: เสียงการอ่าน ยาซีน ที่มุสลิมทั่วโลกต้องการฟัง คือการอ่านเดือนรอมฏอน ที่มักกะ I
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=98&id=4052
วันที่ : 27 พฤษภาคม 62 13:21:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com