M Southern : มอบเยาวชน ญาลันนันบารู รุ่นที่ 210 กลับสู่ครอบครัว

สำนักข่าวมุสลิมไทย - มอบเยาวชน ญาลันนันบารู รุ่นที่ 210 กลับสู่ครอบครัว
 
มุสลิมไทย - ที่หอประชุมกองร้อย ตชด.447 สุไหงปาดี พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง รองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้เข้าร่วมโครงการ ญาลันนันบารู ทางสายใหม่ รุ่นที่ 210 จากอ.ตากใบ อ.สุไหงโก-ลก อ.เจาะไอร้อง และระแงะ จ.นราธิวาส จำนวน 80 คนกลับคืนสู่ครอบครัวพร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรและบัตรประจำตัวญาลันนันบารูแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพ่อแม่และผู้ปกครอง

พ.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง รองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  เปิดเผยว่า สำหรับโครงการญาลันนันบารู หรือทางสายใหม่เป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า กองทัพภาค 4 และสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดได้ให้การสนับสนุนในการจัดชุดปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากยาเสพติดและหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการรองรับผู้ที่ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษาในการลด ละ เลิกยาเสพติดผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ที่ผ่านมากลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วสามารถเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตามชุมชนและหมู่บ้านของตนเองครอบคลุมพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด -muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=5592
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 19:34:48
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com