M European and America : โรงเรียนในแคนาดาใจกว้างปิดโรงอาหารให้นมาซวันศุกร์

สำนักข่าวมุสลิมไทย  โรงเรียนในแคนาดาใจกว้างปิดโรงอาหารให้นมาซวันศุกร์

ข่าวเว็ปไซต์ torontosun.com - โรงเรียนรัฐบาลในนอร์ธ ยอร์ค ได้อนุญาตให้จัดนมาซวันศุกร์ในคาเฟ่ทีเรีย (โรงอาหารแบบบริการตัวเอง) ของโรงเรียน โดยมีการจัดอิหม่ามมานำนมาซและอ่านคุตบะฮฺให้กับนักเรียนมุสลิมกว่า 400 คน

ชาริ ชวาร์ทซ์ กล่าวว่า โรงเรียน Valley Park Middle School ซึ่งตั้งอยู่บนถนน Overlea Blvd ได้จัดให้มีการนมาซวันศุกร์ทุกสัปดาห์มาประมาณ 1 ปีแล้ว หลังจากชุมชนมุสลิมในพื้นที่ทำหนังสือร้องขอ

ชวาร์ทซ์ กล่าวว่า การจัดให้มีการนมาซในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะเคยมีกรณีที่นักเรียนกลับมาเรียนไม่ครบ หลังจากปล่อยให้ไปนมาซที่มัสยิด

หลังจากอาหารกลางวันแล้วมีการจัดสถานที่ในโรงอาหารเป็นที่นมาซ โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 40 นาที นักเรียนมุสลิมที่มาร่วมนมาซจะต้องรับผิดชอบในการทำงานในวิชาเรียนที่ขาดไปให้ครบ และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเสียงบ่นแสดงความไม่พอใจจากฝ่ายใด เนื่องจากก่อนจัดโครงการนี้มีการปรึกษาหารือกัน และได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และผู้บริหารโรงเรียน   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=19099
วันที่ : 11 เมษายน 63 2:54:00
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com