หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เลือกตั้ง ส.ก. ส.ข. สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก.- ส.ข.
เลือกตั้ง


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. – ส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ  ส.ข. พรรคประชาธิปัตย์ กวาด 210 เพื่อไทย ได้ 39 ผู้สมัครอิสระ 7 ส่วนการเมืองใหม่ไม่ได้ ด้านผลการเลือกตั้ง ส.ก. พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 45 คน เพื่อไทย 15 คน ผู้สมัครอิสระ 1 


สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ข. อย่างไม่เป็นทางการ ยอดผู้ใช้สิทธิ 42.07%
 


         ในส่วนของการเลือกตั้ง ส.ข. 36 เขต  มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,333 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ข 36 เขต รวมจำนวน 2,737,054 คน มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. ทั้งสิ้น 1,151,483 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07 จากเดิมร้อยละ 42.70  บัตรเสีย 56,020 บัตร คิดเป็นร้อยละ.4.87 ไม่ลงคะแนน 94,871 คน คิดเป็นร้อยละ 8.24

         ทั้งนี้ พื้นที่เขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. มากที่สุด ได้แก่ เขตทวีวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 48.28 ส่วนเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ข. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.91 

สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. รวมมีจำนวนทั้งสิ้น  256 คน โดยผลการเลือกตั้งสรุปอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

          พรรคประชาธิปัตย์ ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 210 คน

          พรรคเพื่อไทย ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 39 คน 

          พรรคอิสระ ได้ผู้รับเลือก ส.ข. 7 คน 

          พรรคการเมืองใหม่นั้น ไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียว

         ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยได้ ส.ข.ในเขตห้วยขวาง หนองแขม หนองจอก ธนบุรี และภาษีเจริญแบบเหมายกเขต ส่วนเขตดุสิตได้เหมาพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ 2 คน จากทั้งหมด 7 คน เขตจอมทอง 1 คนจากทั้งหมด 8 คน และเขตทุ่งครุ 1 คนจากจำนวน 7 คน ส่วนพรรคอิสระได้พื้นที่พระนครเหมายกเขตรวม 7 คน 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. ทั้งหมด 256 คน อย่างไม่เป็นทางการ

เขตคลองเตย   มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่  

           นางอำพร อึ้งทรงธรรม 12,803 คะแนน 
           นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์หทัยกุล 12,709 คะแนน 
           นายเผ่าพงษ์ อึ้งทรงธรรม 12,496 คะแนน  
           นายกมลชัย จารุบริสุทธิคุณ 12,476 คะแนน 
           นายสุกิจ สวัสดิ์แสงสน 12,475 คะแนน 
           นายปานชัย แก้วอัมพรดี 12,468 คะแนน  
           นายวัณรบ หิริกูล 12,360 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์  โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 78,490 คน มาใช้สิทธิ 31,461 คน คิดเป็นร้อยละ 40.08

เขตคลองสาน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายเพิ่มยศ ม่วงมณี  9,398  คะแนน 
           นายธวัช ศรีวัฒนะ 9,293 คะแนน 
           นางเกษรินทร์ อู่ศิริจันทร์ 9,228 คะแนน 
           นายพินิตย์ศักดิ์ นันทาพณิชย์กุล 9,191 คะแนน 
           นายบัณฑูร ศุกรโยธิน 9,151 คะแนน 
           นายจรูญ อมาตยวินิจ 9,021 คะแนน 
           นายประสาน เลิศสุขีเกษม 8,911 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 59,220 คน มาใช้สิทธิ 25,994 คน คิดเป็นร้อยละ 43.89

เขตจอมทอง มี ส.ข. ได้ 8 คน ได้แก่ 

           นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล  22,337 คะแนน 
           นางสลัด ดอกสันเทียะ 21,878 คะแนน 
           นางไพรัช ปิ่นกร  21,846 คะแนน 
           นายสายชล สุขสมปอง 21,642 คะแนน 
           นายสมหมาย ทองเนียม 21,591 คะแนน 
           นายสมศักดิ์ บัวเพชร 21,524  คะแนน 
           นายธนกร อิภิรมย์ 21,107 คะแนน 

         เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 7 คน   

           และนายมาโนชญ์ พฤฒิวโรดม 20,352 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 1 คน 

          โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 120,364 คน มาใช้สิทธิ 51,839  คน คิดเป็นร้อยละ 43.07

เขตดินแดง มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายอนุวัฒน์ ถืออยู่ 17,945 คะแนน 
           นายบัญญัติ พรหมทอง 17,556 คะแนน 
           นายนพาพงษ์ นกต่อ 17,278  คะแนน 
           นายประรัชกรณ์ พงศ์บุญคุ้มลาภ 17,262  คะแนน 
           นายวินัย ไชยสาลี 17,207 คะแนน 
           นายวินัย หมีปาน 17,162  คะแนน 
           นายนัฐวัฒน์ บุญชัย  17,048 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 101,278 คน มาใช้สิทธิ 43,994 คน คิดเป็นร้อยละ 43.44

เขตดุสิต  มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่  

           นายวินัย โภคทรัพย์ 13,412 คะแนน 
           นายรุ่งเรือง พงศ์วรินทร์ 13,133 คะแนน 
           นายสมโภชน์ คุณาวุฒิ  12,752 คะแนน 
           นายกัปปิยะ กรกมลพฤกษ์ 12,728 คะแนน  
           นายอิทธิชัย ไพสินสมบูรณ์ 12,704 คะแนน 

          รวมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 5 คน 

           นายวิเชียร เย็นทรวง 12,648 คะแนน 
           นายไชยยศ เรืองใจ 12,640 คะแนน 

         เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 2 คน โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,472 มาใช้สิทธิ 32,581 คน คิดเป็นร้อยละ 39.03 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,472 คน มาใช้สิทธิ 32,581 คน คิดเป็นร้อยละ 39.03

เขตตลิ่งชัน มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายอเนก ตุ้มน้อย 16,370 คะแนน 
           นางฉัฐภรณ์ พลับศิริ 15,939 คะแนน 
           นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ 15,739 คะแนน 
           นายประจวบ เหมือนโพธิ์ 15,693 คะแนน 
           นางวไล เย็นเป็นสุข 15,577 คะแนน 
           นางจุฑาทิพย์ เจียมใจจิต 15,465 คะแนน 
           นายสุวัชร จำปาขอม 15,164 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 82,035 คน มาใช้สิทธิ 35,534 คน คิดเป็นร้อยละ 43.32

เขตทวีวัฒนา มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายยงวุฒิ ทองอยู่ 14,257 คะแนน 
           นายนพสรรพ์ ปคุณพูลสิน 14,200 คะแนน 
           นางส้มแก้ว แจ่มประเสริฐ  14,146   คะแนน 
           นายประเวช แสวงสุข 13,985 คะแนน 
           นายพลกฤษณ์ ศุภรัตนชาติพันธุ์ 13,866 คะแนน 
           นายดวง พุ่มมาลี 13,834 คะแนน  
           นายชัยสิทธิ์ ตันธนาสุวัฒน์ 13,731 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 55,461คน มาใช้สิทธิ 26,778 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28

เขตทุ่งครุ มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นางสาวปราณี ธรรมนิยม 12,011 คะแนน 
           นายอนิรุทธิ์ นุชมี 10,733 คะแนน 
           นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ 10,718  คะแนน 
           นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ 10,406 คะแนน 
           นายทองใบ แจ่มจำรัส 10,319 คะแนน 
           นายวิเชียร ปานสง่า 10,145 คะแนน 

          รวมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 6 คน 

           นายกมล คำสุวรรณ 10,310 คะแนน เป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 1 คน 

          โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 83,318 คน มาใช้สิทธิ 35,956 คน คิดเป็นร้อยละ 43.16

เขตธนบุรี มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายอนุชา สาสังข์ 12,693 คะแนน 
           นายประภาส รุจิโรจน์ธำรง 12,594 คะแนน 
           นายทีฆทัศน์ หุตังคบดี 12,502 คะแนน 
           นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง 12,373 คะแนน 
           นางณัฐกานท์ เทียมเมือง 12,089 คะแนน 
           นายสังคม มะลิจันทร์11,956  คะแนน 
           นายธนกร ธรรมวรัญจน์ 11,949 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 95,017 คน มาใช้สิทธิ 41,274  คน คิดเป็นร้อยละ 43.44

เขตบางกอกน้อย มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายหฤทัย ปัทมานนท์ 16,919 คะแนน
           นายเพียว พรขจรกิจกุล 16,647 คะแนน 
           นายอนุชิต เพลินพนา 16,546 คะแนน 
           นายผาด มิสัยชล 16,542 คะแนน 
           นายบุญมา สัมพัตร 16,514 คะแนน 
           นายสมเกียรติ กิตติมิ่งมงคล 16,250 คะแนน 
           นายอร่าม เปลี่ยนคารมย์ 16,181 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 94,891 คน มาใช้สิทธิ 36,958 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95

เขตบางกอกใหญ่  มีจำนวน ส.ข. ได้  7 คน ได้แก่ 

           นางรุ่งทิวา  เลิศสุขีเกษม 14,468  คะแนน 
           นายสุภชัย ทองผจง 14,183  คะแนน  
           นายสมชาย  เทียมเมือง 13,928 คะแนน
           นายสรวุฒิ  ดิสสะมาน 13,849  คะแนน 
           นายมีศักดิ์  ชมภูสาร 13,801 คะแนน 
           นายชัยชาญ ช่วยชู 13,774 คะแนน 
           นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์ 13,746 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 57,682 คน มาใช้สิทธิ 25,214 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71

เขตบางขุนเทียน มีจำนวน ส.ข. ได้  8  คน  ได้แก่ 

           นายจตุรงค์ โตรื่น 23,470 คะแนน 
           นายบุญสืบ หุยะพันธุ์ 23,017 คะแนน 
           นายสมนึก มอญดะ 22,508 คะแนน 
           นายดอกรัก จันทร์ทอง 22,439 คะแนน 
           นายประเชิญ พงษ์ชาญยุทธ์ 22,401 คะแนน 
           นายฉลอง  สุคนธทรัพย์ 22,358 คะแนน 
           นายสุนทร ทุ้ยมาก 22,227 คะแนน 
           นายบุญสุข คุ้มผิวดำ  21,752 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 106,819 คน มาใช้สิทธิ 45,986 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05

เขตบางคอแหลม  มีจำนวน ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นายประสงค์ ผลพืชน์ 15,601 คะแนน 
           นางนิรมล โตจิรกุล 15,451คะแนน 
           นายชัยรัตน์  สม้อ 15,229 คะแนน  
           นางสาวสุดคนึง   แก้วทอง 15,218 คะแนน 
           นางสาวยุพดี เกียรติสังวร 15,130 คะแนน 
           นายศมิษฐา   ฉันทวานิช 15,108 คะแนน 
           นายแสวง เข่งดี 15,098 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 71,286 คน มาใช้สิทธิ 30,653 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00

เขตบางแค  มีจำนวน ส.ข. ได้  8  คน  ได้แก่ 

           นายอำนาจ ปานเผือก 30,850 คะแนน 
           นายสุรชัย ชูสังข์ 30,666 คะแนน 
           นายสุบิน พุกกระทุ่ม 29,537 คะแนน 
           นายสุรชัย พึ่งธรรม 29,255 คะแนน 
           นายสมพงษ์ โชติเสรีวิทย์ 28,726 คะแนน 
           นายบุญเลิศ  ฤกษ์ประกอบ 28,055 คะแนน 
           นายไพฑูรย์ กระถินทอง 27,845 คะแนน 
           นายวิโรจน์ ศาสตร์วัฒนโรจน์  27,841 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 143,842 คน มาใช้สิทธิ 59,949 คน คิดเป็นร้อยละ 41.68

เขตบางซื่อ  มีจำนวน ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่

           นายสุรเลิศ ไวย์ลิกรี 22,075 คะแนน  
           นายมงคล ผลพานิชย์ 21,923 คะแนน 
           นายประดิษฐ ธรรมสิน 21,283 คะแนน 
           นายอนุชาติ คงสมกัน 21,265 คะแนน 
           นายพรศักดิ์ วัฏฏวนิชย์กุล 21,235 คะแนน            
           นายสมเกียรติ อยู่เผือก 21,182 คะแนน 
           นายชูศักดิ์ ปลอดจินดา 21,121 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 106,107 คน มาใช้สิทธิ 40,949 คน คิดเป็นร้อยละ 38.59

เขตบางนา  มีจำนวน ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง 11,774 คะแนน 
           นายสิทธิชัย ไชยาริพันธ์ 11,516 คะแนน 
           นางสาวดิษยา นวกุลชัย 11,482 คะแนน 
           พ.ต.อ.อภินันท์ เกตุษเฐียร 11,303 คะแนน 
           นายวีระพงษ์ ศักดิ์เดชะมณี 11,267 คะแนน 
           นายทวีโชค อ๊อกกังวาน 11,220 คะแนน  
           นายสุรินทร์ เกิดสำราญ 11,001 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 73,067  คน มาใช้สิทธิ 29,689 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63

เขตบางบอน  มี ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นางสาวณิชชา นาคศุภมิตร 14,782 คะแนน 
           นายทวี เอมชาวนา 14,776 คะแนน 
           นายวิชาญ เรืองกลั่น 14,476 คะแนน 
           นายประกอบ จันทร์ทิพย์ 14,366 คะแนน 
           นายศักดิ์ไชย  จรไชย 14,245 คะแนน 
           นายสมศักดิ์ อาภาภรณ์นพรัตน์  14,035 คะแนน  
           นายมานพ มารุ่งเรือง 13,696 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 71,654 คน มาใช้สิทธิ 32,514 คน คิดเป็นร้อยละ 45.38

เขตบางพลัด มี ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นายอดุลย์ โยธาสมุทร 12,122 คะแนน 
           นายจาตุรงค์ พรพงศ์พันธุ์ 11,794 คะแนน 
           นายนที ทีประวิภาต 11,725 คะแนน  
           นายพิธิวัฒน์ ภิญโญชีพ 11,721 คะแนน  
           นางปัญญวร อรุณเรืองศิริเลิศ 11,610 คะแนน 
           นายสมเกียรติ  บวรกิจธำรง 11,565 คะแนน 
           นายอุดร บุญยัง 11,315 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 80,140 คน มาใช้สิทธิ 33,397 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67


เขตบางรัก  มี ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นายสุรชัย  สิทธิญาวณิชย์ 8,453 คะแนน 
           นายบรรเจิด แสงจันทร์ 8,356 คะแนน 
           นางสาววิรงค์รอง น่วมดี 8,342 คะแนน 
           นางสาวศุภาภรร  ปังดำรงค์ 8,270 คะแนน 
           นางเรณู ทองคำสุก 8,232 คะแนน
           นายสุชัย ตั้งจิตธนกุล  8,182 คะแนน  
           นายนัฐกานต์ ไทยานนท์ 8,177 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 33,290 คน มาใช้สิทธิ 14,740 คน คิดเป็นร้อยละ 44.28

เขตปทุมวัน  มี ส.ข. ได้  7  คน  ได้แก่ 

           นายสมชาย กรสิริพักตร์ 6,255 คะแนน  
           นางสาวสุพิณ คล่องการพานิช 6,142 คะแนน 
           นายวีรยุทธ นิ่มเจริญ 6,137 คะแนน  
           นางสาวสุภาพร จิรันดร 6,092   คะแนน 
           นายประคอง เฮงสาโรชัย 6,050 คะแนน  
           นายสุชัย  จงรุ่งเรืองโชค 5,983 คะแนน 
           นางสาวโอปอ ศิริเดช 5,971 คะแนน 
           นางสาวศิโรรัตน์   มานะจิตร์ 3,246 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 40,724 คน มาใช้สิทธิ 17,491 คน คิดเป็นร้อยละ 42.95

เขตประเวศ มี ส.ข. ได้ 8 คน  ได้แก่ 

           นางบุญศรี  รักษานนท์  24,730 คะแนน 
           นายณัฐกฤต  เงินฉาย 24,141 คะแนน
           นายไชยณรงค์  ทรงศิริ 23,882  คะแนน 
           นายกำกับ  เบญญาพล 23,762  คะแนน 
           นายปริญญา  แสนสุข 23,687  คะแนน 
           นายกิตติพงศ์  เจียมกิจรุ่ง 23,679  คะแนน 
           นายสว่าง  สว่างรุ่งโรจน์กิจ 23,552  คะแนน 
           นายสำอางค์  ทิพวัลย์ 23,546   คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 111,811 คน มาใช้สิทธิ 43,250 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายชูเกียรติ  เล็กเพ็ชร 7,918  คะแนน 
           นางสาวสุนีย์รัตน์  ยิ่งยืนอมรฤทธิ์ 7,836  คะแนน 
           นางสาวฐิติชญา  วีระชาลี 7,835  คะแนน 
           นายพรชัย  พงศ์ทวีทรัพย์ 7,814  คะแนน  
           นายภาสวร  พฤกษาชาน 7,803 คะแนน 
           นายวรรณชัย  วราศิริกุล 7,674  คะแนน 
           นายกมล  พงศ์ภูมิวานิช 7,670  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 40,129 คน มาใช้สิทธิ 16,107 คน คิดเป็นร้อยละ 40.14

เขตพญาไท มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นางนราพรรณ  เด่นนะหลี 9,489  คะแนน  
           นายธนกร  ดวงพัตรา 9,455  คะแนน      
           นางกมลพรรณ  จันทร์อยู่ 9,425  คะแนน 
           นายพิชัย  ฉิมขันธ์ 9,411 คะแนน 
           นายอนุชาญ  กวางทอง 9,387  คะแนน 
           นางนัทธิกา  คงเมือง 9,221 คะแนน  
           นายสัณห์สิทธิ์  เนาถาวร 9,042  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 55,613 คน มาใช้สิทธิ 25,127 คน คิดเป็นร้อยละ 45.18

เขตพระโขนง มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายอาคม  สุทธากร 16,597 คะแนน 
           นางสาวอรวรรณ์  โพธิศรี 16,450 คะแนน 
           นางสาวหฤทัย  ม่วงบุญศรี 16,213  คะแนน  
           นางสาวสิริพร  ฐิติไชโย 16,137  คะแนน 
           นายจงรักษ์  เหล็งหนูดำ 16,103  คะแนน    
           นายสาโรจน์  ริมปิกุล 16,090  คะแนน 
           นายสำเริง  ช้อยชื่น 15,979  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 73,132 คน มาใช้สิทธิ 30,272 คน คิดเป็นร้อยละ 41.39

เขตพระนคร มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายทวีพร  อนุตรพงษ์สกุล 7,694 คะแนน  
           นายยุทธนา  รุ่งโรจน์รัตนชัย 7,595 คะแนน 
           นายพิชิตชัย  แซ่จึง 7,558  คะแนน  
           นายสุติพงส์  ธนโกเศศ 7,498  คะแนน 
           นายกุศล  จุลตามระ 7,411 คะแนน 
           นายอนุกูล  เศวตมาลย์ 6,987  คะแนน 
           นายพิเชษฐ์  ปัทมินทร 6,783  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครอิสระ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 44,993 คน มาใช้สิทธิ 19,509 คน คิดเป็นร้อยละ 43.36

เขตภาษีเจริญ มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายบุญชู  ชาญชัยยุทธสกุล 19,502 
           คะแนน นายอนันต์  เลิศทวีวัฒนา 19,401  คะแนน 
           นายธนูชยานันท์  ปั้นบริสุทธิ์ 18,969  คะแนน 
           นายอภิรมย์  นาราช 18,418  คะแนน 
           นายเนรมิต  วงษาไฮ 18,358 คะแนน 
           นายสนั่น  แสงสุกแสง 18,220  คะแนน 
           นายบัญชา  ทับมาโนชย์ 18,144  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 98,399 คน มาใช้สิทธิ 45,109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84

เขตยานนาวา มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายวัฒนา  คุ้มรอด  14,699 คะแนน 
           นายสุพจน์ ช้างทอง 14,581 คะแนน 
           นายสมเกียรติ  ปัญญะธารา 14,425  คะแนน 
           นายเอกศักดิ์  สังขบุณย์ 14,377  คะแนน 
           นายสมปอง  คล้ายวิจิตร 14,348 คะแนน        
           นายธรรมนูญ  นุตรพิบูลมงคล 14,330  คะแนน 
           นายอุทัย  กนกวุฒิพงศ์ 14,219  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 62,947 คน มาใช้สิทธิ 23,535 คน คิดเป็นร้อยละ 37.39

เขตราชเทวี มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายจิรพนธ์  บลพาณิชย์ 8,493 คะแนน 
           นายธนาวิทย์  ฤทธิศรี 8,469  คะแนน  
           นายนิมิตร  รักชาติไทย 8,226  คะแนน 
           นายวิเชียร  มุขจีน 8,188  คะแนน 
           นายอัศวิน ขำมะโน 8,160 คะแนน 
           นายสุนันท์ บุปผเวส 8,071  คะแนน 
           นายอนันต์  ขำมะโน  8,044  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 53,039 คน มาใช้สิทธิ 19,929 คน คิดเป็นร้อยละ 37.57

เขตราษฎร์บูรณะ มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายธเนศ  แสงโชติ 12,252 คะแนน 
           นายสายหยุด  ศรีสุกใส 12,216 คะแนน     
           นางภรภัคร  โชติกะสุภา 11,910  คะแนน 
           นายดำเนินโชค  จันทรเสน 11,614  คะแนน 
           นายสินชัย  เจริญวัลย์ 11,495  คะแนน       
           นายอนุกูล  คงภักดี 11,289  คะแนน 
           นายพิทักษ์  เพชรคง  11,272  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 65,720 คน มาใช้สิทธิ 27,205 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40

เขตวัฒนา มี ส.ข. ได้ 7 คน  ได้แก่ 

           นายจรูญ  พุ่มดอกไม้ 10,617  คะแนน 
           นายบัญชา  บุญชม 10,572  คะแนน
           นายสมาน  เดชะชีพ 10,551  คะแนน 
           นายพลศักดิ์  แดงบัว 10,528 คะแนน 
           นางวิภาวัลย์  พรมขำ 10,528  คะแนน 
           นายเมธวิน  มีสุวรรณ 10,442 คะแนน 
           นายสมัย  มะลูลีม 10,275  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 54,338 คน มาใช้สิทธิ 19,514 คน คิดเป็นร้อยละ 35.91     

เขตสวนหลวง มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายปรีชา  ม่วงดี 19,899 คะแนน 
           นายสมชาย  ทรัพย์พจน์ 19,646 คะแนน 
           นายสมาน  หมัดนุรักษ์ 19,262 คะแนน 
           นางสาวโสภา  อมราศรัยศรี 19,032 คะแนน 
           นายพัชกฤต  เตียรธิติ 18,972 คะแนน 
           นายพงศ์ไพศาล  มะลูลีม 18,865 คะแนน 
           นายจำเริญ  พุ่มเพ็ชร์ 18,836 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 85,189 คน มาใช้สิทธิ 33,568 คน คิดเป็นร้อยละ 39.40

เขตสัมพันธวงศ์  มี ส.ข. ได้ 7 คน 

           นางสาวอิศริยา  สิทธิการิยะ 6,005 คะแนน 
           นายเอก  ชุณหชัชราชัย 5,965 คะแนน 
           นางสาวบุษยพรรณ  เลิศอนันต์วรกุล 5,942  คะแนน 
           นายนิพนธ์  จิตตั้งธรรมกุล 5,915  คะแนน
           นายชินเทพ กลิ่นสืบเชื้อ 5,898 คะแนน 
           นายกิตติโชค  ประสานวงศ์วุฒิ 5,837 คะแนน 
           นายอากาศ  วสิกชาติ 5,760 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 22,102 คน มาใช้สิทธิ 10,244 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35

เขตสาทร  มี ส.ข. ได้ 7 คน 

           นายมนตรี  เปรมบุญ 13,221 คะแนน  
           นายต่อพงษ์  พุทธบูชา 13,212 คะแนน 
           นายสล้าง  ชินะกานนท์ 13,113 คะแนน 
           นางสุดา  สุวิชาโสภณ  13,096  คะแนน 
           นายวิชัย  นันท์ธนทรัพย์ 13,065 คะแนน 
           ว่าที่ร้อยโทกษิดิ์เดช  ศรีสนิทวงศ์12,900 คะแนน  
           นายศุภชัย  ชัยพรเรืองเดช 12,806 คะแนน

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 66,049 คน มาใช้สิทธิ 26,581 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24

เขตหนองแขม มี ส.ข. ได้ 7 คน 

           นายสรยุทธ  เด่นดำรงกุล 18,032 คะแนน 
           นางสาวนัจภัค  กรเกษม 17,718 คะแนน 
           นายนิกร  ชิมรส 16,275 คะแนน 
           นายธีระวัฒน์  ฤกษ์จรัล 16,128 คะแนน  
           นายวิโรจน์  อมรอรรถวิทย์ 15,640 คะแนน 
           นายทรงชล  สุดประเสริฐ15,137 คะแนน 
           นายอุดมวิทย์  สอนสมยุค 14,884  คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 104,235 คน มาใช้สิทธิ 47,076 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16

เขตหนองจอก มี ส.ข. ได้ 7 คน ได้แก่ 

           นายศิริพงษ์  รัสมี  20,843  คะแนน 
           นายสลาม  นิยมรัฐ 19,854 คะแนน 
           นายอารี สุขโข19,092 คะแนน  
           นายสุทัศน์  ฉัตรจัตุรัส  18,377 คะแนน 
           นายกิติภูมิ นีละไพจิตร์ 18,031คะแนน 
           นายสถาพร สูนย์สาทร 17,892คะแนน 
           นายหยกพร  อิสระเสรีพงษ์ 17,378 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 103,132 คน มาใช้สิทธิ 46,253 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85

เขตห้วยขวาง  มี ส.ข. ได้ 7 คน

           นายวันชัย  สูบสร้อยสิน 11,428 คะแนน 
           นายประพฤทธ์  หาญกิจจะกุล 11,239 คะแนน 
           นายศรัณย์  มูสิกะ 11,144 คะแนน 
           นายยชญ์ธนิน  คูณธนานุวัฒน์ 11,127   คะแนน 
           นายมานะ  ยิ้มใย 11,117 คะแนน 
           นายสิริเชษฐ์  วุฒิโชคณัฐรวี 10,962 คะแนน 
           นายยุทธ  อินทรแป้น 10,862 คะแนน 

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 58,069 คน มาใช้สิทธิ 25,253 คน คิดเป็นร้อยละ 43.49

 

 


สรุปผลการเลือกตั้ง ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ยอดผู้ใช้สิทธิ 41.14% 

         สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 50 เขต ภายหลังเสร็จสิ้นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏดังนี้  มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 6,433 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก ทั้งสิ้น 4,139,075 คน  มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,702,845 คน คิดเป็นร้อยละ 41.14 จากเดิมร้อยละ 41.94 บัตรเสีย 69,669 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.09 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 105,061 คิดเป็นร้อยละ 6.17

         สำหรับเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตภาษีเจริญ คิดเป็นร้อยละ 45.21 และเขตที่มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. น้อยที่สุด ได้แก่ เขตวัฒนา คิดเป็นร้อยละ 35.03  

สำหรับผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ก. 50 เขต มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คนดังนี้   

          ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ 45 คน

          ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย 15 คน 

          ผู้สมัครอิสระ 1 คน 

         ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป


รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ข. ทั้งหมด 256 คน อย่างไม่เป็นทางการ

เขตคลองเตย   

          นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  พรรคประชาธิปัตย์  14,387   คะแนน

เขตคลองสาน      

          นายสมชาย  เต็มไพบูลย์กุล  พรรคประชาธิปัตย์ 9,590   คะแนน

เขตคันนายาว      

          นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ  พรรคเพื่อไทย  15,646   คะแนน

เขตดินแดง           

          นางอนงค์   เพชรทัต  พรรคเพื่อไทย  17,915   คะแนน

เขตดุสิต

          นายศิริพงษ์  ลิมปิชัย  พรรคเพื่อไทย  14,160   คะแนน

เขตตลิ่งชัน          

          พ.ต.ท.วันชัย  ฟักเอี้ยง พรรคประชาธิปัตย์  16,583   คะแนน

เขตทวีวัฒนา       

          นายสุไหง  แสวงสุข  พรรคประชาธิปัตย์  15,627   คะแนน

เขตทุ่งครุ            

          นายวันชัย  เปี่ยมสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 11,635   คะแนน

เขตธนบุรี            

          นายวิชัย  หุตังคบดี พรรคเพื่อไทย 12,821   คะแนน

เขตบางกอกน้อย    

          นายนภาพล  จีระกุล พรรคประชาธิปัตย์  19,413   คะแนน

เขตบางกอกใหญ่    

          นายวิรัช  คงคาเขตร  พรรคประชาธิปัตย์  14,131   คะแนน

เขตบางคอแหลม    

          นายอภิมุข  ฉันทวานิช  พรรคประชาธิปัตย์ 14,689   คะแนน

เขตบางซื่อ            

          น.ส.พรพิมล  คงอุดม   พรรคประชาธิปัตย์   22,157   คะแนน

เขตบางนา           

          นายคำรณ  บำรุงรักษ์  พรรคประชาธิปัตย์ 13,336   คะแนน

เขตบางบอน         

          นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงศิริ  พรรคประชาธิปัตย์   14,073   คะแนน

เขตบางพลัด        

          นายคมสัน  พันธุ์วิชาติกุล   พรรคประชาธิปัตย์  12,608   คะแนน

เขตบางรัก          

          นายพิพัฒน์  ลาภปรารถนา พรรคประชาธิปัตย์  8,540   คะแนน

เขตบึงกุ่ม            

          นายแมน  เจริญวัลย์  พรรคประชาธิปัตย์  21,043   คะแนน

เขตปทุมวัน          

          นางสาวอุไร  อนันตสิน พรรคประชาธิปัตย์  6,463   คะแนน

เขตป้อมปราบฯ     

          นายเอก  จึงเลิศศิริ  พรรคประชาธิปัตย์  8,742   คะแนน

เขตพญาไท         

          นายพีรพล  กนกวลัย พรรคประชาธิปัตย์ 11,415   คะแนน

เขตพระโขนง       

          นายตรีสิทธิ์  ศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  16,170   คะแนน

เขตพระนคร        

          น.ส.กานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ  พรรคประชาธิปัตย์ 10,481   คะแนน

เขตภาษีเจริญ      

          นายสุธา  นิติภานนท์ พรรคประชาธิปัตย์  18,784   คะแนน

เขตมีนบุรี            

          นายวิรัตน์  มีนชัยนันท์   พรรคเพื่อไทย  20,532   คะแนน

เขตยานนาวา      

          นายอมรเทพ  เศตะพราหมณ์  พรรคประชาธิปัตย์  14,305   คะแนน

เขตราชเทวี         

          นางผุสดี  วงศ์กำแหง  พรรคประชาธิปัตย์ 8,457   คะแนน

เขตราษฎร์บูรณะ  

          นายไสว  โชติกะสุภา พรรคประชาธิปัตย์  12,478   คะแนน

เขตลาดพร้าว      

          นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์ พรรคประชาธิปัตย์ 16,975   คะแนน

เขตวังทองหลาง  

          นายบำรุง  รัตนะ  พรรคประชาธิปัตย์ 15,391   คะแนน

เขตวัฒนา           

          นายประสิทธิ์  รักสลาม พรรคประชาธิปัตย์  11,301   คะแนน

เขตสวนหลวง      

          นายณัทวุฒิ  หมัดนุรักษ์  พรรคประชาธิปัตย์  19,005   คะแนน

เขตสะพานสูง      

          นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคเพื่อไทย  10,983   คะแนน

เขตสัมพันธวงศ์  

          นายพินิจ  กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 6,446   คะแนน

เขตสาทร            

          นายธวัชชัย  ปิยนนทยา  พรรคประชาธิปัตย์14,428   คะแนน

เขตหนองแขม     

          นายนวรัตน์  อยู่บำรุง  พรรคเพื่อไทย 22,804   คะแนน

เขตหนองจอก     

          นายไพฑูรย์  อิสระเสรีพงษ์  พรรคเพื่อไทย 20,787   คะแนน

เขตหลักสี่             

          น.ส. เรณุมาศ  อิศรภักดี  อิสระ  11,289  คะแนน

เขตห้วยขวาง     

          นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  พรรคเพื่อไทย 13,621   คะแนน

เขตจตุจักร  

         เขตที่ 1  นายประพนธ์  เนตรรังษี พรรคเพื่อไทย  10,057   คะแนน

         เขตที่ 2  นายอนันตชาติ  บัวสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  11,518   คะแนน

เขตจอมทอง 

         เขตที่ 1 นายพิรกร  วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 11,471   คะแนน

         เขตที่ 2 นายสุทธิชัย  วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์ 14,369   คะแนน

เขตสายไหม   

         เขตที่ 1 น.ส.รัตติกาล  แก้วเกิดมี  พรรคประชาธิปัตย์ 13,218   คะแนน

         เขตที่ 2 นายสมชาย  เวสารัชตระกูล พรรคประชาธิปัตย์ 13,336   คะแนน

เขตบางเขน   

         เขตที่ 1 นายสายันต์  จันทร์เหมือนเผือก  พรรคเพื่อไทย  13,979   คะแนน

         เขตที่ 2 น.ส.ปราณี  เชื้อเกตุ พรรคประชาธิปัตย์  12,922   คะแนน

เขตบางแค     

         เขตที่ 1 นายสุพิน  คล้ายนก  พรรคประชาธิปัตย์ 14,030   คะแนน

         เขตที่ 2 นายเพทาย  จั่นเผื่อน พรรคประชาธิปัตย์ 16,036   คะแนน

เขตบางกะปิ  

         เขตที่ 1 นายประเสริฐ  ทองนุ่น  พรรคประชาธิปัตย์  10,816   คะแนน

         เขตที่ 2 นางนฤมล  รัตนาภิบาล  พรรคประชาธิปัตย์ 8,578   คะแนน

เขตบางขุนเทียน 

         เขตที่ 1  นายสารัช  ม่วงศิริ  พรรคประชาธิปัตย์ 11,272   คะแนน

         เขตที่ 2  นายสาทร  ม่วงศิริ  พรรคประชาธิปัตย์ 11,468   คะแนน

เขตประเวศ   

         เขตที่ 1 นายธนวัฒน์  เชิดชูกิจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 11,867   คะแนน

         เขตที่ 2 นายกิตพล  เชิดชูกิจกุล  พรรคประชาธิปัตย์ 12,140   คะแนน

เขตคลองสามวา  

         เขตที่ 1 นายวิรัช  อินช่วย พรรคประชาธิปัตย์ 10,525   คะแนน

         เขตที่ 2 นายชูชาติ  ประเสริฐกรรณ พรรคประชาธิปัตย์ 11,774   คะแนน

เขตดอนเมือง     

         เขตที่ 1 นายสุริยา  โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,170   คะแนน

         เขตที่ 2 นางพิมพ์ชนา  โหสกุล พรรคเพื่อไทย 11,863   คะแนน

เขตลาดกระบัง  

         เขตที่ 1  นายวิสูตร  สำเร็จวาณิชย์  พรรคเพื่อไทย  10,096   คะแนน

         เขตที่ 2  นายณัฐ  สำเร็จวาณิชย์   พรรคเพื่อไทย  10,425   คะแนน

  

ขอขอบคุณข้อมุลจาก

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185