M Movement : ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จูบปากกรมศาสนาแล้ว ล้อหมุนทำหน้าที่ต่อไป

สำนักข่าวมุสลิมไทย ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จูบปากกรมศาสนาแล้ว ล้อหมุนทำหน้าที่ต่อไป 

     เมื่อคืน วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 20.00-22.00 น. ณ โรงแรมโฆษิต หาดใหญ่ มีการนัดพบหารือระหว่างแก่นนำผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้ เพราะจะต้องรอคำสั่งของนายสมาคมฯ เนื่องจากไปเจรจา หาแนวทางการแก้ปัญหาฮัจย์ ต่อ ฝ่ายกรมการศาสนา และท่านอุปทูตซาอุดีอาราเบีย ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

      เพื่อทุกฝ่ายจะได้เข้าใจและเดินหน้าต่อในการทำหน้าที่ และมีการต่อสายตรงพูดคุย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในเวลา 3 ทุ่มครึ่ง เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พยายามจะแก้ปัญหาให้โดยดี และหัวหน้า ฝ่ายประสานงานกิจการศาสนาอิสลาม นายอนุชา  หะระหนี  ออกมาขอโทษประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล/นายกสมาคมฯ ในเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด

     ทางสมาคมฯยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ ทุกฝ่าย และโปรดเข้าใจที่ทางสมาคมฯได้ดำเนินการนั้น เพื่อส่วนรวม ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นขอให้สมาชิกผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ปฏิบัติดังนี้.-

1. ท่าน จุฬาราชมนตรี ได้ขอร้องให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ทุกท่าน โปรดได้ลงทะเบียนออนไลน์กับกรมการศาสนา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 จนเสร็จการตามกำหนด
2. ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทุกฝ่ายพยายามจะให้ความสำคัญและจะรีบแก้ปัญหา
3. ทางสมาคมฯกำลังขอความอนุเคราะห์ ขยายระยะเวลาอีก 7 วัน เนื่องจาก บางบริษัทยังไม่ได้ดำเนินขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมกับธนาคาร และกลัวว่าเมื่อมีการออนไลน์ฯมากขึ้นจะทำให้ระบบช้าลง หรือมีปัญหากับบริษัทที่มีจำนวนฮุจญาตเป็นจำนวนมาก
4. ทางสมาคมฯจะทำหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ เพื่อเสนอให้ท่านจุฬาราชมนตรี เดินทางไปประเทศซาอุดีอาราเบีย อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปขอโควต้าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ถ้าหากว่า ยอดผู้แสวงบุญมีมากกว่าจำนวนโควต้าปัจจุบัน คือ 13,000 คน หักลบหน่วยงานราชการที่มีการขอจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ
5. ส่วนการลงบัญชีผู้แสวงบุญ ผ่านการชำระเงินโอนเข้าบัญชีกรมการศาสนา กำลังประสานงานต่อไป - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=96&id=17412
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 7:22:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com