หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ผุดมหกรรมผลไม้-ของดีเมืองยะลา

ผุดมหกรรมผลไม้-ของดีเมืองยะลา

ลองกอง ทุเรียน และมังคุด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดยะลา เนื่องจากมีพื้นที่ปลูกรองลงมาจากพื้นที่ปลูกยางพารา ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะ ลองกอง ในแต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 25,000-30,000 ตัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นราคาลองกองและทุเรียนราคาตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลต่อการครองชีพของชาวยะลาเป็นอย่างมาก จากปัญหาดังกล่าว ทางจังหวัดยะลา ได้มีแนวคิดในการจัดงาน “มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 53” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2553 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการระบายผลผลิตทางการเกษตรทั้งลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุดและอีกหลาย ๆ ชนิด ของเกษตรกรในทุกอำเภอ ที่ได้นำมาจำหน่ายภายในงานที่มีการจัดเป็นตลาดนัดผลไม้ตลอดงาน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐมากขึ้น

นายกฤษฎา  บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี จังหวัดยะลาจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุดและอีกหลายชนิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาและตลาดจำหน่ายของเกษตรกรชาวสวน ประกอบกับเกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการระบายผลผลิตทางการเกษตร และ สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 53 ขึ้น เป็นกิจกรรมการส่งเสริมในเรื่องของผลไม้ โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการระบายลองกอง ทุเรียน ผลไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ  ที่มีอยู่ในจังหวัดยะลาเป็นจำนวนมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเปิดตลาดการจำหน่ายผลไม้   ให้กับเกษตรกรด้วย นอกจากนี้เป็นการพยายามเปิดโลกทัศน์ ในเรื่องของวิชาการทางการเกษตรให้กับเกษตรกร โดยการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเกษตร พร้อมต้องการเห็นความสมานฉันท์ ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อภาครัฐโดยเฉพาะการจัดประกวดขบวนแห่ต่าง ๆ ที่เป็นขนบธรรม เนียมประเพณีของชาวยะลา สุดท้ายต้องการให้เกษตรกรได้มีเวลาคลายเครียดกับเหตุการณ์มาเที่ยวและชมการแสดงบนเวทีที่มีมากมายทั้งการแสดงของบรรดาเหล่าดารานักแสดง การแสดงตลกจากตลกชื่อดัง ตลอดจนการแสดงความสามารถจากนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อีกมากมาย 
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการจัดงานผลไม้และของดีเมืองยะลาซึ่งกิจกรรมหลัก ๆ คือจะให้ชาวบ้านนำผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดออกมาจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีลองกอง ทุเรียน และ มังคุด ในช่วงประมาณวันที่ 17-18-19 เป็นช่วงลองกองชุด   ที่ 2 จะเป็นลองกองที่มีรสชาติหวานฉ่ำ ออกมากที่สุดในช่วงนี้ พิธีที่ไม่เป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 17 ส่วนพิธีที่เป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 18 จะเริ่มในช่วงเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยนายธีระ วงศ์สมุทร  รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ทั้งนี้ขบวนแห่ก็เหมือนกับทุก ๆ ปี รวมทั้งการประกวดธิดาชาวสวนผลไม้ก็มีเหมือนทุกปี
    
อย่างไรก็ตามในปีนี้ไฮไลต์ของงานจะอยู่ที่การจัดให้ชาวสวนมีกิจกรรมหรือให้พี่น้องเกษตรกรชาวยะลามีส่วนร่วมในการแสดงในงานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นในปีนี้ จะมีการแข่งขันวิ่งแพะ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 บางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องมีการแข่งขันวิ่งแพะ เพราะยะลาเมืองแพะ หรือรามันเมืองแพะ เพราะฉะนั้นในปีนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา คือการสนับสนุนให้ราษฎรเลี้ยงแพะ มีการแจกพันธุ์แพะไปมาก เพราะฉะนั้นเป็นการโปรโมตสนับสนุนให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักแพะยะลา ซึ่งมีทั้งแพะนม แพะเนื้อ และแพะเชิงพาณิชย์ เพื่อนำ   ไปสู่แพะฮาลาล ส่งออกไปยังต่างประเทศ ก็เลยมีการจัดการแข่งขันวิ่งแพะแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ขึ้น กิจกรรมอย่างที่ 2 ที่เป็นไฮไลต์ ซึ่งตนก็ได้ยินชื่อเป็นครั้งแรก คือ สปา บายฟิช  (spa by fish) ซึ่งทางสำนักงานประมงจังหวัดยะลา จะนำปลาขนาดใหญ่มา แล้วก็จะนำอ่างแช่ ซึ่งปกติเวลาไปนวดก็จะมีการนวดฝ่าเท้า ครั้งนี้เราจะนำฝ่าเท้าไปแช่ไว้ในน้ำเย็น แล้วก็จะมีปลาตอดเท้า การที่มีปลามาตอดที่บริเวณฝ่าเท้านั้น จะเป็นการกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียน ร่างกายจะมีสุขภาพแข็งแรง คิดว่านี่ก็จะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจของงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ในปี 53 นี้ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาร้านค้าหรือร้านที่แสดงของในงาน ส่วนหนึ่งจะเป็นร้านค้าผลไม้ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นร้านค้าเชิงพาณิชย์  ปีนี้ตนได้ขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวยะลาว่า ร้านค้าที่มาจำหน่ายเกี่ยวกับสิ่งของเทคโนโลยีจะลดน้อยลง แต่จะนำของดีเมืองยะลา ที่เป็นสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ของผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ ของแม่บ้าน ของเด็กกำพร้า ที่อยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ที่ได้ทำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย จะให้ในส่วนนี้มี  โอกาสได้นำสินค้าที่มีมาจำหน่ายในงานมากยิ่งขึ้น   นี่คือภาพรวมของงาน มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา  
    
สำหรับมาตรการในการดูแลรักษาความปลอด ภัยนั้น  พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง และภาคประชาชน เพื่อดูแล   รักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินทางมา  เที่ยวงาน ทั้งสถานที่จอดรถ และภายในงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น หากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นประชากรส่วน  ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบออกมามีส่วนร่วม ในการจัด  การ พร้อมกับ  ให้ความเข้าใจ  ในสิ่งที่ถูก ต้อง ทั้งหลัก  การของศาสนา และวิธีการปฏิบัติในการดำรงตนในสังคมของความเป็นพหุวัฒนธรรม มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับในความเป็นประชากรส่วนน้อยในพื้นที่ และยอมรับในความเป็นประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ  เชื่อว่าสถานการณ์ที่เลวร้าย จะกลับเข้าสู่สันติอย่างยั่งยืนในไม่ช้า.

อับดุลการิม-อะหมัด รามันห์สิริวงศ์-เดลินิวส์

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185