หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประกันสังคมสตูลรุกจ้างงานเขตพัฒนา

พิเศษ5จว.ชายแดนใต้

นายจำนงค์ เหมทานนท์ ประกันสังคมจังหวัดสตูลกล่าวว่า ทางสำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อสภาพเงินเฟ้อที่ตามมาอาจจะส่งผลกระทบผู้ประกันตนที่แบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การขาดวินัยทางการเงิน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนได้มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้ประกันตน ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือ “โครงการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และโครงการบ้าน สปส.” เพื่อผู้ประกันตน การดำเนินการสนับสนุนการจ้างงานเขตพัฒนาพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา
   
โครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้สถานประกอบการเพิ่มการจ้างงานให้กับผู้ประกันตนที่สามารถสร้างรายได้มีงานทำให้กับตนเองมีธนาคารที่ร่วมทำกัน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย 2.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 3.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) 4.ธนาคารออมสินจำกัด โดยทาง สปส.จะสนับสนุนเงินกับธนาคารเหล่านั้นเพื่อปล่อยเงินกับสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ดำเนินการนำเงินไปทำธุรกิจในการจ้างแรงงานในพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ครอบครัว
   
ส่วนการดำเนินการตามโครงการสวัสดิการบ้านประกันสังคมโดยสนับสนุนเงินให้กับธนาคารอีก 9 แห่งเข้าร่วม ได้แก่ ธ.กรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธ.ออมสินจำกัด ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ธ.ไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จำกัด  (มหาชน) ธ.อาคารสงเคราะห์ เป็นจำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถกู้เงินจากธนาคารทั้ง 9 แห่งที่นำไปผ่อน เช่าซื้อบ้าน ซ่อมแซมบ้านหรือนำเงินไปไถ่ถอนในการจำนองบ้านเอาไว้โดยได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 2.5 ต่อปีในระยะเวลา 5 ปี ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกู้เงินได้ในวงเงิน 1,500,000 บาท ต่อรายการอนุมัติสินเชื่อแต่ละรายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลพินิจของธนาคารทั้งหมด สำหรับการลงทุนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการลง ทุนทางสังคมที่ผู้ประกันตนได้รับสวัสดิการฯ.

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185