หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ม.มหิดลเปิดรับ โควตาปี54 โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2554 มม. จะเปิดรับตรงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโควตา จำนวน 2,132 คน แบ่งเป็น โควตาวิทยาเขต 32 หลักสูตร รับ 448 คน ในกลุ่มกาญจนบุรี นครสวรรค์ อำนาจเจริญ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โควตาพื้นที่ 13 หลักสูตร รับ 142 คน ในโครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยประยุกต์ โครงการโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการโรงเรียนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น โครงการพัฒนาวิศวกร โครงการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีโครงการที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) และ โครงการพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชนใน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
    
ผศ.ดร.สุนันทา กล่าวต่อไปว่า โควตาโครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะ รับได้ 64 คน โครงการพิเศษอื่น ๆ รับ 185 คน ได้แก่ โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาเภสัชกร โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พญาไท) โครงการรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาสาธารณสุขสู่ท้องถิ่น โครงการกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล โครงการพัฒนาสัตวแพทย์ โครงการความร่วมมือและส่งเสริมทางวิชาการสำหรับเยาวชน โครงการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย หลักสูตรวิศว   กรรมศาสตรบัณฑิต โครงการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวมทั้งมีโครงการที่ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่ โครงการศรีตรังทอง โครงการพยาบาลเพื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโครงการพยาบาลเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   นอกจากนี้โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ 31 หลัก สูตร รับ 1,139 คน และโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รับ 154 คน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 ก.ย. 2553 ทาง http://www.mahidol. ac.th/admission/quota2011 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2849-6251-8-เดลินิวส์
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185