M Muslimah : สตรีซาอุดี้มีเฮ สภาชูรอลงมติผ่านร่างแก้ไขปัญหาให้ผู้หญิงสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

สำนักข่าวมุสลิมไทย  สตรีซาอุดี้มีเฮ สภาชูรอลงมติผ่านร่างแก้ไขปัญหาให้ผู้หญิงสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

สำนักข่าวอาหรับ –  สมาชิกสภาชูรอซาอุดี้ลงมติด้วยเสียงข้างมากให้นำร่างแก้ไขปัญหา ที่ให้ผู้หญิงสามารถใช้สิทธิ์ในลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้ เข้าสู่การพิจารณา

มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ในข้อกำหนดที่ระบุในรายงานประจำปีของกระทรวงกิจการท้องถิ่นและชนบท ระหว่างการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 44 ซึ่งรองประธานสภาชูรอ บันดาร์ ฮัจจาร์ เป็นประธานในการประชุม

การลงมติในประเด็นดังกล่าวจัดทำเป็นการลับ

แต่สตรีซาอุดี้ยังคงไม่สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง หรือแม้แต่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่กำหนดขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ได้

มุฮัมมัด อัลมุฮานนา โฆษกสภาชูรอกล่าวว่า นี่เป็นแต่เพียงข้อเสนอแนะทั่วๆ ไปสำหรับในกรณีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  แต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งนี้ที่จะมีขึ้นในอีกกว่า 2 เดือนข้างหน้า

สตรีซาอุดี้หลายร้อยคนร่วมรณรงค์ทางอินเตอร์เน็ตในหัวข้อ Baladi ซึ่งมีความหมายว่า “บ้านเมืองของฉัน” เพื่อประท้วงการกีดกันสิทธิในการเลือกตั้ง

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สตรีหลายสิบคนไปออกันที่หน้าศูนย์ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในริยาดฮฺ เจดดะฮฺ และดัมมาม เพื่อเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ไล่ให้กลับบ้านไป   - www.muslimthai.com

พิมพ์จาก : http://muslimthai.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=93&id=19023
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 63 7:23:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com