M Southern : ศอ.บต. เตรียมเปิดโรงงานบูดู มาตรฐานสากล แห่งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 สิงหาคมนี้ ที่จังหวัดปัตตานี

นายพระนาย   สุวรรณรัฐ  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า  การทำบูดูเป็นภูมิปัญญาการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมานานแล้วในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของคนไทยทั่วประเทศ  และเพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพของบูดู รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

ศอ.บต.จึงได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน กว่า 7 ล้านบาทเศษ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดตั้งโรงงานบูดู ขึ้น 2 แห่งในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภปานาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์บูดูเหลว  สานต่อภูมิปัญญาการผลิตบูดูในพื้นที่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีระบบการผลิต      ตามมาตรฐานการผลิต GMP  สร้างโอกาสสู่ตลาดในระดับต่างๆ  สร้างรายได้ให้ประชาชนที่สนใจ    กลุ่มนักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นชุมชน

ขณะนี้โรงงานบูดู ทั้ง 2 แห่งดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตบูดูที่ได้มาตรฐาน GMP และ  HALAL  มีกำลังผลิตเดือนละ 10,000 ลิตร  สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน จะ ช่วยสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยรวม  และสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคัสเตอร์ดูบู กำหนด ทำพิธีเปิดโรงงานบูดูขึ้นอย่างเป็นทางการ  ณ โรงงานบูดู บ้านน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยเชิญ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมา เป็นประธานในพิธีเปิดกดปุ่มเดินเครื่องจักรผลิตบูดูแปรรูป เป็นปฐมฤกษ์

สำหรับกรรมวิธีการผลิตดูบูโดยทั่วไปนั้น เริ่มด้วยการนำปลาทะเลสด ส่วนใหญ่นิยมใช้ปลากระตัก       มาล้างให้สะอาดแล้วคลุกกับเกลือสมุทร นำไปใส่ในโอ่งดิน หรือบ่อซีเมนต์ อัดให้แน่น ปิดด้วยกระสอบเกลือ  ใช้กระเบื้องหลังคาหรือวัตถุหนักทับไว้ด้านบน หมักไว้ประมาณ 8-12 เดือน เมื่อถึงกำหนด จะได้น้ำและเนื้อบูดูปนอยู่ภายในบ่อ  แล้วใช้อุปกรณ์ตักน้ำบูดูขึ้นมาบรรจุในภาชนะเพื่อรับประทานหรือจำหน่าย    การหมักปลากระตัก 450 กิโลกรัม จะได้บูดูประมาณ 400 ลิตร  ปัจจุบัน เฉพาะในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สามารถผลิต  บูดูได้จำนวน  3 ล้านลิตรเศษ.

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.
มูฮัมหมัดซับรี  มูซอดี / รายงาน

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=4074
วันที่ : 21 สิงหาคม 62 9:01:43
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com