หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
กก.อิสลามกทม.ส่งทนายยื่นถอดถอน พิเชษฐ เอาผิดอาญา ใส่ร้ายไม่ปฏิบัติตาม อัลกุรอ่าน

มติชน - กก.อิสลามกทม.ส่งทนายยื่นถอดถอน "พิเชษฐ" เอาผิดอาญา ใส่ร้ายไม่ปฏิบัติตาม"อัลกุรอ่าน"

ทนายความมุสลิมยื่นเรื่องให้ รมว.มหาดไทยถอด"พิเชษฐ"ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางศาสนา หมิ่นประมาท กล่าวหากรรมการ กทม. ไม่ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอ่าน


กระทรวงมหาดไทยประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการสรรหาจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แทนนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ที่ถึงแก่อนิจกรรม ซึ่งจะมีการสรรหาในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยเมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 พฤษภาคม นายวันชัย อุดมสิน รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาจุฬาราชมนตรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ผกก.สน.ลำหิน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการสรรหาจุฬาราชมนตรีครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่จะใช้กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2542 ออกตามความใน พ.ร.บ.การบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งในเบื้องต้นมีการกำหนดขั้นตอนการสรรหาจุฬาราชมนตรี โดยในการประชุมจะต้องมีองค์ประชุม 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้งหมด 728 คน กรรมการ 2 ใน 3 เท่ากับ 486 คน ซึ่งตลอดการประชุมองค์ประชุมจะต้องครบตลอดเวลา จนว่าการสรรหาจุฬาราชมนตรีจะเสร็จสิ้น


ที่ประชุมยังได้กำหนดขั้นตอนการสรรหาใน 3 กรณี ซึ่งในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นจุฬาราชมนตรีนั้น จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน กรณีที่ 1.หากมีการเสนอเพียง 1 ชื่อ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้เป็นจุฬาราชมนตรี โดยไม่ต้องมีการลงคะแนน กรณีที่ 2.หากมีการเสนอชื่อมากกว่า 1 ชื่อ แต่ไม่เกิน 3 ชื่อ ให้ประธานคณะกรรมการอำนายการสรรหา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทน) จับสลากหมายเลขประจำตัวผู้ถูกเสนอชื่อ และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดลงคะแนนในทางลับ โดยเข้าคูหากากบาทหมายเลขที่เลือก เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนน ให้เปิดหีบบัตรนับคะแนน โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้เป็นจุฬาราชมนตรี หากมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้มีการลงคะแนนใหม่อีกครั้งเฉพาะผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน หากคะแนนยังคงเท่ากันอีก ให้ประธานในที่ประชุมจับสลากเลือกเพียง 1 รายชื่อเป็นจุฬาราชมนตรี


กรณีที่ 3 หากมีการเสนอมากกว่า 3 ชื่อ ให้ประธาน จับสลากรายชื่อคณะกรรมการอิสลามจังหวัด 38 จังหวัดๆ ละ 1 คนเป็นคณะกรรมการสรรหา เพื่อสรรหาผู้ถูกเสนอชื่อให้เหลือเพียง 3 ชื่อ โดยใช้วิธีการลงคะแนนลับ หากมีผู้ให้คะแนนสูงสุดเกินกว่า 3 ชื่อ เช่น ผู้ที่ได้อันดับที่ 3 และ 4 มีคะแนนเท่ากัน ให้กรรมการสรรหาทั้งหมดลงคะแนนเลือกอันดับที่ 3 ใหม่ หากยังคงมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานฯจับสลากให้เหลือเพียง 1 ชื่อ จนได้ครบ 3 ชื่อ จึงจะดำเนินการตามกรณีที่ 2


ด้านนายกิจจา อาลีอิสเฮาะ รองเลขาธิการฝ่ายบริหารและกองเลขานุการทนายความ ศูนย์ทนายความมุสลิม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. ให้ดำเนินการกับนายพิเชษฐ 3 ประเด็น คือ 1.ยื่นเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาถอดถอน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางศาสนา 2.ดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท โดยการเผยแพร่เอกสารไปยังกรรมการอิสลามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ กล่าวหากรรมการ กทม.ฝ่าฝืนบทบัญญัติทางศาสนา ไม่ปฏิบัติตามคัมภีร์อัลกุรอ่าน ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก ทั้งที่ไม่เป็นความจริง 3.แจ้งความดำเนินคดีข้อหานำความเท็จไปแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ไม่เคยลงมติเรื่องการถอดถอนกรรมการอิสลามประจำ กทม. คาดว่า จะดำเนินการก่อนวันที่ 16 พฤษภาคมนี้


นายกริยา กิจจารักษ์ ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวถึงกระแสข่าวนายพิเชษฐ ยื่นถอดถอนคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม. 26 คน เพื่อสกัดบุคคลที่เป็นคู่แข่งกับนายทวี (ซาฟีอี) นภากร อิหม่ามมัสยิดมูลนิธิเพื่อ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพี่ภรรยา ว่าการเลือกตั้งจุฬาราชมนตรี ไม่อยากให้มีระบบเครือญาติ เพราะไม่ว่านายพิเชษฐ จะมีจุดยืนอย่างไรย่อมมีผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน และมีความเชื่อมั่นว่า นายพิเชษฐคงไม่ทำอย่างแน่นอน


"ผมว่าคนเป็นผู้ใหญ่อย่างท่านคงไม่คิดอะไรสั้นๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องฐานเสียงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะคนใต้เขาดูแลการเลือกตั้งมานาน เขาจะเลือกใคร เขารู้ดีว่าคนๆ นั้นต้องสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ วันนี้ผมยังมั่นใจจุฬาราชมนตรีต้องเป็นคนใต้" นายกริยากล่าว


ด้านนายพลางกูร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการอิสลาม ประจำ จ.เชียงใหม่ มีมติเลือกจุฬาราชมนตรีคนใหม่ที่ไม่อิงกับการเมือง เนื่องจากไม่ต้องการบุคคลที่จะเป็นผู้นำทางศาสนามีปัญหาเกี่ยวกับการเมือง หรือการเมืองสั่งได้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี จุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลาม ไม่ต่างจากสมเด็จพระสังฆราชตามหลักศาสนาพุทธ จึงอยากได้ผู้นำที่มีความเข้มแข็ง เป็นที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185