M European and America : โอบาม่า ผูกสัมพันธ์กับโลกมุสลิม

มุสลิมไทย  โอบาม่า ผูกสัมพันธ์กับโลกมุสลิม

     วอชิงตัน – ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่า จัดประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าในกรุงวอชิงตัน โดยเชิญนักธุรกิจ และเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จประมาณ 250 ราย จาก 50 ประเทศ ที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนมาก ในวันจันทร์ และวันอังคารนี้ (26-27/04)


     ความพยายามผูกสัมพันธ์กับโลกมุสลิม และลบล้างสิ่งที่ทำผิดมาในอดีตครั้งนี้ เป็นไปตามคำพูดของโอบาม่าที่กล่าวในสุนทรพจน์ครั้งแรกกับโลกมุสลิมที่ประเทศอียิปต์ 


     ในการประชุมครั้งนี้ โอบาม่ามุ่งหวังที่จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการพัฒนา เพื่อให้เข้าถึงด้านเงินทุน ที่จะสนับสนุนเทคโนโลยี และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ  และพยายามจะปรับทันนะคติของมุสลิมที่มีต่อสหรัฐ

     โดยผู้ได้รับเชิญมีตั้งแต่เจ้าของกิจการที่มีอายุ 20 ต้นๆ จนถึงผู้มีตำแหน่งสูงในด้านต่างๆ อาทิ มุฮัมัด ยูนุส ชาวบังคลาเทศ ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลจากการก่อตั้งธนาคารกรามีนเพื่อคนยากจน

     โอบาม่ามีแผนเพื่อดำรงความสมดุลของประเทศ โดยให้รัฐบาลสหรัฐทำสัญญาโครงการความร่วมมือต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกมุสลิม ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐไม่เคยริเริ่มทำโครงการเช่นนี้ จะเห็นว่าเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานความร่วมมือด้านเอกชนเพื่อการลงทุนในประเทศโพ้นทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐ ได้เปิดให้มีการแข่งขันเสนอโครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีการหลั่งไหลเข้ามาของผู้สนใจเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความต้องการที่จะสานสัมพันธ์ตอบของฝ่ายโลกมุสลิม

     มูลค่าของโครงการต่างๆ ของ OPIC มีเงินลงทุนตั้งแต่ 25 ล้าน ถึง 150 ล้านเหรียญ 

     ผลสำรวจเปิดเผยว่า โอบาม่าได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมา แต่มุสลิมยังคงคลางแคลงใจในท่าทีของสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ได้รับฟังสุนทรพจน์ที่ไคโรครั้งนั้น

     ผลสำรวจใน 28 ประเทศ ของ BBC World Service เปิดเผยว่า มุสลิมในตุรกี และปากีสถานจ