หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. มุสลิม ทั่วประเทศไทย (ปาตี้ร์ลิส,แบ่งเขต) ปี 2554 และ 5 จังหวัดภาคใต้

สำนักข่าวมุสลิมไทย รายชื่อ ผู้สมัคร สส. มุสลิม ทั่วประเทศไทย (ปาตี้ร์ลิส,แบ่งเขต) ปี 2554 และ 5 จังหวัดภาคใต้

ร่วมตรวจสอบรายชื่อและ(เพิ่มเติม/แก้ไข) ข้อมูลได้ โดยการโพสไว้ในบอร์ดข่าว
เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวนี้ผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถเก็บเป็นของมูลเชิงสถิติในโอกาสต่อไป
(ขอให้ทุกๆคน โปรดร่วมมือกันตรวจสอบ)

 

รายชื่อ ผู้สมัคร สส. มุสลิม ปี 2554

ขอเชิญมุสลิมะฮ์ทุกๆท่าน แสดงพลังร่วมกัน ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้

ขอเชิญมุสลิมีนทุกๆท่าน แสดงพลังร่วมกัน ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้
รายชื่อ ผู้สมัคร สส. มุสลิม ปี 2554

 รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตของ 5 จังหวัดภาคใต้
หมายเหตุ! ตัวเลขด้านหน้า คือเขตเลือกตั้ง

พรรคประชาธิปัตย์
ยะลา 
2.  อับดุลการีม เต็งระกีนา  3.  ณรงค์ ดูดิง
ปัตตานี       
1.  อันวาร์ สาและ   2.  อิสมาแอล เบ็ญอิบรอฮีม 
3.  อับดุลรามัน มะยูโซ๊ะ  4.  ซาตา  อาแวกาจิ
สงขลา         
1. พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
สตูล             
1.  อสิ มะหะหมัดยังกี   2.  ฮอซาลี ม่าเหม็ม
นราธิวาส  
1.  กูอาเซ็ม กูจินามิง   2.  สุรเชษฐ์ แวอาแซ 
3.  รำรี มะนา  4.  แจะอามิง โต๊ะตาหยง

 

พรรคเพื่อไทย
ยะลา
1.  อีรฟาน สุหลง   2.  ซุการ์โน่ มะทา 
3.  บูราฮานูดีน อุเซ็ง
ปัตตานี       
1.  อดิสัน อาลีอิสเฮาะ   2.  ศรัทธา แวอาลี 
3.  สามารถ เจ๊ะนา    4.  สุดิน ภูยุทธานนท์
สงขลา         
6. วันอับดุลเลาะฮฺ หล๊ะตีหมะ   7.  อัศวิน  สุวิทย์      
8.  กอลยูบี  จะเรเสะ
สตูล             
1.  มูนิร์ส มูฮัมหมัด ใบกาเด็ม   2.  ฟารูก  ฟีรูซอะลี
นราธิวาส  
1.  ภูวเดช เจะฮูเซ็ง   2.  สุทธิพันธ์  ศรีกานนท์  
3.  ยูโซ๊ะ  บินยูโซ๊ะ  4.  เตาฟิก  สะมะแอ

 

 

 

พรรคมาตุภูมิ
ยะลา
1.  วสัน เข็มเพ็ชร   2.  มะหะมะอามีน มูซ๊ะ 
3.  อับดุลฮาฟิซ หิเล
ปัตตานี       
1.  สนิท  นาแว   2.  มูหำมัดอารีฟีน  จะปะกิยา 
3.  อนุมัติ  สูสารอ  4.  มุข   สุไลมาน

สตูล             
1.  ซอลีฮีน  อิสมาแอล   2.  วิภัชภณ สุธากุล
นราธิวาส       
1.  ไพศาล ตอยยิบ   2.  สมรรถ  วาหลง 
3.  นัจมุดดีน  อูมา  4.  กมลศักดิ์  ลีวาเมะ

 

พรรคประชาธรรม
ยะลา
1.  อับดุลการีม  เจะแซ   2.  ชานนท์  เจ๊ะหามะ 
3.  มะสือดี  สะแลแม
ปัตตานี
1.  อาดินันท์  สาและ   2.  มูฮัมหมันหะยี  แวฮามะ 
3.  อาลี  มะยุปา  4.  รุสดี  แวบือซา
สตูล 
1.  ฟาดิล มาลินี
นราธิวาส  
1.  อาซาฮา  ลูและ   2.  อุรมาน  ดาโอ๊ะ 
3.  มุคตาร์  กีละ  4.  มุคตาร์  ซีกะจิ

 

 

 

พรรคความหวังใหม่
ยะลา
1.  อดิสร  อาลีลาเต๊ะ   2.  การิม  เปะจะรอมิง 
3.  ซาดาฎ์  มะเซ็ง
ปัตตานี
1.  แวอุเซ็ง  แวอาลี   2.  สายัณห์  พรหมคำ 
3.  ปรีชา  จันทร  4.  มูหามัด  หะยีหามะ
สงขลา 
4.  โสภา  แก้วละเอียด  7.  สักรยา  ตอลิบ 
8.  หมูด หนี
สตูล             
1.  รอหีม  กาสา
นราธิวาส       
1.  มูดอ  ลาเตะ   2.  รอนิง  อาแซ 
3.  อาแซ  โต๊ะราแม 

 

พรรคภูมิใจไทย
ปัตตานี
1.  อรุณ เบ็ญจลักษณ์   2.  ทวิท  สิงห์ปลอด 
3.  นิมุคตาร์  วาบา  4.  สมบัติ  เบ็ญจลักษณ์  
สตูล 
1.  พั้น คงสุวัฒนะ
นราธิวาส  
2.  ฮัมดัน  อาแซ   3.  นิคม  จันทร์พงษ์ 
4.  อดุลย์  สาฮีบาตู

 

 

 

พรรคชาติไทยพัฒนา
ยะลา
2.  อาซือมี  อิตูวา  3.  ซาบรี  แดเมาะ
ปัตตานี       
1.  มูฮำหมัดปาเรซ  ดลหะสัณท์     4.  ฮัมกา  การี
สตูล 
1.  ธานินทร์  ใจสมุทร
นราธิวาส  
1.  สหรัฐ  มุณีรัตน์   2.  แวอันวาร์ แวยะปา 
3.  นิอาริส  เจตาภิวัฒน์  4.  วัชระ  ยาวอฮะซัน

 

พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
ปัตตานี
4.  พ.ต.ท.เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง
สตูล 
1.  วัฒน มุขวัลย์      2.  อานันทร์สิทธิบูลย์ หยังสู

 

 รายชื่อผู้สมัคร สส. มุสลิม แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดอื่นๆ
หมายเหตุ! ตัวเลขด้านหน้า คือเขตเลือกตั้ง

ประชาธิปัตย์
กรุงเทพฯ     
18. สมัย เจริญช่าง   19. วสันต์ มีวงษ์  21. นาคถยา เบ็ญจศิริวรรณ 
22. สามารถ มะลูลีม
พัทลุง         
. นริศ ขำนุรักษ์
เชียงใหม่
1.นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นายอดุลย์  ดาวเรือง

  เพื่อไทย
กรุงเทพฯ   
21. เอกพจน์ วงศ์อาริยะ  26. นพสรัญ  วรรณศิริกุล
กระบี่
 1 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ 3 นายทศภณ หนักแน่น
     
แทนคุณแผ่นดิน
ศรีสะเกษ 
1. อาลีคาน ตายูเคน
  ชาติพัฒนา
อุทัยธานี  
2. ชาดา ไทยเศรษฐี
     
ภูมิใจไทย
สุรินทร์    
6. ฟารีดา สุไลมาน
ยโสธร   
2. รณฤทธิชัย คานเขต
  รักษ์สันติ
กรุงเทพฯ 
19. ดิเรก สุมาลยศักดิ์
     
ความหวังใหม่
กรุงเทพฯ    
15. ณรงค์ รื่นพิทักษ์  16. อับดุลฮากีม ยีตา  18. สงวนศักดิ์ ยูฮันเงาะ
  พรรคกิจสังคม
กรุงเทพฯ 
26 นายเชาวรัตน์ สุขขจร 
     
พรรคเครือข่ายชาวนา 
กระบี่
1 นายสุคนธ์ ขาวขำ
   

 

รายชื่อผู้สมัคร สส. มุสลิม แบบบัญชีรายชื่อ
หมายเหตุ! ตัวเลขด้านหน้า คือ ลำดับเลขที่ของผู้สมัครในรายชื่อ แบบบัญชีรายชื่อ

พรรคประชาธิปัตย์ (หมายเลข 10)   พรรคชาติไทยพัฒนา (หมายเลข 21)   พรรคเพื่อไทย  (หมายเลข 1)
41 ผศ.ดร.พีระยศ  ราฮิมมูลา 
57 นายยุพ นานา 
63 ว่าที่ ร.ต. โมฮามัดยาสรี ยูซง 
75 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ
   78 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา   76 นายอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัน 
82 นายสถิรพร นาคสุข 
117 นายกล่ำคาน ปาทาน 
         
พรรครักษ์สันติ (หมายเลข 12)   พรรครักประเทศไทย  (หมายเลข 5)    พรรคกิจสังคม (หมายเลข 14)
 40 นายสุรินทร์ รอซซากี   3 นายโปรดปราน โต๊ะราหนี   6 นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมานะ
         
พรรคภูมิใจไทย (หมายเลข 16)   พรรคชาติไทยพัฒนา (หมายเลข 21)    พรรคมาตุภูมิ (หมายเลข 26)
5 นายศุภชัย ใจสมุทร
56 นายมูฮำหมัดนาเซ กอร์เดร์ 
24 นายมานพ ปัตนวงศื
91 นายดลหร่อหมาน อุสมาน 
43 นายจิรเดช ชามาเละ 
45 นางศริยา ใจสมุทร 
51 นายอำพันธ์ ไทยสนิท
   78 นายมูฮำมัดซูลฮัน ลามะทา 
84 นายอาหมัด นิยม 
87 นายนิรันตร์ แวดือราแม 
88 นายอดิศัทดิ์ มูซอ 
118 นายพัฒนา โต๊ะชาลี
  1 พล.อ.สนธิ บุญยนัตกลิน
3  นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์
6 นายภักดี มะแอ
8 นายเด่น โต๊ะมีนา
13 นายไพศาล ยิ่งสมาน
16 นายอับดุลรอนิ กาหะมะ
17 นายการุณ กูใหญ่
24 นายวรเศรษฐ์  จิรายศเสถียร
25 นายแวอาแซ เซ้งยี 
27 นายศักดิ์ มูซอ 
28 นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
33 นายยิ มาสะอีตำ 
35 นายมะดิง เย็ง
         
พรรคความหวังใหม่  (หมายเลข 34)    พรรคประชาธรรม (หมายเลข 7)   พรรคแทนคุณแผ่นดิน (หมายเลข 17)
3 ศ.พล.ท.ดร.สมชาย วิรุฬหผล
8 นายสุวิชา จุฑามาศ
13 นายอดิศักดิ์ อัสมานะ
16 นายสุชล เส็นบัตร
19 นายสมฤทธ์ เพียรมานะ
22 นายตูแวมะรูดิง กาแบ
32 นางซากีเราะห์ วาโชะ
48 นายอับดุลเลาะ อาลี
50 นายอลาวีย์ มะซอ
51 นายเดลปาโรสคาน คาลเกล
66 นายพิชิต รังสิมันต์
73 นายอับดุลเราะห์มาน วานิ
75 นายดอเลาะ  เด็ง
83 นายศุภวรรณ บัวเกลี้ยง
 86 นายสาและ ดาแน
88 น.ส.อรทัย ปาเนาะ 
96 นายมูฮรหมัดฮัมดี กาเซ๊ง 
120 นายอับดุลอาสิส ยานยา 
123 นายอดุลย์ ลาแม
124 นายเซ็ง เลาะมะอะ
  1. นายตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ
3. นายฮาซานิง ยูนุ๊
4. นาย สันติ์ ดลภาวิจิตร
5. นายมะดิอุมา มะหะรัม
6. นายมูฮัมมัดฮุสนี หะยียูโซะ
7. นายชุลกิบลี อาดำ
8. นายมาหามะสะดี ดือราแม็ง
9. นายอัศมี หยีดาโอะ
11. นายมะรีเพ็ง มะเซ็ง
12. นายมูฮำมัดฮีลมี จาเงาะ
13. นายบือราเฮ็ง ดือราแมง
14. นายสุทธิสันต์ มะวิง
15. นายอิสมาแอล เจะฮะ
16. นางสารีเพาะ เต็งสาแม
  1 นายแวมาฮาดี ดาโอะ
3 นายก่อซี  อุเซ่ง
5 นายสันติ เกาะกาวี
6 นายนิรันดร์ วายา
7 นายบาเฉด หวังโซ๊ะ
8 นายนเรศน์ ดาวเรือง
10 นายสล่ำคาน  ตายูเคน
14 อมาโค เด็นหมิน
21 นายพัชดล กาละเมฆ
22 นายอับดูลรอนิง ยูโซ๊ะ
23 นายอับดุลซอมะ เจงเฮง
26 นายชาลีกี อับดุลลาเต๊ะ 
27 นายฮาเซ้ง สาตาลา 
29 นายมะยาแม มะดีเย๊าะ 
31 นายสาปียัณ บูละ
32 นายโอเซ็น หะยีมะมิง 

Source: สนพ.ประชาคมมุสลิม- www.muslimthai.com

>> คลิก รายชื่อ ผู้สมัคร สส. ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด

 >> เบอร์ หมายเลข พรรคการเมือง เลือกตั้ง ปี 2554

>> รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคเพื่อไทย ในเขต กรุงเทพฯ

สรุปจำนวน ส.ส.ของแต่ละพรรค ปัจจุบัน(2553)

พรรคแบ่งเขตสัดส่วนรวม
เพื่อไทย 162 27 189
ประชาธิปัตย์ 139 33 172
ภูมิใจไทย 29 3 32
เพื่อแผ่นดิน 25 7 31
ชาติไทยพัฒนา 24 1 25
รวมชาติพัฒนา 8 1 9
ประชาราช 7 1 8
กิจสังคม 4 1 5
มาตุภูมิ 2 1 3
รวม
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185