M Southern : ศอ.บต. เตรียมความพร้อมแก่คนดีมีคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

ศอ.บต. เตรียมความพร้อมแก่คนดีมีคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

สำนักข่าวมุสลิมไทยดอทคอม

ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต.ร่วมพบปะ  ชาวไทยมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล  จำนวน 200 คน  ซึ่งได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2552  ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย   ที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทาง   ตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง
นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม     คือ ประชาชนผู้มีฐานะยากจนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีซะกาตประจำมัสยิดและไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งบุรุษและสตรี  กลุ่มอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โต๊ะครู และกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.ศอ.บต. กล่าวถึงการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชาชนผู้มีฐานะยากจนมีรายชื่ออยู่ในบัญชีซะกาตประจำมัสยิดและไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งบุรุษและสตรี  กลุ่มอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น โต๊ะครู และกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน นางฝีเสาะ  บินโหรน  ครูโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์ครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นข้าราชการก็ว่าได้ และขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่จัดโครงการดีนี้  อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์มากขึ้น

ขณะที่ นายอำราน  มะกะนิ  จากจังหวัดยะลา กล่าวว่า หากต้องใช้งบประมาณ ของตนเอง เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ตนเองคงไม่มีโอกาสอย่างแน่นอน  จึงขอขอบคุณ ศอ.บต.ที่ให้โอกาส และอยากให้มีโครงการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

สำนักข่าวมุสลิมไทย
มูฮัมหมัดซับรี   มูซอดี  รายงาน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=4717
วันที่ : 26 สิงหาคม 62 12:58:31
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com