หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
มอ.เปิดหลักสูตรผลิตบัณฑิตกม.อิสลาม

 

นิติ-อิสลามศึกษา มอ. ร่วมเปิดหลักสูตรสองปริญญา มุ่งผลิตบัณฑิตเก่งกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป

คณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ จับมือกันร่วมสร้างอัตตลักษณ์เฉพาะของ ม.สงขลานครินทร์ โดยการเปิดหลักสูตรสองปริญญา ผลิตนิติศาสตร์บัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามและหลักกฎหมายทั่วไป รวมถึงสร้างนักกฎหมายที่ชำนาญพื้นที่ชายแดนใต้  โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะนิติศาสตร์และวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามคือ รศ. อิสมาแอ อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา และ อ.วศิน สุวรรณรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์

อ. มงคล มาลยารม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือเปิดหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว เนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโนบายที่จะให้ให้คณะนิติศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนเรื่องกฏหมายอิสลาม ประกอบกับปัจจุบัน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดแคลนนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม จึงได้มีการตกลงกันระหว่างคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ และ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ที่จะใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกกฎหมายอิสลาม ซึ่งได้มีการศึกษาเล่าเรียนทางด้านกฎหมายอิสลามมาเป็นเวลานาน แต่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าว ไม่สามารถไปประกอบอาชีพด้านกฎหมาย เช่น ทนายความ หรือ ไปศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตได้ เนื่องจากไม่มีปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต

“นักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ จะมีความสามารถทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายทั่วไป ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มีอัตตลักษณ์พิเศษ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะนี้ทราบว่าบางมหาวิทยาลัยในส่วนกลางพยายามที่จะเปิดหลักสูตร 2 ปริญญาในลักษณะเดียวกันนี้ แต่ยังมีข้อจำกัด จึงไม่สามารถทำได้ ในขณะที่ ม.สงขลานครินทร์มีทรัพยากรที่พร้อมกว่า โดยเฉพาะคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลาม ประกอบกับสามารถใช้ประโยชน์จากความใกล้ชิดกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย ในการช่วยเพิ่มความรู้และประสบการณ์ด้านนี้ได้อย่างดี รวมทั้งสามารถใช้เป็นสถาบันที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้อีกด้วย รวมทั้งในปัจจุบัน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายอิสลามบางคน ได้มาต่อยอดการศึกษาโดยเข้าศึกษาในหลักสูตรภาคบัณฑิต ของคณะนิติศาสตร์ และมีนักศึกษาบางส่วนได้ลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายของคณะนิติสถาบันอื่น และสำเร็จการศึกษาโดยได้รับ 2 ปริญญา จากต่างสถาบันอยู่แล้ว” รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ กล่าว

ด้าน อ. มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าวว่า วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้มแข็งด้านกฎหมายอิสลาม ได้มีการเปิดสอนมาเกือบ 20 ปี ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยวิชาที่ศึกษาเป็นเรื่องของกฎหมายอิสลามร้อยละ 60 ส่วนการเรียนกฎหมายทั่วไปมีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น ในขณะที่คณะนิติศาสตร์มีความเข้มแข็งด้านกฎหมายทั่วไป จึงนำจุดเด่นทั้งสองมาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะของ ม.สงขลานครินทร์ ที่จะต้องมีการเรียนรู้ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเป็นนักกฎหมาย เช่น มีกิจกรรมพิเศษให้ได้เรียนรู้ในการแก้และจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ปัจจุบัน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ประกอบอาชีพทนายความอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ที่มีความเข้าใจในพื้นที่ และเข้าในกฎหมายอิสลามอย่างดีนั้นมีอยู่ไม่มาก

“ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งสองคณะจะร่วมกันพิจารณาว่า ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต มีวิชาอะไรบ้างที่จะต้องเรียนเพิ่มเติม เพื่อให้มีความรู้เท่าเทียมกับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ในกระบวนการการเรียนการสอนอาจจะให้เรียนพร้อมกันทั้งสองวิทยาเขต โดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ และจะมีการดูแลอย่างเข้มงวดด้านมาตรฐานคุณภาพ ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคณะสามารถเข้าโครงการหลักสูตรสองปริญญาได้ในปีการศึกษา 2554 โดยในการเข้าศึกษานั้น จะเข้าศึกษาด้วยระบบปกติของทั้ง 2 คณะ แต่สามารถเลือกเรียนในแผนการเรียนที่เป็นสองปริญญาได้ เมื่อขึ้นชั้นปีที่สอง ซึ่งจะมีการคัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ร่วมกันกำหนดขึ้น” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา กล่าว.

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185