M Movement : นายกษิต ภิรมย์ รมต.การต่างประเทศ เข้าตรวจสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จ.ชายแดนภาคใต้

สำนักข่าวมุสลิมไทย   นายกษิต ภิรมย์ รมต.การต่างประเทศ เข้าตรวจสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จ.ชายแดนภาคใต้

          เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554 เวลา 9.30 น. นายกษิต ภิรมย์ รมต.การต่างประเทศ ได้เข้าตรวจดูความเรียบร้อยของการดำเนินงานของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา โดยสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เป็นการดำเนินงานของ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการออกหนังสือเดินทางในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=96&id=19330
วันที่ : 31 ตุลาคม 63 14:35:33
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com