M European and America : ประชาชนสหรัฐยากจนเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี เหตุตกงาน

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ประชาชนสหรัฐยากจนเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 15 ปี เหตุตกงาน

ข่าวเอเจนซี่, อัลจาซีร่า - สำนักงานสถิติสหรัฐเปิดเผยรายงานว่า อัตราความยากจนในประเทศพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมา ซึ่งบ่งชี้ว่า ชาวอเมริกันไม่จำกัดวัย 1 ในทุก 7 คน มีชีวิตอยู่อย่างข้นแค้น


สถิติดังกล่าวยังบ่งชี้ว่า อัตราความยากจนในสหรัฐอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ในขณะที่จำนวนรวมชาวอเมริกันทั้งประเทศที่จัดว่ามีฐานะยากจน แตะจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมา

รายงานความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจของสหรัฐดังกล่าว เปิดเผยเมื่อวันพฤหัส (16/09) โดยแสดงผลสำรวจของปี 2009 ที่ประธานาธิบดีโอบาม่าขึ้นสู่ตำแหน่งเป็นปีแรก ซึ่งประจวบกับการถดถอยของเศรษฐกิจจนทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนต้องตกงาน

ตัวเลขดังกล่าวเปรียบเทียบระหว่างปี 2009 กับช่วงเดียวกันในปี 2008  ซึ่งปีที่แล้วมีสถิติความยากจนอยู่ที่ 14.3 %  หรือ 43.6 ล้านคน ในขณะที่ปี 2008 สถิติอยู่ที่ 13.2 % หรือ 39.8 ล้านคน

คำจำกัดความที่บ่งชี้ถึงความยากจน พิจารณาจากรายได้ที่ต่ำกว่าปีละ 22,000 ดอลล่าร์ ต่อครอบครัว ที่มีสมาชิก 4 คน

ในขณะที่คนยากจนมีเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งของชาวอเมริกันที่ถูกกันออกจากรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข ก็เพิ่มขึ้นตามมา โดยจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 15.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 หรือเท่ากับ 50.7 ล้านคน เนื่องจากสาเหตุของการตกงาน

สภาคองเกรสสหรัฐได้ผ่านการแก้ไขกฎหมายด้านสวัสดิการสาธารณสุขในปีนี้ ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวจำนวนประชากรที่ไม่ได้รับรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุขจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่บทบัญญัติหลักของกฎหมายนี้จะยังไม่ใช้บังคับจนกว่าจะถึงปี 2014  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=14777
วันที่ : 18 มกราคม 64 17:48:19
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com