: ปากีสถาน น้ำท่วมปากีสถานครั้งร้ายแรงที่สุด
พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=98&id=14402
วันที่ : 20 พฤษภาคม 62 14:34:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com