หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่มุสลิมไทย โพสต์
 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
แม่ทัพภาค4 (คนใหม่) เผยกรือเซะ ตากใบ ไอร์ปาแย

สำนักข่าวมุสลิมไทย

กลบเสียงระเบิดด้วยความเข้าใจ-สานใจสู่สันติ สัจจะแห่งแม่ทัพภาค ๔  ‘พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์’

อุดม
พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
     หลังการโปรดเกล้าแต่งตั้งแม่ทัพภาค ๔ ที่มีการคาดหมายตัวผู้มารับตำแหน่งนี้กันมาหลายกระแส ที่สุดภารกิจอันเข้มข้นด้วยโจทก์หินของการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อันคุกรุ่นด้วยไฟแห่งความรุนแรงที่ไม่เคยมอดดับ ก็มาลงตัวในที่สุดกับลูกผู้ชายชาติทหารชื่อนี้.... ‘พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์’

ทำได้หรือไม่? ด้วยยุทธศาสตร์ใด?

       นั่นย่อมเป็นเรื่องที่คนไทยควรต้องรับฟัง ไม่เฉพาะคนในภาคใต้เท่านั้น เพราะความสำคัญของตำแหน่งแม่ทัพภาค ๔ นั้น จะต้องรับผิดชอบภารกิจอันยิ่งใหญ่และยากเข็ญดังที่พิสูจน์มาแล้วด้วยระยะเวลาอันเนิ่นนานผ่านมานับสิบปีของปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้...ที่ไม่มีใครเคยทำให้ไฟที่ร้อนระอุรุนแรงอยู่นี้มอดดับลงได้เลยสักครา .....แล้วแม่ทัพภาค ๔ ผู้นี้ มีแนวความคิดอะไร มีความมุ่งมั่นแค่ไหน ด้วยอุดมการณ์และปณิธานอันใด จึงถูกเลือกให้มารับผิดชอบภารกิจหนักหน่วงนี้  นี่คือสัจจะแห่งแม่ทัพภาค ๔ ท่านนี้...ที่เปิดเผยผ่านสำนักข่าว ‘มุสลิมไทย’...!!

เจตนารมณ์ที่หนักแน่นกับภารกิจที่ท้าทาย

อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
           เพราะการเข้ามาจับปัญหาไฟใต้นี้ ที่ผ่านมาหลายคน หลายกลุ่ม หลายองค์กรยังไม่อาจเข้าถึงรากแก้วแห่งปัญหาที่แท้จริงได้เลย วันนี้ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน ทำให้หลายฝ่ายมองว่า ที่รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นั่นเพราะยังคลำหาปัญหาที่แท้จริงไม่เจอนั่นเอง สำหรับในมุมมองของแม่ทัพภาค ๔ คนนี้ เป็นมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ความรุนแรงดังกล่าว และการพยายามมองปัญหาในมุมกว้างและลึก ดังสะท้อนจากคำบอกเล่าของเขา...

     “ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยอมรับว่า มีปัจจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ จึงทำให้สภาพปัญหามีความซับซ้อน เกี่ยวพันในหลายมิติ ซึ่งผมคิดว่าพื้นฐานปัญหาที่สำคัญคือ ความไม่เข้าใจกัน  แต่ในปัจจุบันเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร แต่ด้วยความซับซ้อนของปัญหา ทำให้ดูเหมือนว่า เราแก้ปัญหาช้า หรือไม่ถูกทาง เพราะปัญหาในรูปแบบนี้ เราจะต้องใช้ความอดทน อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจน  แต่ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า การแก้ปัญหาที่ผ่านมาก็ทำให้สถานการณ์ขณะนี้ดีขึ้นมาก ทั้งทางด้านสถิติในการก่อเหตุและระดับของความรุนแรง  ตลอดจนถึงทัศนคติของประชาชนก็ดีขึ้น แต่อย่างไรเราก็ต้องอดทน ร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ผมเชื่อมั่นว่า ทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่นอน ”

อุดม อุดม

   สอดรับกับการเปิดใจเมื่อถามถึงกรณีเร่งด่วนที่ต้องรีบทำ-รีบแก้สำหรับปัญหาความรุนแรงนี้ แม่ทัพภาค ๔ จึงมองว่า ‘ความเข้าใจกัน และการเปิดใจรับฟัง’ คือหนทางในการปูทางดับไฟใต้

   “การสร้างความเข้าใจ คือ หัวใจของการแก้ไขปัญหา และต้องทำก่อนอื่นผมขอเรียนว่า ทั้งนโยบายและสั่งการของ ผบ.ทบ. รวมทั้งแนวทางที่ผมได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัตินั้นได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน ที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักพื้นฐานที่ต้องยึดถือ ดังนั้นผมจึงถือว่า การสร้างความเข้าใจต่อทุกหมู่เหล่า ทั้งคนที่คิดเห็นต่างกับรัฐ เราก็ต้องรับฟัง และพูดคุยด้วย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ผมว่า ทุก ๆ ปัญหาความขัดแย้ง ถ้าเข้าใจกันแล้ว ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น  และจะสามารถแก้ไขปัญหายาก ๆ ได้”

จากความเข้าใจสู่การเยียวยาและรักษาสัจจคุณธรรม
หลายหนหลายครั้งที่ไม่อาจปฎิเสธได้ว่า ที่ปัญหาไฟใต้ประทุขึ้นมาก็นอกจากขบวนการใต้ดิน ยาเสพติด และปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว ที่มีอยู่จริงก็คือ ‘ทหารนอกแถว’ ที่กลายเป็นชนวนจุดไฟให้รุ่มร้อนขึ้นไปอีก เกี่ยวกับปัญหานี้แม่ทัพภาค ๔ ไม่ได้ปฎิเสธหรือมองผ่านเลยไป

“ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการ และให้เป็นนโยบายที่ชัดเจนว่า การปฏิบัติต่อทหารนอกแถวที่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่า เมื่อไรก็ตามที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้นำทหารที่เป็นต้นเหตุนั้นออกนอกพื้นที่ทันที  ไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่ก็ตาม แม้แต่เพียงสงสัยหรือมีผู้กล่าวหา ก็ต้องรีบนำออกไป แล้วดำเนินการสอบสวน ตามกระบวนการยุติธรรม ถ้าพบว่าผิดจริงให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญา แต่ถ้าไม่ผิดก็จะสามารถนำกลับเข้ามาในพื้นที่ได้”

“และที่สำคัญคือการทำความเข้าใจ  ต้องทำการชี้แจงความจริง และเปิดเผยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบข้อเท็จจริงทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้เห็นว่าทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเฉพาะประชาชนที่มีการควบคุมตัวต้องทำความชัดเจนให้ประชาชนเชื่อมั่นและยอมรับในทุกเรื่อง ความชัดเจน โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และเท่าเทียม ต้องถือเป็นหลักยึดเสมอ”

กรือเซะ ตากใบ ไอร์ปาแย

อุดม

นอกจากนั้นแนวทางทำความเข้าใจและเยียวยาความรู้สึกชาวบ้านในพื้นที่ต่อกรณี กรือเซะ ตากใบ ไอร์ปาแย ที่วันนี้ยังเป็นเรื่องค้างคาในใจพวกเขา แม่ทัพภาค ๔ ได้ให้ความสำคัญต่อความรู้สึกคับแค้นใจที่เกิดขึ้น โดยกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสและการตั้งมั่นว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก ที่สำคัญคือการให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้องของเหยื่อในครั้งนั้นอย่างจริงใจ

“กรณีกรือเซะ ตากใบ หรือไอร์ปาแย เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิด และทุกฝ่ายก็เสียใจกับเหตุการณ์เหล่านั้น และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก

การเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่ญาติพี่น้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องกระทำ  ในทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำ และชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในทุกขั้นตอน และในทุกวิถีทางที่เราจะสามารถกระทำได้ ”

“แต่อย่างไรก็ตาม ผมว่าเราต้องพยายามก้าวข้ามไปข้างหน้าให้ได้ ถ้ามาติดกับดักเรื่องที่ผ่านมา การแก้ปัญหาในพื้นที่ จชต. ก็เดินได้ช้า มีอุปสรรค แต่มิใช่ไม่ใส่ใจ เพียงแต่ให้กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่มาจัดการ เพื่อนำพาให้การแก้ปัญหาในอนาคตเดินไปได้ แต่เราก็ต้องมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาอีก”

แม้การก้าวเข้ามารับตำแหน่งนี้ใครๆ จะมองว่าเป็นเรื่องหนักหนาสาหัส ทว่าสำหรับชายชาติทหารคนนี้แล้ว เขากลับมองว่านี่คือ งานเพื่อการรวมความสมัครสมานสามัคคีและความมั่นคงของคนในชาติ ที่มิใช่การทำเพราะหน้าที่เท่านั้น หากแต่ต้องปฎิบัติด้วยหัวใจที่แน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ ทั้งหมดนั้นก็เพื่อจะนำมาซึ่งความสงบสุข ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเอง ดังเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาค ๔ ที่ว่า

“...ผมรับรู้และสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งผมเคารพและยอมรับในความคิดเห็นของทุก ๆ ฝ่าย  กระทั่งผู้ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  แต่ผมรับไม่ได้กับการใช้ความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง  ซึ่งต้องกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง  ดังนั้น ผมตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการที่จะทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความปกติสุขให้ได้...” 

นี่คือ ‘สัจจคุณธรรม’ จากชายชาติทหารที่ชื่อ  ‘พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์’...


กองบก. สำนักข่าวมุสลิมไทย : รายงาน
อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มใน นสพ.พับลิกโพสต์ ฉบับที่ 34 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
บทความที่น่าสนใจ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : [email protected]

Warning: include(../../main/globalsitemap.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185

Warning: include(): Failed opening '../../main/globalsitemap.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/muslimpo/public_html/muslimthai/main/index.php on line 185