M European and America : สภาคองเกรสสหรัฐอนุมัติเพิ่มอาวุธอิสราเอล

สำนักข่าวมุสลิมไทย สภาคองเกรสสหรัฐอนุมัติเพิ่มอาวุธอิสราเอล

เยรูซาเล็ม – ข่าวกระทรวงป้องกันประเทศอิสราเอลรายงานเมื่อวันพฤหัส (11/11) ว่า สหรัฐจะเพิ่มอาวุธมูลค่า 400 ล้านดอลล่าร์ให้กับอิสราเอลอีก เพื่อแสดงถึงการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่าง 2 ประเทศ

โดยอาวุธทั้งที่เป็นระเบิด และเครื่องมือที่ติดตั้งเพื่อความแม่นยำ รวมทั้งอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะต่างๆ จะทยอยส่งให้อิสราเอลภายใน 2 ปี ข้างหน้า โดยสภาคองเกรสสหรัฐเพิ่งผ่านมติเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สงคราม

การเพิ่มสมรรถนะให้กับอาวุธในอิสราเอลครั้งนี้ เท่ากับอิสราเอลจะมีอาวุธของสหรัฐในประเทศมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2511 และเพิ่มอีก 200 ล้านดอลล่าร์ในปี 2012 โดยอาวุธสำรองของสหรัฐในอิสราเอลมีมูลค่าเพียง 800 ล้านดอลล่าร์ในปี 2007

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สภาคองเกรสสหรัฐอนุมัติเงิน 205 ล้านดอลล่าร์แก่อิสรเอล เพื่อช่วยพัฒนาสร้าง Iron Dome ซึ่งเป็นระบบป้องกันจรวดมิสไซล์ เงินจำนวนนี้เป็นการอนุมัติพิเศษนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือรายปีตามปกติ จำนวน 3 พันล้านดอลล่าร์-www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=15483
วันที่ : 1 มิถุนายน 63 23:00:29
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com