M Movement : ส่งเสริมมุสลิมระนอง จัดโครงการเสริมสถาบันครอบครัวมุสลิม

สถาบันครอบครัวอบอุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมไอเฟสอินน์จังหวัดระนอง กลุ่มมุสลิมสัมพันธ์ กลุ่มอนุรักษ์ อิสลามและกลุ่มสตรีมุสลิมบ้านท่าฉาง ร่วมกับกลุ่มมุสลิมจากจังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต รวม 300 คน จัดโครงการเสริมสถาบันครอบครัวมุสลิม โดยมีคณะวิทยากรจากกรุงเทพมหานครนำโดย อาจารย์ เชคริฎอ อะหมัดสะมะดี
   
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างความเข้าใจในหน้าที่ของสามี-ภรรยาและตระหนักในหน้าที่ของสามี-ภรรยาได้ดีและถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมที่เกิดจากครอบครัว พร้อมทั้งมีเครือข่ายสังคมที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว อันจะนำมาสู่ครอบครัวที่อบอุ่นตามหลักการของศาสนากำหนด
   
โดยในการอบรมครั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 300 คน มีความเข้าใจในหน้าที่ของสามี-ภรรยา และตระหนักในหน้าที่ของสามี-ภรรยาได้ดีและถูกต้อง ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมที่เกิดจากครอบครัว และครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการนำไปสู่ครอบครัวอบอุ่นตามหลักการของศาสนาต่อไป.

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=96&id=3969
วันที่ : 28 มกราคม 64 3:32:11
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com