M European and America : OIC ออกโรงให้ UN แก้ปัญหาความเกลียดกลัวอิสลามอย่าง ไร้เหตุผล

สำนักข่าวมุสลิมไทย OIC ออกโรงให้ UN แก้ปัญหาความเกลียดกลัวอิสลามอย่าง ไร้เหตุผล

เจนีวา –  ผู้แทนจากประเทศมุสลิมต่างๆ รวมทั้งปากีสถานและอียิปต์ เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จัดการแก้ปัญหาความเกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งปัจจุบันกำลังขยายตัวในยุโรป จนถึงขั้นลุกลามไปเป็นการต่อต้านด้านเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติ

โดยปากีสถาน ในฐานะตัวแทน OIC ซึ่งมีสมาชิกรวม 57 ประเทศมุสลิม ได้เสนอการแก้ไขปัญหา โดยการจัดตั้งองค์กรสอบสวนด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยให้ปฏิบัติการใกล้ชิดองค์กรสื่อต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า สื่อได้สร้างเสริมบรรยากาศของการให้ความเคารพ และความกลมเกลียวปรองดองระหว่างศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

นอกจากนั้น องค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมาธิการสิทธิ ฯ ของสหประชาชาติ หากมีกรณีความขัดแย้งด้านศาสนา และเชื้อชาติในประเทศต่างๆ และว่าการจัดตั้งองค์กรนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิก OIC เอง และประเทศอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกส่วนมากในคณะกรรมาธิการสิทธิ ฯ

อินเดีย และบราซิล ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสียงข้างมากของคณะกรรมาธิการสิทธิ ฯ ของสหประชาชาติ  กล่าวว่า ประเทศสมาชิกในกลุ่มนี้ รวมทั้งพันธมิตรของประเทศเหล่านั้น ซึ่งได้แก่อิหร่าน และศรีลังกา จะได้รับการปกป้องจากองค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นนี้ด้วย โดยปัจจุบันประเทศดังกล่าวมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนอยู่บ่อยครั้ง

เมื่อวันอังคาร (15/06) หลังจากมีการถกเถียงกันอย่างหนักหลายชั่วโมง กลุ่มประเทศมุสลิมในคณะกรรมาธิการ ฯ ได้ยินยอมให้มีการอ่านแถลงการณ์วิพากษ์ด้านสิทธิมนุษยชนในอิหร่าน โดยผู้แทนจากนอร์เวย์เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ในนามของ 56 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
แต่ถึงแม้จะได้รับการแถลงหนุนจาก ไอลีน เชมเบอร์เลน โดนาฮิว ผู้แทนสหรัฐ แต่น่าสังเกตว่ามีเพียง 14 ประเทศสมาชิก ที่ยกมือสนับสนุนประณามอิหร่าน ซึ่งคิดเป็นเพียงเกินกว่า 1 ใน 4 เล็กน้อย

รอย บราวน์ นักสิทธิมนุษยชนที่สังกัดองค์กร International Humanist and Ethical Union ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และได้รับอนุญาตให้พูดในที่ประชุมกรรมาธิการสิทธิฯ ของสหประชาชาติ กล่าวว่า แถลงการณ์ที่สหรัฐเป็นผู้จัดการให้มีการร่างขึ้น บรรจุไว้ด้วยวิถีทางแก้ปัญหาอย่างเป็นทางการที่สุด แต่กลุ่มประเทศตะวันตกที่เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการ ฯ รู้ดีว่า สิ่งที่เสนอเข้าไปไม่มีทางผ่านมติเห็นชอบของคณะกรรมาธิการ ฯ ได้ แต่อย่างไรก็ต้องมีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านในเรื่องนี้ - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=95&id=13700
วันที่ : 20 ตุลาคม 63 13:35:33
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com