หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
อลังการ พิธีเปิดและพิธีปิดวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2554
พิธีเปิดและพิธีปิดวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2554
อลังการ โดย ฯพณฯ ถาวร  เสนเนียม รมช.มหาดไทย
เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน  2554 
ณ อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ มอ.ปัตตานี
จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด สหกรณ์บีนา จำกัด
และกองทุนออมทรัพย์ตัมมียะห์  จังหวัดปัตตานี  เป็นเจ้าภาพ
 
        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้
 
        วันนี้(16 เม.ย.2554) ที่ วิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ฯพณฯ ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 และประชุมใหญ่สามัญเครือข่ายประจำปี 2553 โดยมี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ มี สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม 
 
 
 
 
 
        ในคำกล่าวของประธานในพิธีเปิด ฯพณฯ ถาวร  เสนเนียม  ได้ชมเชยการรวมตัวและการขยายกิจการของสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก หนึ่งแสนกว่าคน  สินทรัพย์รวม 3 พันล้านบาท มีท้องที่ดำเนินการทั่วภาคใต้ และภาคกลาง  ตลอดได้พยายามทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินของชุมชนในรูปแบบอิสลาม
 
        สำหรับสมาชิกและชุมชนจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการออมทรัพย์ของพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกที่ยอมรับหลักการที่ปลอดดอกเบี้ย ในเรื่องนี้ได้รับทราบว่า ทางรัฐบาลได้สนับสนุนโปรแกรม ( ซอฟแวร์ ) การดำเนินงานสหกรณ์ในรูปแบบอิสลาม ผ่าน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ และได้มีคณะทำงานรับทราบปัญหาและแก้ปัญหาสหกรณ์อิสลาม และตลอดถึงการจัดประเภทสหกรณ์อีกประเภทหนึ่ง คือ สหกรณ์ประเภทที่ 8 และ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวมหาดไทย ได้รับเรื่องจาก ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู และรับที่จะไปสร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ( คพช. ) บางท่านที่ยังไม่เข้าใจในการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ
 
 
 
 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู ประธานคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ กล่าวว่า เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 ขณะนี้ ได้มีสมาชิกจำนวน 20 แห่ง มีจำนวนสมาชิกทั้งสิน 113,870 คน มีสินทรัพย์รวมกว่า 3 พันล้านบาท และได้ดำเนินการสหกรณ์ในชุมชนมุสลิมในรูปแบบที่ปลอดดอกเบี้ยในเขตพื้นที่ ครอบคลุมทั่วภาคใต้ อาทิ จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกตาม เจตนารมณ์ของสหกรณ์ต่อไป
 
        ในงานครั้งนี้ ทางสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมตลอด ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ กำลังขับเคลื่อนเพื่อยกระดับจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์อิสลามประเทศไทย จำกัด ซึ่งปัจจุบันจะมีเครือข่ายจากภาคกลาง อาทิ   สหกรณ์อิสลามสันติชน  จำกัด  กรุงเทพฯ   สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง  จำกัด จังหวัดนนทบุรี  ( ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรูปแบบอิสลาม ) ซึ่งได้เป็นต้นแบบของสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ได้ใช้ซอฟแวร์สหกรณ์อิสลาม  ส่วนทางภาคเหนือ ทางเครือข่ายฯจะเชื่อมโยงกับ ชมรมมุสลิมเชียงใหม่ และทางภาคอีสาน ได้ประสานงานกับ อาจารย์ ดร.ปรีดา  ประพฤติชอบ
 
        การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่สหกรณ์และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกตาม เจตนารมณ์ของสหกรณ์ต่อไป
 
        งานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งปีนี้เจ้าภาพ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน สหกรณ์บีนา และกองทุนอัลตันมียะห์ โดยมีสโลแกนว่า "มั่นคง มั่นใจ ไร้ดอกเบี้ย"
 
        และในขณะเดียวกัน นายอิสมาแอ  สามะ ผู้จัดการเครือข่ายสหกรณอิสลามภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือปัญหาและอุสรรค ความต้องการที่จะให้ได้รับการแก้ไข ตลอดถึงรายนามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ผ่าน ฯพณฯ ถาวร  เสนเนียม หลังจากได้เปิดพิธีวันสหกรณ์อิสลามครั้งที่ 7 ประธานในพิธีเปิด ได้มอบของที่ระลึกให้ตัวแทนสหกรณ์อิสลามที่เข้าร่วมกิจกรรม และท่านเด่น  โต๊ะมีนา ผู้ก่อตั้งและผู้ขอจดทะเบียนสหกรณ์อิสลาม แห่งแรกในประเทศไทย ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดและฟังการบรรยายพิเศษ สำหรับสหกรณ์อิสลามที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ดังรายนามต่อไปนี้ .-
 
         1.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะห์   จำกัด ภูเก็ต
  2.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะห์   จำกัด ภูเก็ต
  3.  สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะห์อิสลาม จำกัด จังหวัดกระบี่ และสาขาสุราษฎ์ธานี
  4.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัตตัมมียะห์  จำกัด  จังหวัดกระบี่
  5.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัตตัมมียะห์  จำกัด  จังหวัดกระบี่
  6.  กองทุนออมทรัพย์บารอกะห์   จังหวัดกระบี่
  7.  สหกรณ์อิสลามอัลฟะญัร จำกัด  จังหวัดตรัง
  8.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อามีน  จำกัด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  9.  กองทุนออมทรัพย์อัลมุสลิมูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  10.  สหกรณ์อิบนูเอาฟ  จำกัด   จังหวัดสตูล
  11.  สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก  จำกัด  หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
  12.  สหกรณ์อัลอามาน  จำกัด  สะเดา  จังหวัดสงขลา
  13  สหกรณ์อัลฮูดา  จำกัด  สะเดา  จังหวัดสงขลา
  14.  สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จำกัด จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา
  15.  สหกรณ์บีนา  จำกัด  จังหวัดปัตตานี
  16.  กลุ่มออมทรัพย์อัตตัมมียะห์  จังหวัดปัตตานี
  17.  สหกรณ์ซอฮาบะห์  จำกัด  จังหวัดยะลา
  18.  กลุ่มออมทรัพย์ตะอาวุน  จังหวัดนราธิวาส
  19.  สหกรณ์อิสลามสันติชน  จำกัด  กรุงเทพฯ
 
       ในตอนบ่ายของวันที่ 17 เมษายน 2554 นายเสรี  ศรีหะไตร          รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทนสหกรณ์สมาชิกที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ชนะเลิศฟุตบอลชาย คือ ทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮ์อิสลาม  จำกัด จังหวัดกระบี่  และทีมชนะเลิศแชร์บอลหญิง  คือ ทีมสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะห์อิสลาม  จำกัด จังหวัดกระบี่
 
 
        และร่วมเป็นสักขีพยานการมอบธงเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ที่ ดร.แวอาแซ  แวหามะ  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จำกัด จังหวัดปัตตานี ได้มอบให้กับตัวแทนสหกรณ์เจ้าภาพในการจัดงานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์    ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดกระบี่  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะห์อิสลาม  จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตัมมียะห์  จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์นูรุลอิสลาม  จำกัด  กลุ่มออมทรัพย์บารอกะห์  จังหวัดกระบี่  และสหกรณ์อิสลามสันติชน  จำกัด  กรุงเทพฯ  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ค่อยติดตามความยิ่งใหญ่  อลังการ ในวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ที่จังหวัดกระบี่ อินชาอัลลอฮฺ 
 
 
 
 
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185