M Southern : คาดศูนย์ราชการชายแดน อ.สุไหงโก-ลก เสริมนำเข้าและส่งออกสินค้ามากขึ้น

มุสลิมไทยดอทคอม คาดศูนย์ราชการชายแดน อ.สุไหงโก-ลก เสริมนำเข้าและส่งออกสินค้ามากขึ้น
www.muslimthai.com

คาดศูนย์ราชการชายแดน อ.สุไหงโก-ลก เสริมนำเข้าและส่งออกสินค้ามากขึ้น


โกลก

        นายเชาวลิต พรหมรา นายด่านศุลกากร อ.สุไหงโก-ลก กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดน อ.สุไหงโก-ลก หลังมีการรื้อถอนบ้านเรือนของราษฎรที่ทับซ้อนเส้นทางส่วนต่อขยายช่องทางเข้า-ออกด่านชายแดนว่า ระยะเวลาตามสัญญาเบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  ทั้งนี้หากโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีศักยภาพในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง 4-5 พันล้านบาทต่อปี

       นอกจากนี้นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลกยังได้กล่าวถึงการดำเนินการก่อสร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานเดิมซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลของกรมทางหลวงซึ่งหากมีการเห็นชอบ และพิจารณาเรื่องงบประมาณจากหน่วยเหนือแล้วเสร็จก็สามารถดำเนินการในเฟสที่ 2 ได้ทันที - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=5342
วันที่ : 18 มิถุนายน 62 21:07:06
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com