M Muslimah : รัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนใหม่ปากีแสดงจุดยืนในการต่อต้านก่อการร้าย

สำนักข่าวมุสลิมไทย   รัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนใหม่ปากีแสดงจุดยืนในการต่อต้านก่อการร้าย


สำนักข่าวรอยเตอร์ –  รัฐมนตรีต่างประเทศหญิงคนใหม่ของปากีสถาน เพิ่งเสร็จสิ้นการเจรจากับนางฮิลารี่ คลินตั้น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ และกล่าวว่าทั้ง 2 ประเทศเห็นชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการต่อต้านการก่อการร้าย และปากีสถานดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับสิ่งล่อใจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรงของประเทศ

 


ฮินา รอบบานี ฆารฺ วัย 34 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหญิงคนแรกของปากีสถาน และเธอยังเป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดด้วย กล่าวในการประชุมด้านความมั่นคงในอาเซียนว่า เธอคาดหวังผลในทางบวกในการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียสัปดาห์หน้า ทั้ง 2 ประเทศจะเริ่มฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพที่เริ่มขึ้นใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=19274
วันที่ : 5 เมษายน 63 11:28:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com