M European and America : 3 ศาสนาจัดเสวนาสมานฉันท์ปกป้องโลก

สำนักข่าวมุสลิมไทย   3 ศาสนาจัดเสวนาสมานฉันท์ปกป้องโลก

สำนักข่าวตะวันออกกลาง –   ผู้นำคริสเตียน ยิว และมุสลิมในแผ่นดินเยรูซาเล็มร่วมกันจัดตั้งโครงการรณรงค์เพื่อปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศาสนาเป็นสิ่งชี้นำ


กิจกรรมที่จะมีขึ้นในโครงการดังกล่าว อาทิ การจัดประชุมนานาชาติในระหว่างผู้นำศาสนาต่างๆ ขึ้นที่กรุงนิวยอร์ก ในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมสมัยสามัญของสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2555, การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในแถบอเมริกาเหนือ และการจัดอบรมผู้รู้ และผู้นำศาสนาทั้ง 3 ในประเด็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในการเปิดตัวโครงการที่มีชื่อว่า The Interfaith Centre for Sustainable Development ที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อวันจันทร์ แรบไบเดวิด โรเซ่น ให้ข้อคิดถึงกรณีที่มนุษย์ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสิ่งนี้ระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิ้ล บทเจเนซิส ให้มนุษย์ทั้งชาย-หญิงช่วยกันปกป้องแผ่นดิน มิใช่เพียงหาประโยชน์จากมันเท่านั้น

บิชอปวิลเลี่ยม โชมาลี จากนิกายโรมันแคธอลิคแสดงความเห็นพ้องและว่า ความผูกพันของทั้ง 3 ศาสนามีอยู่ร่วมกัน จึงควรมีการร่วมมือในการช่วยกันแก้วิกฤติของโลก แรบไบโยนาทาน เนริล กล่าวว่า การรณรงค์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มศาสนาที่นับถือพระเจ้าเท่านั้น แต่โครงการที่จะไปประชาสัมพันธ์ในแถบอเมริกาเหนือ จะมีผู้สอนศาสนาจากฮินดู และศาสนาพุทธ เข้าร่วมกับผู้สอนศาสนาคริสต์ ยิว และอิสลามด้วย    - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=19309
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 12:48:10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com