หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
21เศรษฐีพรรคชาติไทยพัฒนาครองที่ดิน 2,541 ไร่ - ศิลปอาชา เหมา7 จว.ภาคกลาง 2 พันไร่ 2 พันล้าน

21เศรษฐีพรรคชาติไทยพัฒนาครองที่ดิน 2,541 ไร่ - "ศิลปอาชา" เหมา7 จว.ภาคกลาง 2 พันไร่ 2 พันล้าน

เปิดข้อมูลการถือครองที่ดินของนักการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคอันดับ 3 ในสภาฯ ส.ส. 21 คนจาก 25 คนถือครองที่ดินรวม 2541 ไร่ แต่น้อยกว่า ตระกูลศิลปอาชา แลนด์ลอร์ดสุพรรณบุรีตัวจริง 

 

“มติชนออนไลน์” เปิดข้อมูลการถือครองที่ดินของนักการเมืองพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคอันดับ 3 ในสภาฯ  ส.ส. 21 คนจาก 25 คนถือครองที่ดินรวม 2541 ไร่  แต่น้อยกว่าตระกูลศิลปอาชา แลนด์ลอร์ดสุพรรณบุรีตัวจริง  

 

พรรคชาติไทยพัฒนา  มีส.ส. ทั้งสิ้น 25 คน  แจ้งว่าถือครองที่ดินจำนวน 21 คน รวมเนื้อที่ 2541-0-89 ไร่ ในจำนวนนี้ถือครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไปจำนวน 8 คน  

 

นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ ส.ส.สุรินทร์ และ นายสมศักดิ์ คู่สมรส  63 แปลง เนื้อที่ 510-1-40 ไร่ มูลค่า 28.3 ล้านบาท

 

นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์   ส.ส.นราธิวาส 12 แปลง เนื้อที่ 435-1-53 ไร่ มูลค่า 11.2 ล้านบาท

 

นางปารีณา ไกรคุปต์ ปาจรียางกูร ส.ส.ราชบุรี และนายอุปกิต คู่สมรส 80 แปลง เนื้อที่ 425.0-58 ไร่ มูลค่า  115.7 ล้านบาท

 

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.สัดส่วน และนางฉวีวรรณ คู่สมรส  33 แปลง เนื้อที่ 330-1-37 ไร่ มูลค่า 47.1 ล้านบาท

 

นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์   ส.ส.นครสวรรค์ นางน้ำฝน คู่สมรส    38 แปลง เนื้อที่ 187-3-94 ไร่     มูลค่า 54.1 ล้านบาท

 

 นายชาดา ไทยเศรษฐ์    ส.ส.อุทัยธานี  21 แปลง เนื้อที่ 153-0-09 ไร่ มูลค่า 15 ล้านบาท

 

นายอดุลย์  เหลืองบริบูรณ์   ส.ส.อุทัยธานี  36 แปลง เนื้อที่ 141-0-36 ไร่ มูลค่า 96 ล้านบาท

 

น.ส.พัชรี โพธสุธน ส.ส.สุพรรณบุรี 7 แปลง เนื้อที่ 115-2-11 ไร่ มูลค่า 7.5 ล้านบาท

 

 

ต่ำกว่า  100 ไร่ แต่มากกว่า 50 ไร่  1 คน คือ นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร  ส.ส. พระนครศรีอยุธยา และ นางนลินี คู่สมรส    6 แปลง  เนื้อที่ 62-1-43 ไร่ มูลค่า 24.2 ล้านบาท

 

 

ต่ำกว่า  50 ไร่ แต่ มากกว่า 10 ไร่ จำนวน 6 คน  ได้แก่

 

 นายตุ่น จินตะเวช ส.ส.อุบลราชธานี โดย นางอรนุช คู่สมรส 15 แปลง เนื้อที่  42-2-75ไร่  มูลค่า 10.8 ล้านบาท

 

 นายอารยะ ชุมดวง  ส.ส.สุโขทัย  17 แปลง เนื้อที่ 42-1-43 ไร่ มูลค่า 20.6 ล้านบาท

 

นายอัศวิน วิภูศิริ  ส.ส.สัดส่วน 15 แปลง 35-1-67 ไร่ มูลค่า  18.6 ล้านบาท

 

 น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช  ส.ส.ลพบุรี 6 แปลง เนื้อที่ 21-2-98 ไร่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท

 

 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ส.ส.ชัยภูมิ  2 แปลง เนื้อที่ 15-1-79 ไร่ มูลค่า 2.3 ล้านบาท

 

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์  ส.ส.พิจิตร 10 แปลง เนื้อที่ 10-1-20 ไร่ มูลค่า 9.1 ล้านบาท

         

 

ต่ำกว่า 10 ไร่ จำนวน 3 คน

 

นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์   ส.ส.เพชรบูรณ์ และนางธีรพร คู่สมรส   5 แปลง เนื้อที่ 4-1-75 ไร่ มูลค่า  9.8 ล้านบาท

 

นางอุดร จินตะเวช  ส.ส.อุบลราชธานี โดยนายศักดิ์ชัย คู่สมรส 3 แปลง เนื้อที่ 3-2-57 ไร่ มูลค่า 9 แสนบาท

 

นายเจรจา เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี 6 แปลง เนื้อที่    2-1-37 ไร่ มูลค่า 6.8 ล้านบาท

 

 

 ต่ำกว่า 1 ไร่  จำนวน 3 คน

 

 นายนพดล มาตรศรี  ส.ส.สุพรรณบุรี โดยนางวาสนา คู่สมรส   2 แปลง เนื้อที่ 0-3-09 ไร่ เนื้อที่ 150,000 บาท

 

 นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส   1 แปลง  เนื้อที่ 0-1-76 ไร่ มูลค่า 530,000 บาท

          และ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 1 แปลง เนื้อที่ 0-0-50 ไร่ มูลค่า 4 แสนบาท

   

   

แจ้งว่า “ไม่มีที่ดิน”  4 คน ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล  ส.ส.อ่างทอง  ,นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง   ส.ส.สุพรรณบุรี  ,นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ   ส.ส.สุพรรณบุรี และ นายภคิน ปริศนานันทกุล  ส.ส.อ่างทอง

       

 

 อย่างไรก็ตาม การถือครองที่ดินทั้ง 21 คนของ พรรคชาติไทยพัฒนารวมกัน ยังไม่เท่าครอบครัว นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย (หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาตัวจริง?)

 

 

ทั้งนี้ เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. วันที่ 22 มกราคม 2551  นายบรรหาร แจ้งว่ามีที่ดิ4 201 แปลง เนื้อที่ 1,657-3-30  ไร่ มูลค่า 1,707.4 ล้านบาท (ไม่รวม โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 73 ล้านบาท)  คุณหญิงแจ่มใส  ที่ดิน 42 แปลง เนื้อที่  257 -2-60 ไร่ มูลค่า 354.8 ล้านบาท 

 

รวม 2 คน  243 แปลง เนื้อที่ 1,915-1-90 ไร่ มูลค่า 2,062.2 ล้าน

 

ที่ดินของนายบรรหาร อยู่ใน ย่านถนนจรัญสนิทวงศ์  บางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย 20แปลง   ,ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร  แปลง ,  ถนนบรมราชชนนี บ้านไทร  เขตตลิ่งชัน แปลง ถนนบรมราชชนนี ต.ศาลาธรรมสพน์ เขตตลิ่งชัน แปลง  ,ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ บางขุนพรหม 44 แปลง     ,.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  .นนทบุรี 15 แปลง  ,.บางบัวทอง จ.นนทบุรี แปลง  นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ 1แปลง  ,.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แปลง  ,.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี แปลง .หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 26 แปลง  ที่เหลืออีก 61 แปลง อยู่ใน อ.บางปลาม้า อ.เมือง และ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

 

ที่ดินแปลงมูลค่าสูงสุดอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ มูลค่า  176 ล้านบาท   ,ถนนบรมราชชนนี 180 ล้านบาท  และ บริเวณ อ.ปากเกร็ด  850 ล้านบาท      

 

ที่ดินของคุณหญิงแจ่มใส 42 แปลง อยู่ใน อ.บางปลาม้า 26 แปลง   .เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185