: เพราะเราคือพี่น้องกัน เรือนร่างเดียวกัน
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=98&id=7664
วันที่ : 8 ธันวาคม 62 1:02:40
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com