M Southern : เสธ.กองทัพภาคที่ 4 ลงโกลก ประเมินผลหมู่บ้านอาสาสมัครและพัฒนาตนเอง ระดับภาค

พล.ต.สกล ชื่นตระกูล เสนาธิการกองทัพภาคที่4 เดินทางลงพื้นที่ บ้านมือบา หมู่4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินหมู่บ้านที่เข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านอาสาสมัครและพัฒนาตนเอง ระดับภาค และครูฝึกและวิทยากรดีเด่น โดยบ้านมือบา หมู่4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าประกวดกับหมู่บ้านในอีก 6 อำเภอของจังหวัดต่างๆ ประกอบด้วย อ.เทพา จ.สงขลา อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ.ปาล์มพัฒนา จ.สตูล อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร และ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

เสนาธิการกองทัพภาคที่4 เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน ซึ่งประเมินจากความเข้มแข็งของหมู่บ้าน การบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ โดยหมู่บ้านที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 1 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ทั้งนี้พอใจกับแนวทางการปฏิบัติงานของพื้นที่บ้านมือบาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถดึงมวลชนจากทุกภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันจนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

ด้านนายสมเกียรติ สุวรรณนิมิต นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ระบุบ้านมือบา หมู่ 4 ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการฝึกอาชีพ การปลูกพืชผักไว้รับประทานภายในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีชุด ชรบ.ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่จนส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนนายหะยีมาหามะนาวี ยูโซ๊ะ ประธานอิหม่าม ประจำอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การนำหลักศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนา ทำให้สามารถเชื่อมโยงการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในทุกมิติให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นดังนั้นผู้นำศาสนาในทุกพื้นที่จึงได้ใช้แนวทางดังกล่าวในการลงพื้นที่ออกให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการดะวะห์สัญจรซึ่งสามารถขยายเครือข่ายภาคประชาชนได้มาก

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=94&id=3965
วันที่ : 4 สิงหาคม 63 23:24:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com