M European and America : ฝรั่งเศส มีการต่อต้านอิสลามเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปกป้องชาวยิว

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ฝรั่งเศส  มีการต่อต้านอิสลามเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลปกป้องชาวยิว

ข่าวเว็ปไซต์ - สภามุสลิมฝรั่งเศสแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกต่อต้านอิสลามที่เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศส โดยมีการออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนำประเด็นขึ้นสู่การพิจารณาในรัฐสภา และตั้งองค์กรพิเศษที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้มาดูแลในเรื่องนี้

แถลงการณ์อ้างถึงการที่รัฐบาลฝรั่งเศสออกมาแสดงการปกป้องชุมชนชาวยิว และมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อลงโทษผู้ที่ต่อต้านกิจกรรมของกลุ่มชาวยิว ซึ่งเท่ากับเป็นการพุ่งเป้ามาที่กลุ่มอิสลาม

มีตัวเลขทางการระบุว่ามุสลิมมีจำนวนอย่างน้อย 5 ล้านคนในจำนวนประชากร 65 ล้านคนของฝรั่งเศส แต่ไม่มีส.ส.มุสลิมในสภาเลย  - www.muslimthai.com 

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=16587
วันที่ : 25 พฤษภาคม 63 7:35:15
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com