M Muslimah : ศูนย์วิชาการนาฟีซะ ชัมส์เปิดอบรมพนักงานขายหญิง

สำนักข่าวมุสลิมไทย   ศูนย์วิชาการนาฟีซะ ชัมส์เปิดอบรมพนักงานขายหญิง

สำนักข่าวอาหรับ –  สถาบันนาฟีซะ ชัมส์ เพื่อศิลปะ เปิดโครงการอบรมหลายโครงการเพื่อยกระดับสตรีในซาอุดี้ ให้มีศักยภาพและคุณภาพในการทำงาน โดยเฉพาะในอาชีพพนักงานขาย เนื่องจากพวกเธอจะต้องไปทำงานขายสินค้าที่เกี่ยวกับสตรีแทนพนักงานขายชาย

ผู้อำนวยการสถาบันกล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ทางสถาบันได้เปิดโครงการอบรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้พยายามตอบรับความต้องการของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ต้องการให้จัดการอบรมด้านอาชีพต่างๆ ให้กับสตรี และสตรีที่ผ่านการอบรมแล้วจะถูกจองตัวเพื่อให้ทำงานในบริษัทเหล่านั้นด้วย

ประกาศใหม่ของกระทรวงแรงงานซาอุดี้ ที่ให้สตรีเข้าไปทำงานแทนพนักงานขายชายในสินค้าบางอย่าง ทำให้สตรีซาอุดี้ตื่นตัวมาสมัครเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ซึ่งการอบรมแต่ละคอร์สมีกำหนด 6 เดือน ประกอบด้วยโปรแกรมด้านทฤษฎี และทักษะการขาย การบริการลูกค้า การวางแผนการขาย การใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีหลายบริษัทให้ความร่วมมือในการรับผู้เข้าอบรมให้เข้าไปฝึกงานด้วย

อัล-ซะฮฺรอนี ผู้อำนวยการสถาบันกล่าวให้ความมั่นใจว่า สถาบันจะดูแลให้ผู้เข้าอบรมอยู่ในกฏระเบียบตามหลักชาริอะฮฺอย่างเข้มงวด ในขณะที่ต้องเรียนรู้ไปตามระบบที่กระทรวงกำหนดไว้   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=19244
วันที่ : 21 เมษายน 64 9:28:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com