M Southern : มาเลย์เซียพร้อมไปทำฮัจย์ที่สนามบินนราธิวาส หากปรับปรุงแล้วเสร็จ

มุสลิมไทยดอทคอม มาเลย์เซียพร้อมไปทำฮัจย์ที่สนามบินนราธิวาส หากปรับปรุงแล้วเสร็จ
www.muslimthai.com

ปรับบริการและการคมนาคมท่าอากาศยานนราธิวาส มั่นในอีกสองปีรับชาวมาเลย์ไปทำฮัจย์ได้

     นายสุรพล เพชรวรา กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการขยายรันเวย์และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อรองรับสายการบินพาณิชย์ที่จะบินตรงไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จในอีกประมาณสองปีข้างหน้าว่า

      ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นเฉพาะชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่หากต้องการกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวมาเลเซียซึ่งโดยเฉลี่ยชาวมุสลิมในรัฐกลันตันจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประมาณ 4-5 พันคนต่อปีก็จะต้องเน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของการบริการและข้อมูลการคมนาคมที่ชัดเจน ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเชื่อว่าปัจจุบันชาวมาเลเซียมีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากมีอัตราการใช้บริการที่ท่าอากาศนราธิวาสเพิ่มขึ้น

     ทั้งนี้กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียได้กล่าวถึงการบริหารจัดการเพื่อที่จะจัดส่งประชาชนในประเทศมาเลเซียไปประกอบพิธีฮัจย์ว่า ในประเทศมาเลเซียจัดระบบในรูปแบบขององค์กรฮัจย์

     โดยผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในแต่ละปีจะต้องจ่ายเงินเข้าองค์กรเป็นรายเดือน และจะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางในระหว่างการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งหากประเทศไทยมีการดำเนินการเป็นรูปธรรมในลักษณะเดียวกันนี้เชื่อว่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้ชาวมาเลเซียหันมาใช้บริการสายการบินที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาราเบียจากท่าอากาศยานนราธิวาสได้มากขึ้น - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=5340
วันที่ : 21 เมษายน 64 8:18:35
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com