M Southern : รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งฮุจญาตไปฮัจญ์

สำนักข่าวมุสลิมไทย - รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งฮุจญาตไปฮัจญ์

มุสลิมไทย - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2552 ที่ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา นายพระนาย  สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีส่งบรรดาฮุจญาตเพื่อเดินทางไปประกอบการฮัจญ์ ตามโครงการ ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. จำนวน 200 คน   ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ภาพข่าว มูฮัมหมัดซับรี มูซอดี

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=5591
วันที่ : 8 เมษายน 63 23:32:55
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com