M European and America : ผลสำรวจชาวนิวยอร์กต้องการให้ไปสร้างมัสยิดที่อื่น

สำนักข่าวมุสลิมไทย  ผลสำรวจชาวนิวยอร์กต้องการให้ไปสร้างมัสยิดที่อื่น

สำนักข่าวอัล-อาราบิญา – ผลสำรวจที่จัดทำโดย Quinnipiac University ระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันอังคาร (31/08) ระบุว่า


ร้อยละ 71 ของชาวนิวยอร์กที่ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้ดำเนินโครงการสร้างศูนย์อิสลาม และมัสยิด คอร์โดบา เฮ้าส์ ควรสมัครใจย้ายสถานที่ไปสร้างที่อื่น เพื่อเห็นแก่ความรู้สึกของครอบครัวเหยื่อที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 9/11

ร้อยละ 21 เห็นว่าสมควรสร้างที่เดิม

ร้อยละ 71 เช่นกัน เห็นว่าอัยการเขตนิวยอร์กควรเข้าไปสอบสวนถึงเบื้องหลัง ของเงินทุนที่นำมาสร้างศูนย์อิสลามดังกล่าว

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 54 เห็นว่า มุสลิมมีสิทธิ์ที่จะสร้างมัสยิดในพื้นที่ดังกล่าว
ร้อยละ 40 ไม่เห็นด้วยในหัวข้อนี้

อย่างไรก็ตาม จำนวนร้อยละ 53 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า เพื่อเห็นแก่ความรู้สึกอันเปราะบางของญาติผู้เสียชีวิต มุสลิมไม่ควรได้รับอนุญาตให้สร้างศูนย์อิสลามในบริเวณนี้

ผู้ไม่เห็นด้วยกับคำถามนี้มีจำนวนร้อยละ 39

แต่ในการสำรวจเดียวกันนี้พบว่า ชาวนิวยอร์กทั่วๆ ไป ยังมีทัศนคติในด้านดีกับอิสลาม มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัฐอื่น โดยร้อยละ 62 ของชาวนิวยอร์กที่ตอบแบบสอบถาม เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติ  - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=14567
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 63 2:13:12
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com