หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เปิดกรุสมบัติ บิ๊กบัง อยากรู้มีเงินเท่าไหร่
 

เปิดกรุสมบัติ "บิ๊กบัง"
ที่มา - นี่คือบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เปรียบเทียบกับบัญชีหลังพ้นตำแหน่ง

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

(เข้ารับตำแหน่งรองนายกฯ 5 ตุลาคม 2550)

1.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชี รวม 10,241,195.61 บาท

-เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น 1 แห่ง รวม 13,355,541.59 บาท

-เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน 1 แห่ง มูลค่า 412,600 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต มูลค่า 6,393,240 บาท และหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น มูลค่า 4,664,400 บาท

-สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง มูลค่า 4,000,000 บาท

รวมทรัพย์สิน 38,796,977.20

-ไม่มีหนี้สิน

2.นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน คู่สมรส

-ทรัพย์สิน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 6 บัญชี ยอดรวม 3,908,738.95 บาท

-ที่ดิน 1 แปลง มูลค่า 1,300,000 บาท

-บ้านอาศัย 2 หลัง รวม 4,200,000 บาท

-ยานพาหนะ 2 คัน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/โฟล์กสวาเก้น ฮจ 888 กรุงเทพมหานคร 2,800,000 บาท และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/ฮอนด้า สม 2494 กรุงเทพมหานคร 1,300,000 บาท รวม 4,100,000 บาท

-ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ 552,000 บาท

รวมทรัพย์สิน 14,060,738.95 บาท

-หนี้สินอื่น 77,700.00

ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 14,041,233.58 บาท

3.นางปิยะดา บุญยรัตกลิน คู่สมรส

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชี รวม 738,784 บาท

-เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น จำนวน 6,465,721.85 บาท

-ที่ดิน 16 แปลง รวม 16,653,600 บาท

-บ้านอาศัย 2 หลัง รวม 8,800,000 บาท

-สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง ตึกแถวสี่ชั้น มูลค่า 2,000,000 บาท

-ยานพาหนะ 5 คัน ได้แก่ 1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/บีเอ็มดับเบิลยู 8 ศ-9498 กรุงเทพมหานคร 400,000 บาท 2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/บีเอ็มดับเบิลยู ภจ-2468 กรุงเทพมหานคร 600,000 บาท 3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/ฮอนด้า วฬ-9629 กรุงเทพมหานคร 800,000 บาท 4.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/โตโยต้า ภข-2793 กรุงเทพมหานคร 400,000 บาท 5.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/เบนซ์ สฉ-9229 กรุงเทพมหานคร 1,500,000 บาท รวม 3,700,000 บาท

-ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ รวม 815,000.00

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 42,073,106.68 บาท

4.น.ส.ศศิภา บุญยรัตกลิน บุตรของ พล.อ.สนธิ

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 1 บัญชี จำนวน 317,702.05 บาท

-เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและที่รัฐบาลค้ำประกัน 6,000 บาท

-หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 2 แห่ง

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 323,702.05 บาท

**ทรัพย์สินของ พล.อ.สนธิ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 95,235,033 บาท

 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

(หลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ 6 กุมภาพันธ์ 2551)

1.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 6 บัญชี รวม 29,381,925.15 บาท

-เงินลงทุน 11,158,390 บาท

-ที่ดิน 1 แปลง 3,300,000 บาท

-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง มูลค่า 700,000 บาท

-ไมีมีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 44,447,315.15บาท

2.นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน คู่สมรส

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 5 บัญชี รวม 1,323,860.99 บาท

-ที่ดิน 4 แปลง 5,200,000 บาท

-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง มูลค่า 4,200,000 บาท

-ยานพาหนะ 2 คันมูลค่า 4,100,000 บาท

-ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ 552,000 บาท

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 15,375,860.99 บาท

3.น.ส.ศศิภา บุญยรัตกลิน บุตรของ พล.อ.สนธิ

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 1 บัญชี จำนวน 311,302.05 บาท

-เงินลงทุน 6,000 บาท

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 317,302.05 บาท

**ทรัพย์สินของ พล.อ.สนธิ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 60,140,478.19 บาท

 

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

(หลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ 1 ปี 5 กุมภาพันธ์ 2552)

 

1.พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 9 บัญชี รวม 26,661,170 บาท

-เงินลงทุน 11,270,670 บาท

-ที่ดิน 6 แปลง 6,300,000 บาท

-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง มูลค่า 700,000 บาท

-ยานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 1,525,233.64 บาท

-รวมทรัพย์สิน 46,457,074.43 บาท

-หนีสิ้น เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงิน จำนวน 1,214,070 บาท

ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 45,243,004.43 บาท

 

2.นางสุกัลยา บุญยรัตกลิน คู่สมรส

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 6 บัญชี รวม 1,689,354.91 บาท

-ที่ดิน 4 แปลง 5,200,000 บาท

-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 แห่ง มูลค่า 4,200,000 บาท

-ยานพาหนะ 2 คัน มูลค่า 3,570,000 บาท

-ทรัพย์สินอื่น เครื่องประดับ 552,000 บาท

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 15,211,354.91 บาท

3.น.ส.ศศิภา บุญยรัตกลิน บุตรของ พล.อ.สนธิ

-เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชี จำนวน 532,313.32 บาท

-ไม่มีหนี้สิน

รวมทรัพย์สิน 532,313.32 บาท

**ทรัพย์สินของ พล.อ.สนธิ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งสิ้น 60,986,712.66 บาท

 ฉบับที่ 11526 มติชนรายวัน  หน้า 11

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185