อ (1) ตาย (2) มีอายุครบ 65 ปี (3) ลาออก (4) ขาดคุณสมบัติ ... ดังนั้นหากไม่มีประกาศ คปค.ฉบับที่ 22 และ 29 ผู้ถูกฟ้องย่อมดำรงตำแหน่งได้เพียง 5 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามประกาศ คปค.ที่ให้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 50 ผู้ถูกฟ้องจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีผู้ว่าการ สตง.คนใหม่มารับหน้าที่แทน ตามที่ผู้ถูกฟ้องกล่าวอ้างไม่ได้เพราะ พ.ร.บ. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ มีบทบัญญัติให้เหตุอื่นที่ให้พ้นจากตำแหน่งอื่นไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องพ้นจากตำแหน่งเพราะอายุ ครบ 65 ปีแล้ว คำสั่งสตง.ที่ 184/2553 ที่ลงวันที่ 18 ส.ค. 53 จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ถูกฟ้องออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจ 
    
อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 301 วรรคสอง ระบุว่า ระหว่างที่ยังไม่มี คตง.ให้ผู้ว่าการ สตง.เป็นผู้ใช้อำนาจแทนประธาน คตง. และ คตง. เมื่อ สตง.มีคำสั่งที่ 75/ 2552 ลงวันที่ 9 เม.ย. 52 แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ รองผู้ว่าการ สตง. รักษาราชการแทนผู้ว่าการ สตง. แล้ว ผู้ร้องย่อมมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการ สตง. ทุกอย่างที่ผู้ว่า สตง.มีอำนาจอยู่ในขณะนั้น และยังสามารถใช้อำนาจแทนประธาน คตง. และ คตง.ในระหว่างที่ยังไม่มี คตง.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 301 วรรคสอง ดังนั้นจึงไม่เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการแผ่นดิน และการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว รวมทั้งการบริหารงานบุคคลภายใน สตง. ตามที่ผู้ฟ้องอ้าง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสตง.ที่ 184/2553 และให้คำสั่งทุเลาการบังคับใช้ไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
    
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทน ผู้ว่าการ สตง. กล่าวว่า จะปฏิบัติตามแนวทางคำพิพากษาของศาลต่อไป ยอมรับว่ามีความสบายใจมากขึ้น และจะกู้ภาพลักษณ์ของ สตง.ที่เสียหายไปกลับคืนมา และพร้อมกับทำหน้าที่ตรวจสอบเงินของแผ่นดินต่อไป ถามว่าในช่วงที่คดียังไม่ถึงที่สุด และคุณหญิงจารุวรรณให้สัมภาษณ์ว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อด้วยนั้น นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ได้ยินว่าคุณหญิงบอกว่าไม่ยึดติด หวังว่าท่านจะทำตามที่ท่านพูด เพราะขณะนี้ศาลก็ให้ความชัดเจนแล้วว่าผู้ที่อยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็คงไม่เป็นห่วง เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งผลงานก็เป็นที่ประจักษ์ และบุคลากรก็มีความสามารถกันทุกคน สามารถทำงานได้ 
    
“เรื่องนี้มีคำสั่งศาลคุ้มครองอยู่ ฝันร้ายที่ผ่านไปคงไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้ว และท่านก็ได้ให้ความสบายใจกับเราแล้วว่าท่านไม่ยึดติด ท่านน่าจะให้โอกาสกับพวกผมได้ทำงาน เพราะในสำนักงานก็มีบุคลากรที่สามารถทำงานเพื่อบ้านเมือง ผมมั่นใจไม่น่า จะมีปัญหา ในระหว่างที่ผมทำหน้าที่รักษาราชการแทน ก็จะทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะได้ ผู้ว่าการ สตง.คนใหม่ ในส่วนของทรัพย์สินตามตำแหน่งเดิมของคุณหญิงจารุวรรณนั้น  ปัจจุบันคุณหญิงยังไม่คืน ก็หวังว่าคุณหญิงจะปฏิบัติตามระเบียบราชการด้วย” 
    
ด้านคุณหญิงจารุวรรณ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับทราบคำสั่งคำทุเลาของศาลปกครองกลางแล้ว ก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ส่วนการพิพากษา ออกมาอย่างไรก็พร้อมจะน้อมรับไว้ แต่หากคำสั่งออกมาเหมือนคำสั่งทุเลา ก็จะยื่น อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 15 วัน   
    
ที่รัฐสภา นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวกรณีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ว่าการ สตง.) คนใหม่ หลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำตัดสินให้คุณหญิงจารุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าการ   สตง. เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ว่า คณะกรรมการสรรหา คตง.และคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ สตง.ได้ประชุมกันครั้งล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่องค์ประชุมไม่ครบ ขณะนี้ตนได้เร่งให้เลขาธิการวุฒิสภา ประสานประธานศาลฎีกาในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้หาวันที่ กรรมการสรรหาทุกคนว่างตรงกัน คงจะประชุมได้เร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการที่ศาลปกครองกลางมีคำตัดสินกรณีคุณหญิงจารุวรรณ เพราะแม้ผลคำตัดสินจะออกมาอย่างไร กรรมการสรรหาก็ดำเนินการต่อไป โดยใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา แม้จะมีการอุทธรณ์ต่อ ศาลปกครองสูงสุดก็ตาม แต่ขณะนี้ในเรื่อง   ตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการ สตง.ถือว่านิ่งแล้ว
    
ถามว่าศาลปกครองกลางตัดสินแสดง ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาจะต้องมีคนติดคุกตามที่ระบุไว้หรือไม่ นายประสพสุข กล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ขึ้นกับนายพิศิษฐ์ ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ สตง. จะดำเนินการอย่างไร. 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185